Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Orust Båtbyggarutbildning, Henån, foto.

Orust Båtbyggarutbildning, Henån

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2017-08-18

Samtalsgrupp, Att slippa göra resan ensam

För dig och din närstående som nyligen har fått en demensdiagnos och är i tidigt stadium erbjuder vi en samtalsgrupp.

Perioden efter diagnos upplevs ofta som särskilt svår och kritisk. Många har uttryckt hur omtumlande och chockande de var när de efter minnesutredningen fick besked om sin demenssjukdom. Att då få möjlighet att tillsammans med andra i samma situation, få tillfälle till samtal och reflektion - att finna en ny plattform i livet- är viktigt.

Detta gör vi i samtalsgruppen

  • Du får information om vad Orust Kommun erbjuder för hjälp och stöd.
  • Du träffar andra i liknande situationer och får erfarenhetsutbyte.
  • Vi pratar om bemötande, förhållningssätt och om känslor.
  • Vi använder ”Att slippa göra resan ensam” som studiematerial ifrån Svenskt Demenscentrum.
  • Vi samtalar och provar hjärngymnastik. Vid behov bjuder vi in sakkunniga gäster som besvarar dina frågor.

Tid och plats

30 augusti, 27 september, 25 oktober, 22 november och 20 december.

Klockan 10:00- 12:00
Samlingssalen Blåmusslan, Ängsviken, Henån.

Träffen är gratis, vi serverar fikat till självkostnadspris.

Du träffar oss

Marita Gustafsson ordförande i Demensföreningen STO, Britt Johansson ordförande i Demensföreningen Uddevalla, Carita Nurmi anhörigkonsulenten.

Är detta något för dig och din närstående är ni välkomna att anmäla er till

Carita Nurmi, anhörigkonsulent telefon vardagar 0304- 33 41 19.

Återställ
Hjälp oss bli bättre