Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Tvestjärten, foto.

Tvestjärten

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2016-12-01

Träffpunkt Orust 2016-11-23

Årets sista Träffpunkt, som kommunfullmäktiges presidium inbjudit allmänheten till, var i Kulturhuset Kajutan, Henån.

Tretton personer, varav de flesta är aktiva politiker eller medlemmar i olika partier. Vid kvällens möte är socialdemokraterna, liberalerna, miljöpartiet representerade.

Detta är ett Träffpunktsmöte med temat: Hur vi får ungdomarna att stanna eller flytta tillbaka till kommunen.

Fullmäktiges ordförande Bengt Torstensson öppnar mötet och hälsar de närvarande välkomna. Därefter lämnar han över ordet till Ulf Sjölinder som föreslaget kvällens tema.

Astrid Ahlgren, ansvarig för kommunens gymnasium och vuxenutbildning redogör för sitt ansvarsområde. Det finns i kommunen ett rikt utbud av olika utbildningar, som till exempel språkintroduktion, individuella programmet, samhällsprogrammet, hantverksprogrammet. På distans finns till exempel vård och omsorg och förskollärarutbildning.

Trots att endast ett fåtal medborgare från Orust deltar i kvällens träff så är debatten livlig och givande.

Man diskuterar vad som krävs för att få ungdomar att flytta tillbaka efter studier och för att få fler att bosätta sig på ön.

Kravet på billiga bostäder och jobb kommer upp liksom utbildning på hemmaplan.

Man konstaterar att det är bra att ungdomarna ger sig iväg och skaffar en utbildning. Det gäller bara att vara en så attraktiv kommun att de kommer tillbaka efter studier. Samtidigt måste kommunen satsa på de ungdomarna som stannar kvar och vill få sin utbildning här.

Som vid nästan alla möten kommer behovet av bättre kommunikationer upp. Idag är det både svårt att pendla och att ta sig till andra kommuner för att till exempel gå på bio med allmänna kommunikationer. Så bättre kommunikationer skulle nog öka återflytten/inflyttningen.

Som sista punkt ställer en medborgaren två frågor:

  1. Varför ligger anteckningarna från Träffpunktsmötena bara ute i fyra år?
  2. Med en skattehöjning på 90 öre, hur mycket kan föreningarna i kommunen förvänta sig av utökat stöd i form av investeringsbidrag, upprustningsbidrag mm.?

Frågor som blir hängande i luften men presidiet återkommer med svar.

Vid pennan

Solweig Lewin

Träffpunkt Orust

Träffpunkt Orust är en mötesplats där du kan träffa lokala politiker. Under avspända former diskuteras såväl små som stora frågor.

Återställ
Hjälp oss bli bättre