Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Härmanö Gullholmen, foto.

Härmanö Gullholmen

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2017-09-27

Företagsklimatet i STO kommunerna

Tisdagen den 26 september presenterade Svenskt Näringsliv rankingen för företagsklimatet i våra tre kommuner. Rankingen består dels av en attitydmätning och en statistisk analys, som vägs samman till en total ranking.

– Det är härligt att se att vi har tagit stora kliv tack vare vår satsning på näringslivsfrågor och att det har gett effekt i det sammanfattade betyget. Ett styrkebesked är att alla frågor om attityder som ställs i enkäten är positiva, säger Petra Ohldin Lampinen, näringslivsutvecklare Orust kommun.

Allmänhetens attityder gentemot företagande har stärkts i hela vårt område. När det gäller kompetensförsörjning så upplever företagen ökade möjligheter till att hitta rätt medarbetare ju närmare storstadsregionen de befinner sig.

– På Tjörn har vi en lång historia att driva företag. Därför är det extra roligt att se att samarbetet mellan skola och näringsliv är fortsatt starkt. Företagen upplever en attitydförbättring från redan tidigare höga omdömen, säger Anna Aldegren, näringslivsstrateg Tjörns kommun.

Gemensamt för STO -kommunerna är att företagen upplever en minskad kommunal konkurrens och en positiv vilja till företagande hos allmänheten.

– Det är mycket positivt att se att attityderna till företagande har förbättrats generellt i kommunen. Speciellt glädjande är att tjänstemännens attityder till företagande har stigit betydligt i jämförelse med riket, säger Alexander Kassay näringslivsutvecklare Stenungsunds kommun.

Styrkeområden och svagheter

Rankingen visar att kommunerna har olika styrkeområden och svagheter. Trots kommunernas insatser för ett förbättrat företagsklimat, så tappar kommunerna i den totala rankingen. Tjörn och Orust behöver arbeta med bemötandet och förståelse för företagarnas förutsättningar. För Stenungsunds del är det som backar främst skolans attityder gentemot företagande. Det utökade samarbetet kommunerna emellan gällande näringslivsfrågor är därför en viktig nyckel för fortsatt förbättring av företagsklimatet. Ett bra exempel på lyckade samarbeten är Nordvästsvenska initiativet, där kommunerna samarbetar kring infrastrukturfrågor.

Bjuder in till dialog

Svenskt Näringslivs mätning av företagsklimatet är en utav de rankingar som kommunerna i STO-regionen förhåller sig till. I samband med rankingsläppet bjuder Svenskt Näringsliv och kommunerna in till dialog.

Stenungsund

28/9 klockan 08:00-09:00, Kulturhuset Fregatten

Orust

29/9 klockan 07:30-09:00, Slussens Pensionat

Tjörn

12/10 klockan 11:30-13:30, Hotell Bergabo

På Svenskt näringslivs mätning kan du läsa mer och se resultat för varje kommun.

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre