Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Buskären, foto.

Buskären

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2015-10-06

Träffpunkt Orust 2015-09-23

Höstens första Träffpunktsmöte, som kommunfullmäktiges presidium inbjöd till, hölls i Kulturhuset Kajutan, Henån.

Träffpunkt Orust 2015- 09- 23

Till mötet hade ett tjugofemtal personer kommit.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Folkpartiet fanns representerade för att lyssna på medborgarna.

Fullmäktiges ordförande Bengt Torstensson hälsar de närvarande välkomna.

Förslaget kom upp om att börja med allmänhetens frågor och därefter diskutera dessa i smågrupper.

Mötet beslutade att arbeta enligt det förslaget och de ämnen som diskuterades vid samtliga bord var:

  • Ängås gamla skola och ekonomin för Henåns skola

  • Väg 160 kontra bro i Svanesund

  • Hur kan medborgardialogen utvecklas

Förslag kom även upp om att det borde vara möjligt att i förväg mejla in frågor till kommande Träffpunkt.

Ett förslag som alla tyckte var bra men det poängterades att det bara fick bli ytterligare ett sätt att ta upp frågor. Ämnen måste liksom nu kunna tas upp direkt på Träffpunktsmötena.

Ängås gamla skola och ytterligare 19 miljoner till Henåns skola

Önskemål framfördes att kommunen beslutar vad Ängås gamla skola ska användas till. Nu står den oanvänd sedan ett år och blir i allt sämre skick.

Konstateras att skolan är en skola byggd på 50-talet och som är i mycket dåligt skick. Meningarna gick dock isär hur dåligt skick den var i och om den kunde användas till något eller inte.

Frågan vad som ska hända med skolan blev hängande i luften.

Frågan kom upp om den fördyring på 19,5 för Henåns skola som kommunstyrelsen tagit beslut om och som ska vidare till fullmäktiges oktobermöte.

Kristina Svensson, som deltagit i kommunstyrelsens beslut, påpekar att det inte är en fördyring av själva återställandet av skolan utan är till största delen en avskrivningskostnad för sådant som inte längre har något bokföringsvärde, dvs en så kallad direktavskrivning. Till det kommer drygt 3 miljoner för ny golvläggning vid entréer och lite andra förändringar.

Väg 160 och en bro i Svanesund

Frågan var hur långt ärendet med väg 160 kommit.

Kristina Svensson redogjorde för kommunens kontakter med Trafikverket och att vägen nog ska vara klar inom några år.

Synpunkten framfördes att det vore bättre att strunta i att bygga om väg 160 och istället satsa på en bro vid Svanesund.

Kristina Svensson redogjorde för samarbetet inom Västsvenska Initiativet för att få tillstånd en bro. Men att det kommer att dröja innan en bro kan bli verklighet så ombyggnaden av väg 160 måste byggas för att förbättra trafikmiljön de närmaste åren.

Framfördes också vikten av cykelbana från Skåpesund till Varekil.

Utveckling av medborgardialogen

En grupp diskuterade vikten av en väl fungerande medborgardialog. Och berättade att Vuxenskolan under hösten eventuellt kommer att starta en studiecirkel som kan vara en inkörsport för att utveckla medborgardialogen.

25 engagerade medborgare deltog under en helg i september i ett spel för att få fram visioner för Orust. Man kom fram med 50 idéer som kommer att presenteras i Kajutan och på andra ställen. Men först ska materialet sammanställas därefter kommer kommunstyrelsen och framtidsgruppen att jobba vidare med förslagen.

Andra frågor som togs upp. Från smått till stort.

Vart ska man vända sig när trafikskyltar är felaktiga? Ute i Hälleviksstrand är det kaos när det gäller P-platser. Och nu när färjan inte längre går därifrån till Käringön så finns det ett överskott av P-platser som står tomma men som inte går att hyra. Och det känns överflödigt med särskilda parkeringsvakter nu när det inte längre är brist på P-platser.

Och när ska bryggan i Hälleviksstrand repareras? Är beslut fattat?

Och varför bygger man inget i Hälleviksstrand och när ska kommunen gå in och se till att något händer med Hällevi.

Vägen mellan Tegneby och Nösund är i dåligt skick. När kommer man att göra något det?

Nu när sommaren är över borde kommunen kalla ihop alla som säsongsarbetat på simskolor, restauranter och annat för att se vad som fungerat bra och vad som kan förbättras till nästa år.

Och Månsemyrs öppettider var uppe igen. Man vill att dom öppnar klockan 7 och har öppet någon kväll i veckan för folk som jobbar utanför ön.

Återvinningsstationerna såg för eländiga ut i sommar. Dom måste tömmas oftare under sommarmånaderna.

Vad händer med fastighetsförsäljningen? Man har tagit en rådgivare vid fastighetsförsäljning till hjälp för att värdera och se vad som går att sälja.

Varför undersöker man inte möjligheterna att sälja Orustbostäder var en annan fråga?

Vid pennan

Solweig Lewin

2:e vice ordförande i fullmäktige

Återställ
Hjälp oss bli bättre