Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Gullholmen, foto.

Gullholmen

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2017-01-25

Möt din nya medarbetare

Måndag den 23 januari höll Företagarna Orust i samverkan med oss en temakväll på ämnet arbetslivet och intergration kallad Möt dina nya medarbetare.

Foto på en man som pratar inför en grupp.

Per Frykner, VD för Leissner Data och engagerad i näringslivsrådet i Trollhättan samt i projektet Doublecup.

Syfte med kvällen var att informera och inspirera företagare att ta del av de möjligheter och positiva effekter som kan komma av att ha nyanlända som praktikanter eller kommande anställda i deras verksamheter.

Företagarna Orusts ordförande Stig Dahlgren och vår näringslivsutvecklare Petra Ohldin Lampinen hälsade välkommen. Kommunutvecklare Ronny Svensson berättade om landshövdingens besök för ett par ett veckor sedan där landshövdingen berömde Orust för sättet vi arbetar med att ta emot nyanlända. Ett av de bästa i Sverige löd landshövdingens betyg.

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen presenterade hur de arbetar och vilka former av subventionerade anställningar som finns.

Doublecup

Per Frykner, VD för Leissner Data och engagerad i näringslivsrådet i Trollhättan samt i projektet Doublecup var nästa talare. Per är företagare från Trollhättan och han berättade om sitt personliga engagemang och hur han för in det i företaget. Double cup är ett projekt där företag som vill engagera sig i interagtionsfrågor kan matchas ihop med en eller flera nyanlända. Över en fika är tanken att nyfikenhet ska väckas för varandra och i vissa fall leder detta till praktikplatser eller anställningar, även om det inte finns något krav på det för de engagerade företagen.

Orust Mirakel

Fikapausen bestod av en mycket god bakelse som gjordes av Orust Mirakel. Det är en ekonomisk förening där kvinnor från olika kulturer möts och lagar mat från olika delar av världen.

Efter fikat berättade vår integrationssamordnare Visjna Orel om hur vi arbetar och hon välkomnade alla kontakter hon kan få från företagare.

Exportfrämjande integration

Sista talare var Dag Stulen som är Företagscoach i projektet Exportfrämjande integration. I projektet matchas nyanlända med företag som har eller är intresserade av import och export. De nyanlända ges under de första månaderna i projektet möjlighet att ta del av en teoretisk utbildning inom exempelvis affärsengelska och företagskultur i Sverige. Därefter matchas de mot ett företag där de får praktisera. Vinsterna av dessa blir att den nyanlände får möjlighet att etablera kontakter med företag och öva svenska språket. För företaget är fördelarna också flera, de får hjälp av en person som behärskar det språk som talas i det land de gör affärer med och de får in nya erfarenheter och idéer i företaget.

Som avslutning fick talarna lämna ett gott råd

Dessa var samstämmiga.

Våga och du kan bara vinna. Det finns så mycket utbyte och kompetens som bara gör företagen gott.

Foto på en man som pratar inför en grupp.

Dag Stulen Företagscoach i projektet Exportfrämjande integration presenterade hur de arbetar.

Foto på en man som pratar inför en grupp.

Orust Mirakel stod för tilltugget i pausen.

Återställ
Hjälp oss bli bättre