Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Kråksundsgap, foto.

Kråksundsgap

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2017-03-15

Elever får prova på programmering

Under hösten 2017 kommer alla elever preliminärt i årskurs 6 att prova på programmering i skolan. Initiativet kommer från Orusts Sparbank som bekostar 3 lektionstillfällen på vardera 2 timmar i varje klass där Molekylverkstan i Stenungsund kommer vara pedagogisk resurs.

- Näringslivet efterfrågar arbetskraft med IT-kompetens och det är viktigt att väcka intresset för programmering säger Birgitta Pettersson, VD Orusts Sparbank. Det känns det oerhört kul att kunna erbjuda detta till alla våra barn på Orust. Det ger en möjlighet att prova på, skapa intresse och lära sig grunderna för programmering. Genom Molekylverkstans kompetens kan vi erbjuda en modern och spännande utbildning.

Regeringen har beslutat om förändringar och förtydliganden i styrdokumenten kring digital kompetens. Som exempel kan nämnas att programmering kommer bli inslag i flera ämnen, främst i framförallt matematik och teknik.

- Denna satsning ger oss större förutsättningar att möta förändringarna i styrdokumenten och utveckla digitala kompetenser inom programmering för såväl elever som personal berättar Lars Jansson, Utvecklingschef för lärande.

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre