Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Ellös hamn, foto.

Ellös hamn

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2016-05-30

Kursavslut för Matematiklyftet i förskolan

Nu har andra gruppen av våra förskollärare, som läst fortbildningen Matematiklyftet i förskolan, haft kursavslutning med diplomutdelning och tårta.

Foto på en grupp människor

Kursavlutning i Varekils förskola

Varekils förskola hade avslutning den 2 maj och Ängsbergets förskola den 24 maj. De har läst utbildningen under åren 2014-2016

- Det börjar i förskolan menar Maria Ögren, Matematikutvecklare och handledare, om arbetet med matematiklyftet i förskolan. Våra förskollärare har gjort en omfattande och god arbetsinsats. Det har fungerat bra och det här är ett kvalitativt arbete för att utveckla tänket kring matematik och hur vi arbetar med matematik i förskolan.

- Utbildningen är en del av att visa hur viktig förskolan är för lärandet berättar Lars Jansson, Utvecklingschef Lärande.

Foto på en grupp personer

Kursavslutning Ängsbergets förskola

Relaterad information

Foto på en grupp människor

Kursavslutning Varekils förskola

 Foto på en grupp människor

Kursavslutning Ängsbergets förskola

Foto på en glad kvinna

Kursavslutning Ängsbergets förskola

Skolverket har i uppdrag av regeringen att utveckla matematik med tanke på sjunkande resultat i ibland annat PISA undersökningar. Skolverket har tittat på forskning och då är kollegialt lärande en framgångsfaktor. Såväl matematiklyftet som läslyftet bygger på denna modell där man lär tillsammans.

Skolverket har byggt upp en struktur med webbaserad portal med moduler som används i utbildningen. Det ingår läsa och diskutera forskningsbaserade artiklar, prövar aktiviteter i klassrummet (barngruppen) och utvärderar tillsammans inom olika delområden. Detta ska förhoppningsvis leda till större medvetenhet, förändrad och utvecklad undervisning (lärande i barngruppen) och bättre resultat (matematiska kunskaper/förmågor).

Foto på en smörgåstårta

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre