Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Edshultshall, foto.

Edshultshall

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2015-10-27

Frukostmöte om hållbarhet Leader och lanndsbygdsprogrammet

Årets sista frukostmöte hölls i Kulturhuset Kajutan fredag den 23 oktober 2015. Temat hållbarhet och hade lockat nästan 40 deltagare.

Bild på kommunchef Jan Eriksson

Kommunchef Jan Eriksson inledde frukostmötet.

Kommunchef Jan Eriksson inledde med att några ord om den tragiska händelsen som inträffade i Trollhättan dagen innan och att våra tankar ägnas de som drabbats.

Jan berättade om flyktingsituationen och hur den påverkar Orust. Kommunen och många organisationer samt frivilliga gör ett stort arbete för att klara läget.

Andra punkter som Jan tog upp var att näringslivsstrategin kommer att antas i kommunfullmäktige i december. Forum Orust har startat och antalet företagsbesök som kommunledningen gör ska öka i antal. Orust har varit värd för en temadag i turistprojektet Ett enat Bohuslän och samverkansprojektet Nordvästsvenska paketet pågår för fullt.

Hållbar utveckling Väst

Första föreläsare för dagen var Pauline Ekoff och Pierre Wettergren från Hållbar utveckling Väst. driver på utvecklingen mot ett hållbart samhälle och arbetar med samordning, nätverksbyggande, projektutveckling och projektledning. Deras målgrupper är i första hand länets kommuner men även företag. De berättade om trender inom energiområdet och att EU vill stänga gapet mellan det som är företagsekonomiskt och det som är samhällsekonomiskt. Bra projekt ska kunna genomföras även om det tar tid innan de är vinstdrivande.

Hållbar utveckling Väst erbjuder strukturerat stöd till energikartläggningar. Det finns ekonomiskt stöd till små och medelstora företag för energikartläggning. De stöttar hela vägen före, under och efter genomförandet av energikartläggningen. Företag med en förbrukning på 300 megawattimmar kan ansöka om en kartläggning.

Nätverk bildas för energikartläggning under 2015-2020 och Hållbar utveckling Väst ska rekrytera företag till nätverket. Genomförs studier inför energieffektiva investeringar kan små och medelstora företag få upp till 70 % i stöd av projekteringskostnaden. Hållbar utveckling Väst hjälper till med ansökan, expertstöd processledning och arrangerar workshops.

Relaterad information

Landsbygdsprogrammet

Agneta Olsson från Länsstyrelsen berättade om landsbygdsprogrammet. Innan sommaren godkände EU-kommissionen det svenska landsbygdsprogrammet för 2014 -2020. Programmet har en budget på 36,1 miljarder kronor. EU-stöd i Sverige ska bidra till hållbara lösningar och olika fonder finns för detta. Struktur och investeringsfonderna ska investera i olika projekt som hållbar utveckling, social utveckling. Mat och miljö är bland annat inriktningar i Västra Götaland. I den nya budgeten finns områden som bredband och skapande av nya jobb.

När det gäller budgeten för fiskerinäringen så är den inte klar ännu.

Nyheter i det nya programmet är digitala ansökningar, ett poängsystem med viktning av nationella och regionala urvalskriterier och fyra beslutstillfällen per år.

Ansökan öppnade den 27 augusti. Det går att komplettera från den 22 oktober. Beslut fattas i februari nästa år.

Havs- och fiskeriprogrammet öppnar den 19 november.

Relaterad information

Leader Södra Bohuslän

Anna Levin, verksamhetsledare för Leader Södra Bohuslän avslutade frukostmötet med att berätta om stöd inom lokalt ledd utveckling för åren 2014 – 2020 som ska utveckla landsbygden. Vårt område är sju kommuner och sträcker sig från Uddevalla till Göteborgs södra skärgård. Det är regionalfonden, socialfonden och jordbruksfonden som bidrar till Leaders budget med 51 miljoner. Tre mål är definierade till 2020 ekonomiskt hållbart, socialt hållbart miljömässigt hållbart. Andra ledord är jämställt, icke diskriminerande och bra för klimatet.

Områden där Leader ska leda till bra insatser är besöksnäring, lokal mat lokal service och miljöeffektiviseringar. Ansöker gör företag och enskilda (det går också bra att göra det tillsammans).

  • Organisationer
  • Föreningar
  • Myndigheter
  • Projekten ska vara lokala och ha en bred förankring

Det är LAG-gruppen som fattar beslut om projekten. Gruppen består av 21 ledamöter från området, 3 från varje kommun. Fördelningen är 1/3 från ideell sektor, 1/3 från privat sektor och 1/3 från offentlig sektor.

Start för Leader södra Bohuslän är det i november. Ansökningar kan börja göras i januari och de första besluten i LAG-gruppen tas i april.

Relaterad information

Avslutning

Nu är den 21 säsongen med frukostmöten avklarad. Vi återkommer i början av nästa år med nya krafter och med nya frukostmöten.

Bild på några av föreläsarna

Pierre Wettergren, Pauline Ekoff och Agneta Olsson.

Bild över deltagarna

Nästan 40 deltagare kom till årets sista frukostmöte.

Återställ
Hjälp oss bli bättre