Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Lotsberget, Käringön, foto.

Lotsberget, Käringön

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2017-01-20

Fyra kommuner gör gemensam resa för ett bättre företagsklimat

Tisdagen den 17 januari startade kommunerna Orust, Munkedal, Färgelanda och Dals-Ed gemensamt utbildningen Förenkla helt enkelt.s

Det var nästan 200 deltagare, både tjänstemän och politiker, som fick ta del av en rad inspirerande föreläsare på teman som service, attityder och bemötande.

Kommunstyrelsens ordförande i de fyra kommunerna öppnade dagen genom att berätta om syftet och ambitionen att höja företagsklimatet genom att delta i utbildningen. De poängterade att ett bra företagsklimat bidrar till sysselsättning och att det i sin tur skapar resurser till välfärden. Men också att det bidrar till att enskilda kommuninvånare kan förverkliga sina drömmar.

Resan till att skapa ett bättre företagsklimat är lång men kommunerna i Fyrbodal är övertygade om att den bästa väg att gå är att göra resan tillsammans.

"Vi vill ha ett bra företagsklimat i hela regionen. Förr var det kanske mer viktigt på lokal nivå, men när alla pendlar mellan kommunerna har det blivit mindre viktigt var företagen växer", berättade Martin Carling, ordförande i direktionen för Fyrbodals kommunalförbund och kommunstyrelsens ordförande i Dals-Ed.

Kommunalrådet Kerstin Gadde, Orust pratade om att utveckla sig internt för att bli bättre externt. "Utbildningen är en start för att gemenast bli bättre och skapa framtidens kommun", konstaterade Kerstin.

Ett resultat av utbildningen Förenkla helt enkelt är att kommunerna kommer att ha arbetat fram lokala handlingsplaner som ska leda till interna förbättringar som märks externt. Ett arbete som mycket handlar om förankring och att skapa en enighet.

"Vi kommer att bistå kommunerna med stöd för att hjälpa dem att förverkliga planerna. Allt ifrån att rigga kurser och utbildningar och hjälpa dem att hitta duktiga experter inom de förbättringsområden de pekar ut", säger Anna Lärk Ståhlberg som är näringslivsutvecklare på Fyrbodals kommunalförbund.

Satsningen på Förenkla helt enkelt finansieras av kommunerna, Fyrbodals kommunalförbund och Västra Götalandsregionen.

Återställ
Hjälp oss bli bättre