Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Husebyberget, Ellös, foto.

Husebyberget, Ellös

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2014-05-15

Träffpunkt Orust 2014-03-12

Onsdag den 12 mars var det Träffpunkt Orust. Platsen var Ellös skola, matsalen och ordförande var Hans Pernervik som hälsade välkommen till mötet.

Framtidsgruppen presenterade sitt uppdrag och hur långt gruppen kommit med det.

Information gavs angående förslaget från Länsstyrelsen om ett utökat strandskydd. En grupp bestående av politiker och tjänstemän har satt sig in i frågan och därefter träffat Länsstyrelsens representanter för diskussion.

Frågor från kommuninvånare

Vad händer med Orust framtid

Framöver kommer Orust att ha en mycket stor grupp äldre. Samtidigt ser det ut som att inflyttning och barnafödande går neråt. Hur tänker sig Orust tackla detta?

Kritik för lång svarstid

Kritik riktades mot att det tar för lång tid att få svar från tjänstemän i olika frågor. Kommunfullmäktiges ordförande Hans Pernervik  svarade att det under en tid varit problem med sjukdomar och annat som försenat. Han underströk att det är kommunens ambition att ge service snabbt och korrekt.

Kommunchef Jan Eriksson informerar om att Orust kommun anlitat ett företag som ser över vår ärendehantering. Ett resultat som redan kommit från den undersökningen visar på att det går rätt håll, dock finns en hel del kvar att arbeta med.

Vad kommer det sig att vägarbetet på sträckan Varekil- Säckebäck, väg 160, inte kommer igång

Svar från Kommunstyrelsens ordförande Lars-Åke Gustavsson: Att det hittats fornlämningar som försenat bygget.

Frågan om bro i Svanesund kom upp. STO politiker eniga om behovet.

Orust Sparbank

Diskuterades kring Orust sparbank. Huvudmännen består av banktjänstemän och valda politiker. Medborgarfråga om det finns möjlighet att skicka med ett budskap med politiken till bankens huvudmannagrupp, om ekonomiskt stöd som gynnar Orust utveckling.

Ett förslag var att lyfta idén att de politiska representanterna tar med denna frågeställning.

Mötet avslutades och det uttrycktes uppskattning från både medborgare och politiker om att detta har varit ett mycket bra möte.

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre