Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Käringöfjorden, foto.

Käringöfjorden

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2016-02-12

Nya Ängås skola invigd

Fredag 5 februari klippte Kommunalrådet Kerstin Gadde bandet för en helt ny Ängås skola i Svanesund. Jublet och glädjen från skolans nästan 500 elever som deltog gick inte att ta miste på. Nu är Ängås skola en modern och funktionell f-9 skola med plats för ett växande Svanesund.

Kommunalråd Kerstin Gadde (S) klipper bandet till Ängås nya f-9 skola i Svanesund.

Första spadtaget togs i november 2011, men planeringen började två år tidigare.

- Det har varit en lång process och nu är vi helt klara, det känns så bra berättar Yvonne Åkerblom Olsson, rektor år f-9.

- Alla elever, lärare och alla andra som jobbar här har varit helt fantastiska under om- och nybyggnaden berömmer Lars Eriksson, byggsamordnare och tidigare rektor för år 7-9.

Skolan har varit både en byggarbetsplats och utbildningsplats under hela byggperioden. Det har blivit många byten av lokaler för alla.

- Samspelet och den ömsesidiga respekten mellan alla har varit så värdefull. Vi har stängt av delar av skolan allteftersom arbetet har gått fram. Det har räckt att sätta upp en skylt med tillträde förbjudet, det har fungerar på ett enkelt sätt utan problem avslutar Lars Eriksson.

Kommunalrådets invigningstal till skolans elever och medarbetare tog fasta på att det här är gemenskapens och kunskapens skola, en skola för vem du än är och var du än kommer ifrån, en skola så fylld av aktivitet att utanförskap och mobbing inte får plats. Efter bandet var klippt fortsatte dagens lektioner och våra politiker och skolledning fick en mycket proffsigt guidade tur runt hela skolan av 9 stolta elever.

- Vi trivs väldigt bra här och det är kul att gå många elever på samma skola konstaterar våra guider stolt under rundturen. I skolan händer mycket även efter skoltid så vi brukar vara kvar här långt efter själva skoldagen är slut.

Foto på fyra personer som bär blommor

Några av våra uppvaktande politiker. Anders Arnell (M), Christina Svensson (MP), Anne-Marie Petersson (S) och Christer Hellekant (MP).

Foto på en man och många barn och ungdomar utanför skolan

Invigningstal hölls av Lars Eriksson, byggsamordnare

En kvinna som lämnar blommor till en man.

Utskottet för lärande ordförande Kristina Svensson (m) överräcker blommor till Lars Eriksson byggsamordnare och tidigare rektor för Ängås år 7-9.

En kvinna och en man som håller en skål med apelsiner

En symbol för fruktbart samarbete fick Yvonne Åkerblom Olsson rektor år f-6 och Anders Ehlén, rektor år 7-9 av skolans arkitekt.

Återställ
Hjälp oss bli bättre