Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Ängs brygga, foto.

Ängs brygga

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2015-01-08

Väg 160, delen Säckebäck–Varekil

Trafikverkets målsättningen är att den nya vägsträckan ska öppnas för trafik i början av 2019 och att projektet färdigställs i sin helhet under år 2020.

Flybild över området

Väg 160 Skåpesund, Säckebäck - Varekil, foto Videomakers Lars Lundborg

Trafikverket uppdaterar planläggningsbeskrivningen löpande under projektet.

Återställ
Hjälp oss bli bättre