Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Boxvik, foto.

Boxvik

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2017-06-26

Årets feriepraktik har startat

Det är 86 ungdomar som kommer att ha feriepraktik i sommar inom bland annat förskola och äldrevård samt hos olika föreningar runt om i kommunen.

Foto på små segelbåtar

Segelklubben i Svanesund har feriepraktikant i juni.

Den 19 juni startade den första gruppen skolungdomar sin feriepraktik. Vi har sedan 1994 ordnat feriepraktik för skolungdomar i årskurs 9, 1:an på gymnasiet och för särskoleelever, som är folkbokförda i kommunen.

För de flesta ungdomar är feriepraktik en första kontakt med arbetslivet. Det är en mycket uppskattad insats som kommunen anordnar.

I år är det 86 ungdomar som har tackat ja till en feriepraktikplats. Alla ungdomar som sökte och som uppfyllde ovanstående kriterier kunde erbjudas en plats.

Ungdomarna får arbeta högst fem timmar om dagen och maximalt 75 timmar under hela perioden, som i de flesta fall är tre veckor. För ungdomar i åldersgruppen 16 till 17 år är ersättningen 60 kronor per timme, medan ungdomar i gruppen 18 år och äldre får 72 kronor per timme inklusive semesterersättning.

Ett stort tack

Vi vill passa på att rikta ett stort tack till alla er som tar emot feriepraktikanter i år. För de flesta ungdomar är feriepraktik en första kontakt med arbetslivet. Det är därför så viktigt att de får ett gott bemötande och en bra handledning på arbetsplatsen.

Återställ
Hjälp oss bli bättre