Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Vallerö och Hermanö huvud, foto.

Vallerö och Hermanö huvud

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2015-12-01

Träffpunkt Orust 2015-11-25

Årets sista Träffpunkt Orust, som kommunfullmäktiges presidium inbjöd till, är i Kulturhuset Kajutan, Henån.

Till Träffpunkt Orust hade ungdomar inbjudits för att med kommunens politiker diskutera ungdomsfrågor.

Mellan 40 och 50 ungdomar hade hörsammat inbjudan. Även ett tiotal invånare intresserade av ungdomsfrågor deltog i kvällens diskussion.

Representanter för Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Folkviljan, Centerpartiet och Liberalerna fanns representerade för att lyssna på ungdomarna.

Även ett antal tjänstemän fanns på plats.

Fullmäktiges ordförande Bengt Torstensson hälsade de närvarande välkomna.

Representanter för personalen vid kommunens fyra fritidsgårdar redogjorde för vilken verksamhet som bedrivs på gårdarna och i fältgruppen och i Ungdomsrådet.

Ungdomsrådet består av 13 elever från högstadiet och de träffas en gång per månad.

Eftersom så många kommit blev det inga diskussioner i smågrupper utan diskussion fick hållas i storgrupp.

De flesta av ungdomarna som kommit till kvällens möte önskade en mötesplats för motorburen ungdom. Man uppskattade att gruppen motorburen ungdom på Orust består av 80 till 100 ungdomar.

Och man uttalade klart att nu måste något hända. Och att detta var sista chansen för politikerna att visa att man inte bara lyssnade på ungdomarna. Tiden för prat var över. Nu måste något hända.

Frågan om mötesplats diskuterades och många olika förslag kom upp. Det ungdomarna önskade var ett dubbelgarage där dom kan fixa med sina Epa-traktorer och A-traktorer. En plats där dom även bara kan träffas och "hänga".

Vidare kom ett önskemål om fler tider för fotbollen i sporthallarna.

Nedanstående punkter hade Ungdomsrådet tagit fram till kvällens möte.

 • Paintbollbana
 • Gokart
 • Bättre och större mötesplatser
 • Aktivitetsplaner
 • Crossbana
 • Bio/filmförening
 • Pakourbana
 • Lazerdoomhall
 • Skatepark
 • Klätterbana, typ fångarna på fortet, balans och smidighet
 • Hinderbana/träningsredskap vid elljusspåren, där alla kan träna klasser, räddningstjänst m.fl.
 • Motorpark - teknikbana
 • Ishall
 • Bowling
 • Simhall
 • Vi sa också att det är viktigt att det var handikappanpassat - tillgängligt för alla, att det är utspritt på ön. Bra cykelvägar och bättre buss kommunikationer över ön. Detta är grunden för att det ska finnas förutsättningar att få ett bättre Orust med en bra folkhälsa för ungdomar i Orust kommun."

Malin Andersson, enhetschef för fritidsgårdarna, fick i uppdrag att bjuda in politikerna i januari för ett uppföljningsmöte. Mötet förläggs på en av fritidsgårdarna för att politikerna ska få se verksamheten. Syftet med mötet är att komma vidare i arbetet med att skapa en mötesplats för motorburen ungdom.

Vid pennan
Solweig Lewin
2:e vice ordförande i fullmäktige

Återställ
Hjälp oss bli bättre