Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Gullholmen Härmanö, foto.

Gullholmen Härmanö

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2017-09-25

Leader ger medel till förstudie om Bohushummern

Projektets syfte är att genomföra en förstudie gällande möjligheten att etablera en fullskalig hållbar hummerodling i världsklass.

Förstudien om Bohushummern är ett nytt Leaderprojekt som finasieras av Leader bohuskust och gränsbygd. Bakgrunden är att det vilda beståndet minskat och efterfrågan av hummer ökar.

Forskningen från Göteborgs Universitet, Kristineberg har kommit långt i praktisk tillämpning och kommer att vara en resurs till projektet.

Målet är att skapa sysselsättning på både kort och lång sikt i kustområdet på västra Orust.

Det är företaget Lamoco Consulting som fått medel till och ska genomföra förstudien.

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre