Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Orust Båtbyggarutbildning, Henån, foto.

Orust Båtbyggarutbildning, Henån

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2017-09-11

Trafikanalys för bro i Svanesund 

Nu har upphandlingsunderlaget för en trafik- och samhällsekonomisk analys av broförbindelse mellan Orust och fastlandet med väg ut mot E6 gått ut för anbudsgivning.

I den nyss remitterade regionala infrastrukturplanen redovisas att det skall göras en åtgärdsvalsstudie för bristen Skåpesund-E6. Situationen är ohållbar med köer och bristande trafiksäkerhet.

- Vi STO-kommuner har sedan länge diskuterat lösningar. I dialogen har även företagarna i hög grad engagerat sig genom det Nordvästsvenska initiativet, säger kommunalrådet Kerstin Gadde.

Västra Götalandsregionen finansierade i våras en förstudie om broförbindelsen. Denna redovisades den 13 juni när Nordvästsvenska initiativet träffades på Orust. På plats fanns representanter från samtliga kommuner, företagare och Västra Götalandsregionen. Det fortsatta arbetet med den nu förestående samhällsekonomiska analysen finansierar VGR till hälften och STO-kommunerna resterande del. Analysen bedöms vara klar första kvartalet 2018.

Samtliga kommuner har i inspel under framtagandet av regional infrastrukturplan lyft brofrågan. Orust understryker i sitt remissvar till planförslaget att den mest sannolika åtgärden för att säkerställa framkomlighet och en tryggare trafikmiljö är en bro mellan Orust och fastlandet med fortsättning till E6.

Bron är nödvändig för fortsatt utveckling av kommunerna Orust, Tjörn och Stenungsund, avslutar Kerstin Gadde. Vi är angelägna om att processen med bron fortlöper snabbast möjligt. Två möjliga finansieringslösningar finns. Endera via Regional infrastrukturplan i nästkommande revidering 2021 eller via den nationella Färjefonden, vilken är avsedd för investeringar där broar är mer samhällsekonomiskt lönsamma än färjor.

Återställ
Hjälp oss bli bättre