Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Boxvik, foto.

Boxvik

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2016-07-04

Trygg på Orust

Samarbetet mellan Polisen och Orust kommun ska fördjupas och utvecklas för att öka tryggheten och minska brottsligheten i Orust kommun.

Foto på två män

Kommunchef Jan Eriksson och Kjell Olsson Lokalpolisområdeschef Södra Fyrbodal

Ett samarbetsavtal undertecknades idag av Kjell Olsson, Lokalpolisområdes chef Södra Fyrbodal och Jan Eriksson, kommunchef Orust.

Nästa steg är att Polisen och vi tar fram en gemensam problembild efter sommaren. Den ska ligga till grund för en gemensam handlingsplan.

Polisen och kommunen kommer också att genomföra dialogträffar där medarbetare, invånare, föreningsliv och näringsliv ges möjlighet att påverka trygghetsarbetet.

De åtgärder som tas fram kommer att kommuniceras tillbaka till kommunens invånare i form av medborgarlöften. Detta ska vara klart under hösten 2016 och avtalet sträcker sig fram till 2017-12-31.

Återställ
Hjälp oss bli bättre