Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Svanesunds badplats, foto.

Svanesunds badplats

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2017-12-18

Utställning om hållbar samhällsutveckling

Den 10-13 januari visar 29 arkitektstudenter upp förslag på hur vi kan jobba med hållbar utveckling. Utställningen är finalen på ett samarbete mellan oss och Chalmers tekniska högskola som pågått hela hösten och vintern.

Utställningen invigs med en presentation av projekten klockan 14:00 den 10 januari.

Tid och plats

Den 10-1 januari
Onsdag 10:00-17:00
Torsdag 10:00-19:00
Fredag 10:00-17:00
Lördag 10:00-14:00
Kulturhuset Kajutan, konsthallen

Samarbete med Chalmersstudenter

I höst har vi samarbetat med en kurs i hållbar samhällsutveckling som hålls på Chalmers tekniska högskola. 29 arkitektstudenter har gjort en djupgående analys av Orust kommun. Vissa perioder har de varit på plats för att lära känna kommunen, hitta styrkor och svagheter. De har gjort intervjuer med invånare, näringsliv och politiker. Baserat på analysen, intervjuer och intryck har de formulerat planeringsstrategier och arbetat med fördjupningsprojekt.

Just nu håller studenterna på att färdigställa fördjupningsprojekten. Några jobbar i grupper och några jobbar individuellt, totalt är det 13 fördjupningsprojekt. Projekten innehåller flera olika förslag på hur Orust kommun kan utvecklas på ett hållbart sätt.

Resultatet av studenternas arbete ställas ut i Kajutan i Henån den 10–13 januari 2018. Studenternas arbeten kommer ge en bred bild av kommunen och användas i vårt planarbete, främst i det kommande arbetet med översiktsplanen.

Et Smart och Bærekraftige Øysamfunn (ESBØ) – Orust och Hvaler

Samarbetet med Chalmers är en del av ett Interreg Sverige-Norge projekt mellan Orust kommun och norska Hvaler kommune. Orust och Hvaler ska bli mindre sårbara, få ökad självförsörjning samt minskat miljö- och klimatavtryck. Det ska ske genom en bred förankring, beteendeförändringar samt förändringar av teknik- och samhällsbyggnad. Projektets mål är att öka andelen förnyelsebar energi – både på land och till havs, samt minska energiförbrukningen. Samarbetet med Chalmers är del av testarenan Design för hållbar utveckling. Den svenska projektbudgeten för hela Interreg-projektet är 8,5 miljoner kronor. Projektet finansieras med EU-stöd om 4,3 miljoner kronor samt av Orust kommun och dess medfinansiärer Chalmers tekniska högskola, Södra Bohuslän Turism AB, Västra Götalandsregionen och Västra Orusts Energitjänst.

Återställ
Hjälp oss bli bättre