Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Stocken, foto.

Stocken

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2017-01-25

Leader och examensarbeten på årets första frukostmöte

Ett trettiotal deltagare hade i ottan sökts sig till Nösund och årets första frukostmöte.

Foto på en kvinna som pratar inför en grupp av människor.

Anna Levin från Leader Södra Bohuslän berättade om stöd till landsbygdsutvecklande.

Mötet hölls på Nösundsgården och ägare tillika ordförande i Företagarna Stig Dahlgren hälsade välkommen.

Petra Ohldin Lampinen och Ronny Svensson informerade om kommunala nyheter och om kommande möten med tema näringsliv.

Leader Södra Bohuslän

Förste talare var Anna Levin från Leader Södra Bohuslän. Leader fördelar stöd till landsbygdsutvecklande idéer till föreningar, företag och myndigheter. Anna berättad om hur företag kan söka projekt i Leader.

De temaområden som finns är

  • besöksnäring
  • lokal mat
  • lokal service
  • tillgänglighet
  • miljöeffektivisering

Anna poängterade att styrelsen i Leader noga tittar på om de sökta projekten är hållbara även efter projekttidens slut. Det också viktigt att projekten har lokal förankring. Företag kan få 40-70 % av sökt projektkostnad, minimum 22 000 kronor och maximalt 200 000 kronor.

Leader Bohuskusten och gränsbygd

Från Leader Bohuskusten och gränsbygd kom Krister Olsson och berättade om deras verksamhet som hanterar projektansökningar inom hav, skärgård och inland. I detta Leaderområde kan Orust söka projekt som har med havet att göra. Projektförslag som lämnats in har bland annat handlat om fjordguider, fria fiskevägar/utbredning av fiskearter och odling av jätteräkor. Det finns 9.5 miljoner kronor att söka i Leader Bohuskusten och gränsbygd. Ledord är sysselsättning och förbättrad miljö.

Foto på en man som pratar inför en grupp av människor.

Henrik Ringsberg från Högskolan i Borås berättade bland annat om fyra examensarbeten att skrivas på Orust.

Högskolan Borås

Från Högskolan Borås hade morgonens sista föreläsare Henrik Ringsberg kommit. Han forskar inom områden som logistik, hållbarhet och användande av informationsteknologi. Henrik finns på sektionen för ingenjörsvetenskap och de samverkar bland annat med näringslivet. Under våren kommer fyra examnesarbeten att skrivas på Orust, av studenter till Henrik.

Temat är hållbara transporter och samverkan

Temat är hållbara transporter och samverkan och Henrik berättade hur företag kan vara en del av studierna och att det finns mycket i examensarbetena son kan vara till nytta för näringslivet.

Examensarbetena behandlar följande områden

  • effektivisering av befintliga transporter
  • effektivisering av returtransporter
  • effektivisering av transporter med säsongsmässig efterfrågan
  • IT-stöd för bokning av gemensamma transporter

Petra Ohldin Lampinen tackade alla för att de kommit och hälsade välkomna till vårens olika aktiviteter. Information om dessa kommer komma, och tipsade om att för att hålla sig uppdaterad är det bästa att prenumerera på våra nyheter.

Vill du prenumerar på våra nyheter

Om du inte redan prenumererar på nyheter från oss kan så kan du våra nyheter till din e-post. Vi erbjuder flera olika typer av prenumerationer.

Återställ
Hjälp oss bli bättre