Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Gästhamnen Käringön, foto.

Gästhamnen Käringön

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2017-08-02

Vill du hyra ut boende till nyanlända

Har du kanske en stuga, en lägenhet eller del i en fastighet att hyra ut?

Det finns stort behov av boende till nyanlända flyktingar med uppehållstillstånd som anvisas till vår kommun.

Vi söker dig som kanske har en stuga, en lägenhet eller del i en fastighet att hyra ut. Finns det allmänna kommunikationer i närheten och kanske också matvaruaffär är det ett stort plus.

Eftersom de nyanlända behöver ett långsiktigt boende är det önskvärt att bostaden hyrs ut under mer än ett år.

Relaterad information

Så här går det till

Det är Migrationsverket som bestämmer vilka personer som ska anvisas till vilken kommun. Vi tar emot tips från dig som vill hyra ut, och lämnar sen erbjudandet till de personer eller familjer som har passande behov. Du som hyr ut bestämmer själv vem du vill hyra ut till.

Hyreskontraktet

Kontraktet skriver du direkt med den nyanlände. Vi är med när hyreskontraktet tecknas och hjälper även till att förmedla information, till exempel om hur sopsortering fungerar. Uppsägningstid regleras i kontraktet enligt samma regler som för all typ av bostadsuthyrning till privatpersoner.

Vem betalar hyran?

Det är de boende som betalar hyran. Nyanlända får i regel inkomst i form av en statlig etableringsersättning som bland annat ska användas till hyra. Samma regler och garantier som gäller för all privatuthyrning gäller även när du hyr ut till en nyanländ. Vi är noga med att den bostad som förmedlas ska vara möjlig att betala med den inkomst som ges via etableringsersättning och eventuellt bostadstillägg.

Vilka krav ställs på boendet?

Vad som är en godtagbar standard hjälper vi till med att bedöma. Det ska till exempel vara vinterbonat och finnas tillgång till toalett, kök och tvättmöjligheter.

Att tänka på Du som är fastighetsägare har ett ansvar för brandskydd enligt Lagen om Skydd mot Olyckor (SFS 2003:778, 2 kap. 2 §).

Om Hyr ut till nyanlända

Insatsen för att hitta privatpersoner eller privata fastighetsägare som har boenden att hyra finansieras av Länsstyrelsen. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för nyanlända att bosätta sig på Orust och integreras i det svenska samhället.

Återställ
Hjälp oss bli bättre