Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Varekilsnäs, foto.

Varekilsnäs

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2014-05-09

Språkotek ska stötta barnens språkutveckling

Torsdag den 8 maj invigdes språkoteket som ska bli en träffpunkt för pedagoger i förskolan och skolans tidiga åldrar. Där kan våra pedagoger låna material och få stöd i sitt arbete med att utveckla barnens språk.

Foto på två kvinnor på ett bibliotek

Pia Askland-Josefsson och Eva-Britt Hermansson specialpedagoger

Språkoteket är till för att stödja alla barn och elever men i synnerhet är det en resurs för dem som är i extra behov av språkstimulans som till exempel språkförsening eller annat hemspråk. Både förskolans och skolans styrdokument framhåller vårt ansvar för att alla barn och elever får stöd utifrån sina egna behov och förutsättningar.

Kunskap och material samlas på ett ställe Språkoteket finns i lokaler i Ängås skola. Det vänder sig till pedagoger i förskolan och skolans tidiga åldrar. Här samlas språkpedagogiskt material, litteratur och kunskap på en gemensam plats. Tanken är att skapa en större variation av material som kan komma fler till nytta genom ett utlåningssystem. Genom konsultation och att pedagoger delar med sig av sina idéer om hur de använt materialet, utvecklas pedagogernas kompetens. Detta blir en ytterligare framgångsfaktor i barnens språkliga utveckling.

Språkoteket har öppet måndagar mellan klockan 15:00 till 17:00. På plats finns Eva-Britt Hermansson och Pia Askland-Josefsson som är specialpedagoger med vidareutbildning inom tal och språk. De hjälper till med konsultationer och för att hitta passande material.

- Ett bra och rikt språk behövs för att kunna uttrycka sina åsikter och vara delaktig i olika sociala situationer och sammanhang, säger Eva-Britt Hermanson.

Mycket material i många områden

I språkoteket är materialet indelat i olika språkliga områden. Råd och stöd ges till pedagogerna med utgångspunkt från barnens behov och intressen.

De språkliga områdena är bland annat

  • kommunikation och samspel
  • språkförståelse
  • munmotorik
  • ordförråd
  • meningsbyggnad och grammatik
  • beskriva och berätta
  • läsa och skriva
  • språklig medvetenhet
  • matematik och språk
Foto på Språkoteket
Återställ
Hjälp oss bli bättre