Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Skeppersholme Käringön, foto.

Skeppersholme Käringön

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2017-09-29

Frukostmöte med Svenskt näringsliv

Fredagen den 29 september hade vi besök av Svenskt Näringsliv. De bjöd in till ett möte med anledning av den nyligen släppa rankingen för deras undersökning Företagsklimat.

Foto på ett rum med många människor som lyssnar på en föreläsare.

Frukostmötet med Svenskt näringsliv

Mötet inleddes med en härlig frukost på Slussens pensionat.

På mötet träffades ett 30-tal företagare, tjänstepersoner och politiker för att samtala om hur vi gemensamt kan förbättra företagsklimatet. Det sammanfattade betygomdömet har ökat markant i undersökningen, den delen som visar på företagares attityder till företagsklimatet. Detta omdöme ges på en sexgradig-skala, där betyget 1 är lägsta nivån och betyget 6 är utmärkt. För att uppfattas som ett godtagbart företagsklimat menar Svensk Näringsliv att det handlar om ett betyg om minst 3. I årets mätning utvecklades detta från en nivå på 2.40 till 2.70, vilket är den näst största ökningen i Västra Götaland, jämfört med föregående år. Därmed närmar vi oss en godtagbar nivå, enligt denna mätning, men vi har en bit till att nå Sverige-snittet vilket är 3.4.

Under mötet så diskuterades det hur vi gemensamt kan arbeta för att nå den godtagbara nivån. Ett flertal insatser är igång och flera är planerade, vilka bland annat återspeglar sig i näringslivsstrategin med tillhörande handlingsplan. Dessutom har vi genomfört Sveriges kommuner och landsting (SKL) utbildning Förenkla helt enkelt, vars syfte är att skapa bättre bemötande och effektivare processer inom kommunen för företagare. Resultatet från detta arbete ska också sammanfattas i en handlingsplan. Det var dock tydligt att fokus bör ligga på en gemensam och mätbar målbild i hur företagsklimatet ska utvecklas. Det konstaterades att positivt stärka tjänstepersoners och politikers attityder och bemötande gentemot företagare, är ledorden i utvecklingen av företagsklimatet och viktigt för oss att arbeta än mer med. Att träffas och skapa en kontinuerlig dialog för att skapa en bättre förståelse för företagarnas utmaningar och möjligheter, är grundläggande i detta arbete.

Återställ
Hjälp oss bli bättre