Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Grindsbyvattnet, foto.

Grindsbyvattnet

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2016-01-27

Paraplyresursen, en unik satsning på samverkan

Tisdag den 19 januari invigde vi Paraplyresursen, en unik satsning på samverkan när det gäller barn- och elevstöd. Nu har vi samlat våra pedagogiska stödresurser Språkotek, Mattetek och Skoldatatek i Varekils skola.

Foto på fyra kvinnor

Anna Fritzén, Marie Ögren, Pia Askland Josefsson, Eva-Britt Hermansson och Birgitta Svantesson står bakom samarbetet.

Sedan 2014 har vår resurs Språkotek varit i gång i Svanesund. Språkoteket har nu flyttat till Varekil, där det kompletterats med Skoldatateket och ett helt nytt MatteTek.

Nu finns dessa resurser samlade på ett ställe. Det innebär att våra pedagoger kan få kontakt med alla tre stödverksamheterna samtidigt. Alla pedagoger inom förskola och skola kan vända sig till Paraplyreserusen för stöd, rådgivning och inspiration när det gäller att stötta barn och elevers språk och matematikutveckling.

En pedagogisk resurs

Idén med Paraplyresursen är att våra pedagoger kan låna material, få inspiration och konsultation av kunniga stödpedagoger. På Paraplyresursen kan pedagogerna även testa och pröva materialet och samtidigt få handledning både ensamma eller i sin arbetsgrupp.

– Det här är en unik satsning berättar Birgitta Svantesson, förskolechef och ansvarig samordnare i invigningstalet. Språk och matematikutveckling har en naturlig koppling och stödet till våra pedagoger stärks genom detta samarbete.

Språkotek, stöd för språkutveckling

Språkoteket är till för att stödja alla barn och elever men i synnerhet är det en resurs för dem som är i extra behov av språkstimulans som till exempel språkförsening eller annat hemspråk.

MatteTek, stöd matematikutveckling

MatteTeket är ett stöd för pedagoger att hjälpa barn att uppleva, benämna och förstå matematik i vardagen. Att uppleva matte som svårt kan vara ett hinder, det är viktigt att uppleva matte som roligt, det förenklar inlärningen.

MatteTeket är förlängning och komplement till fortbildningen Matematiklyftet. Fortbildningen är den största som gjorts i ett enskilt skolämne någonsin i Sverige.

Orust Skoldatatek, en pedagogisk verksamhet

Skoldatatek är en pedagogisk verksamhet där specialpedagogik och kunskaper om IT är i centrum. Skoldatateket vänder sig till pedagoger som undervisar elever skolan Mao f-9 och gymnasiet som har behov av särskilt stöd, främst med fokus på koncentrationssvårigheter samt läs- och skrivsvårigheter. Anna som jobbar med Skoladatateket utgår inte från Varekil, utan åker runt på ön och träffar specialpedagoger, pedagoger och elever för att stötta dem i specifika IKT frågor. De tiderna bokar Anna med specialpedagog eller rektor. 

Foto på  lokalen
Återställ
Hjälp oss bli bättre