Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Segelskutan Westkust, foto.

Segelskutan Westkust

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2017-03-31

Flera nya Leader-projekt till Orust

Det var flera projekt från Orust som den 16 mars fick Leader Södra Bohusläns styrelses godkännande för att bidra till lokalt ledd utveckling i området.

Lokalt ledd utveckling LEADER Södra bohuslän

Förstudie Grönt Orust

Förstudie Grönt Orust – Ekoprofilerad besöksnäring drivs av bolaget Södra Bohuslän Turism. Projektet vill bidra till utvecklingen av besöksnäringen på Orust genom att samla aktörer från ideell-, privat- och offentlig sektor över hela ön och tillsammans skapa en plan för hur man skulle kunna ha ett årligt återkommande turistiskt event med fokus på miljö-, energi-, och klimatfrågor.

”Förnybart All-Inklusive” – Orust

För första gången blev ett projekt inom insatsområdet Miljöeffektivisering prioriterat. Det är projektet ”Förnybart All-Inklusive” – Orust, som avser Sol-EL, Vind-EL, El-bil, El-Båt som har till syfte att underlätta för konsumenter att konvertera till förnybar energi, genom att sätta ihop fyra olika paketlösningar. Målet är att man som konsument utan några speciella förkunskaper enkelt ska kunna välja ett paket utifrån sina egna behov, tryggt förvissad om att man får det man behöver för att investera i förnybar energi, till ett känt pris. Projektet drivs av den ideella föreningen Orust Kretslopps Akademi.

Förstudie Orust Mejeri

Ett annat Orustprojekt var Förstudie Orust Mejeri. Det är Studieförbundet Vuxenskolan som äger projektet som med hjälp av en projektledare och livsmedelsingenjör ska utreda hur man på bästa, smartaste sätt kan producera och sälja mejeriprodukter lokalt. Projektet sorterar under insatsområdet Lokal mat.

Kompetens och organisationsutveckling – Södra Bohuslän Turism

Ytterligare ett projekt med Orsutanknyning är att de anställda på vårt bolag Södra Bohuslän Turism, genom projektet Kompetens och organisationsutveckling – Södra Bohuslän Turism, ska få stärkt kompetens för att i sin tur i än högre grad bidra till utveckling av besöksnäringen i området.

Återställ
Hjälp oss bli bättre