Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Orust Båtbyggarutbildning, Henån, foto.

Orust Båtbyggarutbildning, Henån

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2013-04-18

Klartecken för ombyggnad av väg 160

Torsdag den 18 april fattade regeringen beslut att Trafikverket får tidigarelägga byggandet av väg 160 mellan Säckebäck och Varekil.

Väg 160, flygfoto.

Byggandet görs genom att Orust kommun förskotterar cirka 100 miljoner kronor (räntefria lån). Ombyggnad av nuvarande sträcka till gång- och cykelväg görs för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för såväl bilister och cyklister som gående. En ny väg ska byggas strax öster om den befintliga vägen. Nu startar planeringen för byggstart av projektet.

- Efter flera år av väntan är det äntligen dags, säger kommunalrådet Lars-Åke Gustavsson.

Återställ
Hjälp oss bli bättre