Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Härmanö huvud, foto.

Härmanö huvud

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2017-08-17

Spara och bidra till en bättre miljö

Vill du spara pengar och samtidigt bidra till en bättre miljö? Vår energicoach kan erbjuda dig avgiftsfri rådgivning för ditt företag.

Du kan få en genomgång av ditt företags energianvändning och även få förslag på hur du kan sänka energianvändningen i företaget.

Projektet Coach- för Energi och klimat kombinerar coachning och erfarenhetsutbyte för att ge företag goda möjligheter att minska sin energianvändning, sänka sina kostnader och stärka sin konkurrenskraft samtidigt som de minskar sin klimatpåverkan. Projektet riktar sig till små och medelstora företag med en energianvändning under 300 megawattimmar (MWh). Företagen får bland annat hjälp med energigenomgång, utbildning och stöd inför upphandling av konsult och leverantör. De kan också få hjälp med framtagning av investeringsunderlag, finansieringslösningar och förhandling kring så kallade ”gröna hyresavtal”. Fokus kommer främst att ligga på företag inom bygg- och fastighetsbranschen samt mindre företag i hyrda lokaler, som restauranger och mindre butiker.

Projektet är avgiftsfritt och pågår till och med 2019.

Tomas Amlöv, Coach Energi- och Klimat
Stenungsund, Orust , Lilla Edet, Tjörn, Ale, Kungälv
Telefon 0303 - 73 29 17
e-post: tomas.amlov@stenungsund.se

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre