Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Småholmarna, Henån, foto.

Småholmarna, Henån

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2015-02-20

Temakväll som start för näringslivsstrategin

Nu har vi startar arbetet med vår näringslivsstrategi. Som ett första steg anordnades en temakväll riktad till våra företagare.

Vår ambition är att strategin tas fram i nära samarbete med näringslivet. Tanken med temakvällen var att diskutera vilka frågor som är viktiga för att kommunen och näringslivet gemensamt ska utvecklas.

Bild på en kvinna som talar inför en publik

Anna Hamberg näringslivschef Sollentuna kommun berättade om deras arbete.

Närmare 70 företagare, politiker och tjänstemän träffades i Tegneby församlingshem den 19 februari. Under ledning av moderator Pernilla Warberg tog åtta arbetsgrupper tillsammans fram och prioriterade olika områden och insatser som är viktiga. Resultaten av temakvällen blir en del i underlaget till vår nya näringslivsstrategi.

Kvällens gäst var Anna Hamberg som är näringslivschef i Sollentuna kommun. Anna berättade om deras arbete för att dels ha ett bra näringslivsklimat och dels ligga i topp i företagsrankingar. Anna poängterade att vägen till framgång är ett gigantiskt grupparbete. Det krävs uthållighet och mycket arbete med omvälden och inne i den kommunala organisationen.

Kommunchef Jan Eriksson avslutade med att tack alla för ett stort engagemang som givit ett utmärkt underlag att arbeta vidare med.

Du som inte hade möjlighet att delta på temakvällen kan lämna dina synpunkter i webbformuläret på Näringslivsstrategi.

Relaterad information

Bild på två kvinnor och två män

Jan Eriksson kommunchef, Pernilla Warberg moderator, Sven Pettersson näringslivsutvecklare, Anna Hamberg näringslivschef Sollentuna

Återställ
Hjälp oss bli bättre