Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Malöleden, foto.

Malöleden

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2016-12-16

Projekt godkända av LEADER Södra Bohuslän

Fem projekt har fått EU-pengar för att utveckla en levande, kreativ och unik del av Bohuslän, tillgänglig för alla. Dans i EllösParken är en av projekten.

Lokalt ledd utveckling LEADER Södra bohuslän

Samtliga fem projektansökningar som gick upp för beslut den 7 december blev godkända av Leader Södra Bohusläns styrelse LAG. De sökande är föreningar som ansökt om stöd för att utveckla sina verksamheter på ett sätt som de själva inte skulle kunna utan hjälp med finansiering. Gemensamt för projekten är att de drivs av lokala eldsjälar som har sin projektidé väl förankrad på orten. Projekten ska vara till nytta för många och bidra till att uppfylla målen i Leader Södra Bohusläns utvecklingsstrategi för att bli prioriterade.

Leader Södra Bohuslän

Leader Södra Bohuslän är en ideell förening och ett av 48 Leaderområden i Sverige. Föreningen och de projekt som den beslutar om finansieras av Socialfond, Regionalfond och Landsbygdsfond samt av kommunerna i området. Privat, ideell och offentlig sektor i de ingående kommunerna arbetar utifrån en lokalt framtagen utvecklingsstrategi för området fram till år 2020.

De prioriterade projekten

I afton: Dans i EllösParken

Det ska vara en självklarhet att fundera på vad som händer i EllösParken ikväll. Folkparken var tidigare känd i hela Västsverige och man vill nu åter göra den till ett besöksmål. Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för att kunna ha dansutbildningar och danskvällar genom att man bygger en dansbana under tak. Här ska man sedan kunna anordna kurser och danskvällar i både gammeldans och annan dans som till exempel bugg och foxtrot. Man kommer även att bjuda in nyanlända för att de ska dela med sig och lära ut sin dans- och musikkultur och projektet bidrar på så sätt till integration i samhället. Det kommer också att finnas möjligheter för lokala teaterföreningar och musiker att använda dansbanan till sin verksamhet. Hela området ska vara väl upplyst, för att alla ska kunna känna sig trygga och en ramp för rullstolsburna ska öka tillgängligheten.

Challenger Uddevalla

I det här projektet samlar man åtta olika arrangemang i Uddevalla under ett och samma marknadsföringsparaply och varumärke, Challenger Uddevalla. Syftet är att på så sätt kunna dra fler deltagare till de olika loppen med effekten att fler besökare lockas till Uddevalla, vilket gynnar företagen i besöksnäringen. De lopp som ingår är Uddevalla Swim Run, Bokenäs Triathlon, Herrestad Fjällmaraton, Bokenäs Swim Run, Dalslandsrundan, Uddevalla MTB, Strandjoggen samt X-trail Uddevalla. Några av dessa lopp kommer att paketeras på olika sätt och i olika nivåer för att deltagarna ska kunna hitta en utmaning som passar sina egna förutsättningar. Förhoppningen är att en deltagare ska delta i flera lopp. För att förlänga turistsäsongen är arrangemangen utspridda i tid så att det första går av stapeln i april och det sista i november. Några av arrangemangen kommer dessutom förläggas så att de kan kombineras med familjeaktiviteter i Uddevalla. Projektet drivs av Destination Uddevalla.

Badplatsföreningen Tubbevikens bastu och bad

Det här projektet drivs av en ideell förening på Tjörn med samma namn. De vill att Tubbeviken ska bli en aktiv bad- och mötesplats året runt. Det är en fördel att besökare inte behöver förlita sig på vädret för att kunna bada. Bastun kommer att vara bokningsbar via en hemsida och kommer att handikappanpassas för att vara tillgänglig för så många som möjligt. För att beakta miljöaspekten kommer bastun delvis att drivas med hjälp av solenergi.

Ny naturstig på norra Donsö

Föreningen Donsö Idrottssällskap vill anlägga en motionsslinga på Donsö för att öka tillgängligheten till ett attraktivt, men i dagsläget svårtillgängligt, naturområde. Det öppnar möjligheter för fler att ta sig ut i naturen och inspirerar till gemensamma aktiviteter. Tanken är att många ska få glädje av stigen. Föreningar, Skola och förskola får en bra plats att ordna aktiviteter på och kyrkan kan använda den i sin scoutverksamhet.

Styrsö naturstigar 3

För att behålla eller få fler åretruntboende på öar och andra små orter är det viktigt att det finns möjligheter till en meningsfull fritid. På Styrsö ska man anlägga nya naturstigar för att underlätta för motionärer och naturälskare. Man kommer dessutom att göra historiska platser på Styrsö mer tillgängliga för såväl allmänheten, som för förskola och skola. Projektet drivs av Styrsö Bollklubb.

Återställ
Hjälp oss bli bättre