Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Småholmarna, Henån, foto.

Småholmarna, Henån

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2016-02-19

Premiär för Omsorgens kvalitetspris

Förvaltningsområde Omsorgs Kvalitetspris ”Förenkla och förbättra för en säkrare vård och Omsorg” 2015 har tilldelats avdelningen Skäret, Strandgårdens boende.

4 kvinnor som tilldelats blommor och pris

Ann-Christin Eriksson enhetshetschef samt Susanne Gadde, Mariana Eliasson och Anita Johansson Strandgårdens avdelning Skäret.

Priset delades ut på Omsorgens kvalitetsdag, den 8 februari. Dagen var fylld av energi och omtanke om de vi är till för, våra brukare.

För Omsorgens kvalitetsdag ansvarar Anna Torstensson, Utvecklingschef omsorgen och Ann-Christine Westberg, Medicinska ansvarig sjuksköterska.

- Det borde finnas sju pris att dela ut säger Ann-Christine Westberg, Medicinska ansvarig sjuksköterska. Alla årets ansökningar visar bredd och stort engagemang för våra brukare med fokus på ökad kvalitet.

Motivering till Omsorgens kvalitetspris 2015

Skäret har genom sitt arbete med en strukturerad veckoplanering bidragit till en ökad delaktighet och ett ökat självbestämmande för brukarna. Det salutogena förhållningssättet som veckoplaneringen utgår ifrån är en evidensbaserad metod vilken uppfyller ett viktigt krav i det systematiska kvalitetsarbetet. Metoden är enkel och kan inspirera andra verksamheter att arbeta på liknande sätt.

Strandgårdens avdelning Skäret

Skäret har infört en strukturerad veckoplanering utifrån brukarnas individuella behov. Veckoplanering utgår från ett salutogent/ hälsofrämjande förhållningsätt som är en evidensbaserad metod.

Relaterad information

4 kvinnor som tilldelats blommor och pris

Priset delades ut av Bertil Olsson, Ordförande Utskottet för Omsorg.

Prissumman på 10 000 kronor ska användas till kompetensutveckling inom området kvalitetsutveckling.

Alla som ansökt av Omsorgens kvalitetspris för 2015 presenterade sitt arbete på kvalitetsdagen.

Rehabenheten

Rehabeneten hade lämnat in två förslag. Den ena ansökan avser utbildning för baspersonal i att använda förflyttningshjälpmedel. Totalt har 108 av våra medarbetare inom omsorgen har genomgått utbildningen.

Den andra ansökan avser att Rehabenheten har infört ett träningsredskap som möjliggör för brukare med funktionsnedsättningar kan få tillgång till träning på ett enkelt sätt. Träningsredskap ActiLeg finns på samtliga äldreboende på Orust.

Dagverksamheten

Dagverksamheterna i Henån och Ellös har infört en flexibel bemanning vilket innebär att verksamheterna vid till exempel sjukfrånvaro vikariera i den verksamhet som saknar personal. Syftet är bland annat att öka personal kontinuiteten för brukarna.

Relaterad information

Tvet hemtjänst

Verksamheten arbetar systematisk och metodisk med att fokusera på brukarnas individuella behov. Detta görs med stöd av genomförandeplanen genom att följa upp planen kontinuerligt i det dagliga arbetet och på teammöten.

Relaterad information

Ängsviken

Verksamheten arbetar systematisk och metodisk med att fokusera på brukarnas individuella behov genom att bland annat införa regelbundna brukarråd, husmöten och aktivitetsmöten. Verksamheten har också infört regelbundna aktiviteter under alla veckans dagar.

Daglig verksamhet, Tassen

Tassen, är en verksamheten där hundar är en del av innehållet. Brukarna får ta ansvar för att sköta om hundarna och har genom detta fått en ökad kvalitet i innehållet i verksamheten. Motion, fysisk närhet och ökat ansvarstagande.

Relaterad information

Foto på en stor grupp

Medverkande på Omsorgens Kvalitetsdag 2016

Återställ
Hjälp oss bli bättre