Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Edshultshall, Segelskutan Westkust, foto.

Edshultshall, Segelskutan Westkust

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2017-10-26

Inpasseringssystem på Månsemyr

Den 1 november inför återvinningscentralerna inpasseringssystem. Företag, verksamheter och föreningar kan enbart lämna avfall vid Månsemyrs återvinningscentral och det behövs ett så kallat återvinningskort för att komma in.

Företag, verksamheter och föreningar kan enbart lämna avfall vid Månsemyrs återvinningscentral.

Återvinningskort

För inpasseringssystemet behöver företag, verksamheter och föreningar ett så kallat återvinningskort för att komma in på återvinningscentralen.

Inpasseringssystemet hjälper oss bland annat att få kontroll på kostnaderna för avfallshanteringen, att vi får bra statistik på antalet besökare och att det inte blir för trångt på rampen.

För att få ett återvinningskort registrerar du dig via Ansökan om återvinningskort – företag.

Företag, verksamheter och föreningar

Företag, verksamheter och föreningar betalar 250 kronor exklusive moms per tillfälle för att lämna avfall på Månsemyrs återvinningscentral.

Om du är i behov av ett eller fler kort kan du hämta ut dessa på Månsemyr eller registrera dig på Ansökan återvinningskort - företag under självservice. Kortet kostar 100 kronor och är en värdehandling. Efter registrering läggs uppgifterna in i kundregistret och ett återvinningskort tillverkas.

Kortet dras vid inpassage och varje besök kostar 250 kronor exklusive moms och betalas i efterhand via faktura.

Avfall som får lämnas på Månsemyrs återvinningscentral

 • Wellpapp
 • Brännbart stort - möbler, matdrasser
 • Förpackningar: glas, tidningar, kartong, plast,metall
 • Asbest - inplastat i dubbel byggplast
 • Ris- och trädgårdsavfall
 • Träavfall
 • Metallskrot
 • Tryckimpregnerat trä
 • Isolering
 • Planglas
 • Porslin, keramik, tegel
 • Sten, jord, grus
 • Elektronik

Avfall får inte lämnas av företag, verksamheter och föreningar på Månsemyr

 • Restavfall från personalmatsal och toaletter. Läggs i kärlet för restavfall - Gröna tunnan. Varje företag/verksamhet/förening som har lokaler där det blir restavfall ska ha ett abonnemang
 • Matavfall. Läggs i kärlet för hämtkompost - Bruna tunnan
 • Farligt avfall. Företagare får inte köra farligt avfall utan anmälan eller tillstånd.
Återställ
Hjälp oss bli bättre