Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Färjan Venus, Svanesund, foto.

Färjan Venus, Svanesund

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2016-05-24

Träffpunkt Orust 2016-05-18

Årets andra Träffpunkt, som kommunfullmäktiges presidium inbjudit allmänheten till, hölls i Kulturhuset Kajutan, Henån.

Detta var ett Träffpunktsmöte, som främst riktade sig till medborgare som är intresserade av förskole- och skolfrågor. Endast ett fåtal Orustbor hade hörsammat inbjudan och kommit till mötet. Tyvärr hade annonseringen och även informationen på kommunens hemsida varit dålig.

Från de politiska partierna fanns det representanter från Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet samt Liberalerna.

Fullmäktiges ordförande Bengt Torstensson hälsade de närvarande välkomna. Elever från musikskolan under ledning av Elisabeth Ahlberg Lööf inledde.

Därefter redogjorde Henrik Lindh, förvaltningsområdeschef för lärande för aktuella frågor inom sin verksamhet. Han konstaterade bland annat att snart har alla skolor och förskolor har en bra miljö. Det är viktigt även om det viktigaste är att eleverna lär sig mycket. Han berättade även om "robotprojektet" där elever lär sig tänka logiskt.

Ordförande för utskottet för lärande, Kristina Svensson, redogjorde för ytterligare vad som är på gång inom verksamheten. Hon nämnde bland annat arbetet med att minska barngrupperna inom förskolan. För detta utgår ett statbidrag på 30 tusen per plats men det är inte ens en tredjedel av vad en plats kostar. Men när Bagarvägens förskola nu öppnar om några veckor kommer där att vara 6 avdelningar i stället för 5 för att få ner antalet barn i grupperna.

Inom Vuxenutbildningen finns en liten gymnasieskola. En undersköterskeutbildning pågår. Och möjlighet finns att på distans från Orust läsa in en förskoleexamen. Även en teknikutbildning till Hydraultekniker finns. Detta är möjligt genom ett samarbete med Högskolan i Karlstad.

Alla elever i årskurs 8 kan vara med och segla med Västkust.

Elisabeth Ahlberg Lööf redogör för musikskolans verksamhet. En verksamhet som för övrigt firar 50 år i år. I verksamheten deltar cirka 300 elever. Musikskolans elever spelar ytterligare några visor innan Bengt Torstensson tackar de närvarande för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Vid pennan Solweig Lewin 2:e vice ordförande i fullmäktige

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre