Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Konstgräsplan, Henåns skola, foto.

Konstgräsplan, Henåns skola

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2016-09-26

Träffpunkt Orust, tema Visioner om Orust

Årets tredje Träffpunkt, som kommunfullmäktiges presidium inbjudit allmänheten till, hölls i Kulturhuset Kajutan, Henån.

Drygt 20 personer, varav de flesta är aktiva politiker eller medlemmar i olika partier. Vid kvällens möte är socialdemokraterna, moderaterna, liberalerna, miljöpartiet, folkviljan och orustpartiet representerade.

Detta är ett Träffpunktsmöte, som främst är tänkt att ägna åt arbetet med "Vision för Orust".

Kommunfullmäktiges ordförande Bengt Torstensson öppnar mötet och hälsar de närvarande välkomna. Därefter lämnar han över ordet till Kia Nordqvist från Framtidsgruppen som inleder kvällen arbete med Visioner för kommunen.

Under en helg hösten 2015 ägnade sig ett antal engagerade kommuninnevånare åt att i " Spelet om Orust" ta fram olika förslag till visioner för Orust. Detta arbete har nu sammanställts och Framtidsgruppen arbetar vidare med detta. För kvällens diskussion finns en del material från Spelet om Orust uppsatt på en skärm, för att använda som inspirationskälla för de grupper som så önskar.

Och diskussionen vid de olika borden börjar.

Det visar sig vara svårt att riktigt ägna sig åt Orust framtid. Man är i allt för stor utsträckning fast i dagens frågor så redovisningen från grupperna innehåller en blandning av framtid och aktuella frågeställningar.

Följande tankar presenteras

 • I 40 år har man väntat på en lösning på trafiksituationen kring Lövåsvägen. Hur ska man kunna lita på politiker när inget hänt på så lång tid trots löften? Kommunicera med kommunens invånare. Fullmäktiges ordförande Bengt Torstensson meddelar att vid något av höstens fullmäktigemöten kommer en föreläsare från SKL för att sätta fart på en medborgardialog.
 • Alla ladugårdar som idag inte används kan man inte göra om en del till bostäder.
  Och finns det något intresse för kollektivboende?
 • Cykelvägar är viktigt och en cykelplan är på gång. Även vandringsleder behöver utvecklas.
  Snabbladdare till elbilar. Även olika frågor kring våra kommunikationer tas upp. Det är under vissa tider fullt på färjan mellan Svanesund och Kolhättan. Och även Tjörnbron har nått sitt kapacitetstak. Kommunen driver på i Nordvästsvenska initiativet för att få både en bro och bättre kapacitet på Tjörnbron.
 • Kommunen behöver ge ett mer välkomnande mottagande. Så en bättre skötsel av våra allmänna ytor behövs. En parkförvaltning vore därför av största vikt.
 • Satsa mer på kulturen. En digitaliserad biograf står högt på önskelistan. Och bygg ut Kajutan med en hörsal med en scen.
 • Tanken på Huset mitt i byn framförs. Och även behovet av lokaler där man kan träffas. En plats där alla för plats. Inkubator Orust där idéer utvecklas och tas om hand.
 • Medborgarförslaget att rusta upp Allmags festplats diskuteras.
 • Orust där berättelsen föds. Under detta tema kan man sedan ha olika arrangemang kanske kan 2017 bli Kulturens år och 2018 Hälsans.
 • Vad händer med Hogens industriområde undrar en medborgare.

Vid pennan

Solweig Lewin, 2:e vice ordförande i fullmäktige

Återställ
Hjälp oss bli bättre