Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Husebyberget, Ellös, foto.

Husebyberget, Ellös

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Nyhetsarkiv

I nyhetsarkivet kan du läsa alla våra nyhetsartiklar som fortfarande finns publicerade.

Du söker artiklar som publicerats under en tidsperiod. Perioden börjar vid ingången av vald startmånad och slutar vid utgången av vald slutmånad.

År och månader som visas i grå färg är inte möjliga för den aktuella perioden och därmed inte valbara.

Den artikel som publicerades senast visas först i sökresultatet.

Från

Till

Nyhetsartiklar

 • Höstlov på Orust
  Publicerat
  Under höstlovet, den 26 oktober till 30 oktober erbjuder vi aktiviteter för barn och ungdomar.
 • Boktugg med Öppna förskolan
  Publicerat
  Öppna förskolan besöker biblioteket. Vi läser, ramsar och utforskar böcker tillsammans. För åldrarna 0-12 månader. Fri entré.
 • Nu lanserar vi Orustförslaget
  Publicerat
  Har du ett förslag på något du vill förändra eller förbättra i Orust kommun? Orustförslaget är din chans att påverka politiken.
 • Har Coronapandemin förändrat ditt friluftsliv
  Publicerat
  Vistas du i naturen på ett eller annat sätt i Västra Götaland? Ta tillfället i akt att bidra till att öka kunskapen om var och hur friluftsl...
 • Strukturkalkning av åkermark
  Publicerat
  Projektet LEVA Orust ordnar stöd för strukturkalkning för bättre skördar och miljö. På sensommaren 2020 utfördes den första strukturkalkning...
 • Ekomatsligans topp 10
  Publicerat
  Vi har klättrat från plats 15 till plats 8 i landet och vår andel ekologiska inköp är 53 procent. Det innebär att 53 procent av den mat vi s...
 • Veckans boktips, Selambs
  Publicerat
  En roman för vuxna av Sigfrid Siwertz, författaren som skrev Mälarpirater.
 • Trygghetsboende för äldre i Henån
  Publicerat
  Vi inleder ett samarbete med Riksbyggen för att utreda förutsättningar för bildande av en kooperativ hyresrättsförening och uppförande av tr...
 • OBS framflyttad till i vår DNA sätter världens äldsta tuggummi i fokus
  Publicerat
  Föreläsningen om Huseby klev med Robert Hernek och Bengt Nordqvist i Kulturhuset Kajutan är uppskjuten till den 11 mars.
 • Workshop, Tema återvinning
  Publicerat
  Orusts Slöjd visar vad du kan göra av gamla tapeter eller kartböcker. Workshop i Kulturhuset Kajutan torsdagen den 22 oktober.
 • Bokklubben på bibblan
  Publicerat
  Bokklubben är för dig 9-12 år som gillar att läsa! Vi ses i Henåns bibliotek 22 oktober, 19 november, 17 december. På våra träffar snackar v...
 • Digital föreläsning om E-handel
  Publicerat
  Föreläsning är kostnadsfri och presenteras av Tanums kommuns näringslivsenhet i samverkan med Företagsarenor Väst, där Orust ingår.
 • Lovaktivitet, Hemkodat
  Publicerat
  Gillar du att spela datorspel? Då kan du prova på att koda ditt egna datorspel i Scratch tillsammans med ungdomarna från Hemkodat. På biblio...
 • Håll i och håll avstånd
  Publicerat
  Att hålla avstånd är att visa omtanke. Folkhälsomyndigheten och Länsstyrelsen i Västra Götaland har tagit fram skyltar som du kan skriva ut ...
 • Förslag, vägplan för gång och cykelväg
  Publicerat
  Trafikverket Region Väst har upprättat ett förslag till vägplan för anläggning av gång- och cykelväg, väg 160 på delen Lövåsvägen-Rödbergsvä...
 • Utveckla ditt företag med hjälp av en coach
  Publicerat
  I tider som dessa, är det extra viktigt att utveckla och stabilisera sin verksamhet. Missa inte tillfället att kostnadsfritt arbeta ihop med...
 • Nationella anhörigdagen 2020
  Publicerat
  Den nationella anhörigdagen är ett sätt att uppmärksamma och värdesätta anhöriga för deras arbete. I år uppmärksammade vi nationella anhörig...
 • Vi byter entreprenör för hushållsavfall
  Publicerat
  Från den 1 februari 2021 kommer hämtningen av ditt hushållsavfall att skötas av Remondis AB och slamtömningen av Fraktkedjan AB.
 • Din åsikt om biblioteken är viktig för oss
  Publicerat
  Delta i vår enkätundersökning om biblioteken. Vi vill erbjuda en så bra service som möjligt. Därför är det viktigt för oss att veta hur du u...
 • Vi vill visa uppskattning med en god Orustkänsla
  Publicerat
  Under de senaste åren har vi visat våra medarbetare uppskattning med en årlig personalfest i samarbete med våra lokala entreprenörer. I år ä...
 • Problem med Pressreader om du använder Chrome eller Firefox
  Publicerat
  Just nu går det inte att läsa tidskrifter via Pressreader om du använder Chrome eller Firefox som webbläsare. Du kan använda Microsoft Edge ...
 • Delårsuppföljning och helårsprognos för 2020
  Publicerat
  I vår uppföljning av budgeten för perioden januari till och med augusti, visar prognosen på ett glädjande stort positivt ekonomiskt resultat...
 • Besök på äldreboende, rekommendationer och önskemål covid-19
  Publicerat
  Den 1 oktober 2020 upphör besöksförbudet till våra hyresgäster i särskilda boenden för äldre. Eftersom pandemin inte är över så behöver vi f...
 • Konstutställning, Susanne Norberg
  Publicerat
  Susanne Norberg ställer ut akvareller i Kulturhuset Kajutans konsthall 3 oktober-23 oktober.
 • Påminnelse- och inkassoverksamhet
  Publicerat
  Årligen skickar vi mer än 40 000 fakturor till privatpersoner, företag och organisationer. För påminnelser och inkassokrav använder vi ett e...
 • Släktforskningsdatorer i Henån, Svanesund och Ellös
  Publicerat
  Från 21 september kan du låna en släktforskningsdator i en timme per dag på biblioteken i Henån, Svanesund och Ellös.
 • Allt du behöver veta för att starta eget
  Publicerat
  Under hösten arrangerar Nyföretagarcentrum tillsammans med Almi väst digitala möten i att starta eget.
 • Äldreomsorglyftet ger trygghet och ökad kvalitet
  Publicerat
  Statens satsning på Äldreomsorgslyftet innebär att våra medarbetare inom äldreomsorgen kan erbjudas betald utbildning på arbetstid. Det möjl...
 • SEO & CRO Så får du din hemsida att sälja mer
  Publicerat
  I samarbete med Tanums kommun erbjuds företagare ett kostnadsfritt lunchwebbinarium om sökoptimering.
 • Hur upplever du din trygghet i området där du bor
  Publicerat
  Känner du dig trygg? Polisen tillsammans med kommunerna Orust, Tjörn och Stenungsund vill veta hur du upplever din trygghet där du bor. Dina...
 • Höstvandring för anhöriga
  Publicerat
  Den 1 september anordnades en guidad vandring till Björnsundskanalen i Morlanda för anhöriga.
 • Stickträffar i Svanesunds bibliotek
  Publicerat
  Vi som gillar att sticka träffas för att tipsa, inspirera och hjälpa varandra. Torsdag 17 september, 15 oktober, 12 november, 10 december kl...
 • Nya regler för sortering av lantbruksplast
  Publicerat
  Lantbruksplast finns av olika slag, varje kvalité måste sorteras för sig för att kunna återvinnas. De nya sorteringsreglerna börjar gälla de...
 • Uppmärkning av avfallskärl och slambehållare
  Publicerat
  Under 2021 kommer vi att utveckla och förändra vår avfallsinsamling och slamhämtning. Det kommer att bli nya insamlingsentreprenörer vid års...
 • Feriepraktik 2020, intervjuer med ungdomar
  Publicerat
  Sedan 1994 ordnar Arbetsmarknadsenheten feriepraktik för skolungdomar som är folkbokförda i Orust kommun.
 • Anhörigstöd hösten 2020
  Publicerat
  Vi erbjuder flera olika anhöriggrupper för dig som vårdar och stödjer din närstående. Tanken är att du träffar andra i liknande situation.
 • Anhöriggrupp demens
  Publicerat
  Vårdar du en närstående hemma som har fått en demenssjukdom?
 • Afasigrupp
  Publicerat
  Känner du någon som har svårt att hitta rätt ord? Någon som säger nej, när hen menar ja? Eller har du själv nedsatt språkförmåga? Då är du v...
 • Hälsobefrämjande aktivitet för anhöriga
  Publicerat
  Du som anhörig är välkommen att vara med på en välbalanserad harmonisk gymnastik. Efteråt avnjuter vi en god kvällsfika i lugn och ro.
 • Walk and Talk, samtal under en promenad
  Publicerat
  Nu har du som anhörig möjlighet att prova ett promenadmöte, ett Walk and Talk möte. Promenadmötet ger dig möjlighet att samtala om vad du fu...
 • Yoga, obs inställt
  Publicerat
  Tyvärr är yogan på tisdagar i Kulturhuset Kajutan inställd året ut på grund av covid-19.
 • Minnesanteckningar från Näringslivsrådet
  Publicerat
  Onsdag den 17 juni hölls årets andra möte med näringslivsrådet, det första som rådet hållit digitalt.
 • Biblioteken på Orust och covid-19
  Publicerat
  Biblioteken följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och håller för närvarande öppet. Däremot kan vissa program ställas in och vissa bi...
 • Tillfälligt besöksförbud
  Publicerat
  Regeringen har förlängt det tillfälliga besöksförbudet på landets äldreboenden från den 1 april 2020 till 30 september 2020.
 • Våra nior lyckas bra
  Publicerat
  Det är mycket glädjande att se att våra elever både i Henån och Ängås skolor hade högre meritvärde, når målen i fler ämne, men framförallt h...
 • Planprogram för Ängås
  Publicerat
  Programområdet är beläget i den sydvästra delen av Svanesund. Syftet med förslaget är att utveckla idrott- och fritidsfunktioner samt förbät...
 • Trafikomläggningar i Göteborgsregionen
  Publicerat
  Trafikverket, Västtrafik och Göteborgs Stad har ett samarbete som kallas Trafik Göteborg. Där finns det mesta om trafiken i Göteborgsregione...
 • Gömda och glömda bilder och berättelser om kvinnor på Östra Orust
  Publicerat
  Muralmålningarna MUMA återberättar gömda och glömda bilder och berättelser om kvinnor på Östra Orust.
 • Spara vatten, var vattensmart
  Publicerat
  I genomsnitt använder en person 140 liter dricksvatten varje dygn. Genom enkla åtgärder i vardagen kan vi alla vara vattensmarta och bidra t...
 • Ny pir i Henåns hamn
  Publicerat
  Vi har invigt den nya piren i Henån. Piren är en del i de åtgärder som vi genomför för att möta stigande havsnivåer och för att utveckla Hen...
 • Sveriges friluftskommun 2020
  Publicerat
  Orust är rankad på plats 3 i länet som Sveriges friluftskommun. För att få utnämningen Sveriges friluftskommun ska kommunen arbeta långsikti...
 • Hjälp till att bekämpa invasviva arter
  Publicerat
  Du kan bidra till att stoppa spridningen av invasiva främmande arter.
 • Anslutning till kommunalt vatten på Rossö
  Publicerat
  Ledningsnätet till Rossö är nu färdigutbyggt och vi kan börja ansluta fastigheter till vår vattenledning.
 • Bekämpning av sjögull i Grindsbyvattnet
  Publicerat
  I Grindsbyvattnet pågår bekämpning av den invasiva växten sjögull. Vi testar en metod med markduk på flytande ramar som ska täcka växterna.
 • Årets turismföretag Orust 2020
  Publicerat
  På förmiddagen idag tog vi oss ut till Käringön för att överraska Camilla, Amanda och Kent som driver fantastiska KARINGO - en unik ostronba...
 • Kampanjmaterial till besöksnäringen för nedladdning
  Publicerat
  För att underlätta för dig som driver företag inom besöksnäringen har kampanjerna Safe to visit lanserats av branschorganisationen Visita. M...
 • Cykelpendla på Orust
  Publicerat
  Många resor kan lätt göras med cykel. För att visa hur långt du kan komma med cykel på 30 minuter har vi tagit fram cykelkartor för de störr...
 • Vattenmätarbyten till IoT-teknik
  Publicerat
  Vi kommer att byta ut minst 750 vattenmätare och istället installera vattenmätare med fjärravläsning.
 • SMS-tjänst för trafikstörning, Trafikverkets färjor
  Publicerat
  Vill du snabbt få information om trafikstörningar har Trafikverket en SMS-tjänst för dig som reser med Svanesund, Malö, Ängö och Lyrleden. D...
 • Informationcentralen för Västerhavet
  Publicerat
  Du kan vända dig till Länsstyrelsens informationscentral för Västerhavet om du ser något ovanligt eller om det har det skett något akut vid ...
 • Årets företagare på Orust 2020
  Publicerat
  Årets företagare har fått överraskande besök. Plötsligt dök representanter från Företagarna, Orust kommun och Orusts sparbank upp för att up...
 • Planprogram för Dalby
  Publicerat
  Dalby är beläget strax nordväst om Henåns centrum. Syftet är att skapa en planberedskap för bostäder i Henån i attraktiva lägen på gångavstå...
 • Uppskjuten byggstart av VA-länk Väst
  Publicerat
  Den planerade starten av utbyggnadsarbetet med VA-länk Väst skjuts upp till efter semestrarna.
 • Resurssmart äldreboende
  Publicerat
  På våra äldreboende pågår just nu ett aktivt arbete för att minska mängden avfall som slängs. Tre områden är i fokus, det är inkontinensskyd...
 • Miljöprojekt i Grindsbyvattnet
  Publicerat
  I två nya miljöprojekt ska Grindsbyvattnet hjälpas mot bättre ekologisk status. Det handlar om reduktionsfiske mot övergödning samt bekämpni...
 • Invigning av ny väg och våg
  Publicerat
  Vi moderniserar Månsemyrs återvinningscentral för att möta framtidens krav på avfallssortering i fyra steg och vår plan är att allt ska vara...
 • Delårsuppföljning och helårsprognos för 2020
  Publicerat
  I vår delårsuppföljning för perioden januari till och med april, görs bedömningen att helårsprognosen fortfarande pekar på ett positivt ekon...
 • Välfärdsredovisning 2019
  Publicerat
  Folkhälsorådet har tagit fram en välfärdsredovisning för att beskriva hälsoläget i kommunen.
 • 2020 års Folkhälsopris
  Publicerat
  I år säger vi grattis till tre föreningar som samarbetar för en god folkhälsa. Det är Föreningen Flatön, Flatö- Malö hembygdsförening och Fl...
 • Insamling för återbruk
  Publicerat
  Vi bidrar till att förlänga livet på produkter. När du besöker en återvinningscentral har du också möjlighet att hjälpa till genom att skänk...
 • Tre chefer nominerade till SydVästenpriset
  Publicerat
  Tre av våra chefer inom omsorg är nominerade till SydVästenpriset. Priset uppmärksammar långsiktigt, kvalitativt och strategiskt ledarskap i...
 • Företag och covid-19
  Publicerat
  Det finns flera bra webbsidor med information där du kan hålla dig uppdaterad.
 • Orusts stora Evert Taube-pris 2020
  Publicerat
  Priset delas i år ut för tionde gången och det går till en textförfattare genom sin karriär utvecklat känslan för ordets mångbottnade betyde...
 • Livräddningsutrustning
  Publicerat
  Räddningstjänsten uppmanar dig som har kaj, hamn eller annan plats nära vattnet där det är vanligt att människor befinner, att utrusta den m...
 • Åtgärder för att minska folksamlingar på biblioteken
  Publicerat
  För att minska smittspridningen av Covid-19 har biblioteken på Orust från den 14 april genomfört åtgärder för att minska folksamlingar. Från...
 • Företagarhjälpen Fyrbodal
  Publicerat
  Nu startar Företagarhjälpen Fyrbodal, en kostnadsfri rådgivningstjänst för företagare i Fyrbodalsregionen som påverkas av Coronapandemins ko...
 • Vattenskyddsområde Korskällan och Rödsvattnet
  Publicerat
  Det pågår ett arbete för att uppdatera de föreskrifter som gäller för våra två största vattentäkter, Rödsvattnet och Korskällan. De föreskri...
 • Särskilda åtgärder för att servera mat och dryck, covid 19
  Publicerat
  Med anledning av covid-19 pandemin gäller nya regler för verksamheter som serverar mat och dryck.
 • Känner du dig orolig på grund av coronaviruset
  Publicerat
  Det är normalt att känna sig orolig, ledsen eller stressad under en kris. Det finns samlad information på Krisinformation.se för dig som kän...
 • Biblioteket hemifrån, nu två e-böcker i veckan
  Publicerat
  Nu höjer vi till 2 lån/vecka för e-böcker eller e-ljudböcker. Med appen Biblio kan du läsa eller lyssna på böcker i din mobil eller padda. D...
 • Biblioteket hemifrån, låna strömmande film
  Publicerat
  På Cineasternas webbsida får du tillgång 2700 kvalitetsfilmer från hela världen. Du kan låna en film per vecka. Välj Bibliotek i Väst som di...
 • Eldningsförbud inom områden med detaljplan
  Publicerat
  Det är det eldningsförbud inom område med detaljplan under perioden 1 april - 30 september varje år.
 • Pengarna tillbaka vid inställda evenemang
  Publicerat
  Du får pengarna tillbaka om du har köpt en biljett till ett evenemang på Kulturhuset Kajutan som har ställts in och där pengar inte betalats...
 • Beställ Take away från biblioteket
  Publicerat
  Om du tillhör en riskgrupp för Covid-19 och inte vill besöka biblioteket kan du beställa en Take away-kasse. Ring så plockar vi ihop böcker ...
 • Åtgärder för att underlätta för företagen
  Publicerat
  Vi gör en insats för att försöka underlätta för våra företag i den besvärliga situation som nu råder med anledning av coronaviruset. Ett ant...
 • Vi kör hem böcker till dig som är över 70 år
  Publicerat
  Vi både lämnar och hämtar. Ring biblioteket för mer information!
 • Biblioteket hemifrån, läs tidningar via Pressreader
  Publicerat
  Läs dagstidningar och tidskrifter via Pressreader. Till exempel Bohusläningen, Göteborgsposten och Aftonbladet. Du kan förstora texten och l...
 • Biblioteket hemifrån, lär dig språk med uTalk
  Publicerat
  Med appen uTalk kan du lära dig vilket språk du vill på vilken enhet som helst. Du loggar in med ditt bibliotekskort och pinkod.
 • Biblioteket hemifrån, läs eller lyssna på e-böcker via Världens bibliotek
  Publicerat
  Världens bibliotek är en digital tjänst med e-böcker och ljudböcker på flera olika språk. Alla som bor i Sverige kan använda tjänsten helt g...
 • Släktforskarnas Öppet Hus-träffar är inställda tillsvidare
  Publicerat
  Föreningen Orusts Släktforskares Öppet hus-träffar i släktforskarhörnan i Henåns bibliotek är inställda tillsvidare.
 • Tillfälliga lånevillkor för bibliotekets böcker
  Publicerat
  Om du känner någon form av luftvägssymtom som hosta, snuva, feber ska du inte besöka allmänna lokaler som biblioteket. För att underlätta fö...
 • Cykelvänlig arbetsplats
  Publicerat
  Ett vänligt upprop till alla arbetsplatser! Cykelvänlig arbetsplats är öppen för alla arbetsplatser i deltagande kommuner i Västsverige. Att...
 • Företagsakuten
  Publicerat
  För små och medelstora företag i Fyrbodal som befinner sig i en ekonomisk utmaning finns Företagsakuten.
 • Boken kommer
  Publicerat
  Vi kan köra hem böcker till dig som inte själv kan komma till biblioteket. Helt gratis.
 • Covid-19, coronaviruset
  Publicerat
  Här hittar du uppdaterad och säkerställd information från myndigheterna om covid-19, coronaviruset. Uppdaterad 2020-10-21.
 • En av Sveriges bästa småhuskommuner
  Publicerat
  Orust placerar sig på plats 7 på Villaägarna lista över Sveriges bästa småhuskommuner, i gruppen landsbygdskommuner.
 • Nordvästsvenska initiativet diskuterar framtidens infrastruktur
  Publicerat
  En ÅVS för en ny broförbindelse, en beslutad trafiklösning för Myggenäs korsväg, möjligheter till dubbelspår på Bohusbanan och en försenad Å...
 • Minnesanteckningar från Näringslivsrådet
  Publicerat
  Torsdag den 30 januari hölls årets första möte med näringslivsrådet.
 • Rapport från strandstädningen 2019
  Publicerat
  I år har Naturvårdslaget i huvudsak hämtat upp och kört strandstädarskräp till Återvinningscentralen. Totalt handlar det om 28,7 ton insamla...
 • Åvägen del av Henån 1:306
  Publicerat
  Planområdet är beläget i centrala Henån.
 • Vill du bli kontaktperson
  Publicerat
  Vi söker trygga personer som vill hjälpa en medmänniska med funktionsskillnad till ett mer aktivt liv. En kontaktpersonen fungerar som en vä...
 • Matematiklyftet som fortbildning
  Publicerat
  Under 2014 och 2015 deltog alla medarbetare på våra förskolor i Skolverkets fortbildning Matematiklyftet. Nu bygger vi vidare på den satsnin...
 • Elda med ved i kamin, spis och ugn
  Publicerat
  Genom att du eldar på ett sätt som gynnar miljö, hälsa och plånbok kan du minska utsläppen med upp till 50 procent och bidra till att luften...
 • Utflyktstips
  Publicerat
  Vi har flera vandringsleder med skyltade kultur- och naturminnen. Vill du inte promenera så kan du ta bilen på en historisk utflykt.
 • Fortsatta insatser mot trafikbrott och droger
  Publicerat
  Polisen i Stenungsund, Tjörn och Orust fortsätter arbeta mot droganvändningen bland unga och mot trafikbrotten – en inriktning som ligger fa...
 • Säkerhet vid sotning
  Publicerat
  Ditt tak ska vara utrustat med godkända säkerhetsanordningar för den som ska arbeta på ditt tak.
 • Niklas Strömstedt besökte Orust
  Publicerat
  Niklas Strömstedt har besökt Orust för att ta emot Orusts stora Evert Taube-pris.
 • Orusts kulturpris 2019
  Publicerat
  Årets kulturpris går till Berit Thorburn, Morlanda säteri.
 • Elever hjälper forskare att leta efter invasiva arter
  Publicerat
  Elever och lärare från Ängås skola har varit på jakt efter främmande arter i havet vid Svanesund. Med på plats fanns marinbiologer och forsk...
 • Orusts Sparbanks kulturstipendium 2019
  Publicerat
  Orusts Sparbanks kulturstipendium 2019 går till Bildtska hembygdsmuséet. Prissumman är på 25 000 kronor.
 • Nationella anhörigdagen uppmärksammas
  Publicerat
  Den 4 oktober uppmärksammade vi anhörigas livssituation genom att bjuda anhöriga, som hjälper, stödjer och vårdar en närstående, på en spänn...
 • Välbesökt Seniormässa
  Publicerat
  EllösParken var fylld till bredden med glada utställare och besökare på Seniormässan. Det är ett härligt samarbete mellan föreningsliv, orga...
 • Ängsviken och Strandgården rustas upp
  Publicerat
  Snart är det byggstart för två stora fastighetsprojekt. Det är Ängsvikens särskilda boende i Henån och Strandgårdens särskilda boende i Ellö...
 • Träskulpturen Ormen Långe
  Publicerat
  Fred Leymans konstverk, Ormen långe under byggnad, har totalrenoverats så att den ska hålla i många år till. Konstverket som är i tre delar ...
 • Alla vinner när du återvinner
  Publicerat
  Ditt bidrag för ökad återvinning, oavsett om du bor här året runt eller är här delar av året, är viktigt.
 • Graffiti lyser upp
  Publicerat
  Gångtunnel under Röravägen, vid skolan i Henån, har utsmyckats med målningar av graffitikonstnären Anton Hellman. Att tunneln behövde bli lj...
 • Näringslivsrådets möte 2019-06-11
  Publicerat
  Årets andra möte med näringslivsrådet hölls den 11 juni. Det var som vanligt konstruktiva diskussioner om gemensamma frågor som rör kommun o...
 • 2019 års Folkhälsopris
  Publicerat
  I år säger vi grattis till en hel grupp folkhälsopristagare. Det är Soliga tanterna som har bidragit till en god folkhälsa och får dela på p...
 • Bojar i vattnet
  Publicerat
  En boj i vattnet kräver alltid dispens från strandskyddet och tillstånd för vattenverksamhet.
 • Leverans av livsmedel
  Publicerat
  Är du producent eller leverantör av livsmedel som du vill erbjuda oss att servera i våra förskolor, skolor eller äldreboende?
 • Vi fortsätter att klättra i Ekomatsligan
  Publicerat
  Vi har klättrat från plats 17 till plats 15 i landet och vår ekoandel är nu 47 %.
 • Vill du bli språkvän eller flyktinguide
  Publicerat
  Som språkvän och flyktingguide träffar du en nyanländ för att umgås kortare eller längre stunder, tala svenska och göra olika saker tillsamm...
 • Hitta drivet – studiemotivation och genusmönster i grundskola
  Publicerat
  Våra lärare i skolans årkurs f-9 samt utskottet för lärande samlades i Ängås skola för att ta del docent Maria Spantes redovisning av result...
 • Har du ett slambrunnslock
  Publicerat
  Tunga brunnslock innebär en onödig belastning och risk för den som tömmer brunnar. Av arbetsmiljöskäl bör lock kunna öppnas av en person och...
 • Tången 3:4 m.fl. Västra Tångens industriområde
  Publicerat
  Planområdet är beläget norr om Mollösund utmed länsväg 744.
 • Orusts stora Evert Taube-pris 2019
  Publicerat
  Priset delas i år ut för nionde gången och det går till en textförfattare som varit aktiv under en lång period. Orusts stora Evert Taubepris...
 • Mollösund 5:351 m.fl. Mollösunds hamnplan
  Publicerat
  Planområdet är beläget i centrala Mollösund. Det övergripande syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för utveckling av hamnomr...
 • Säckebäck 1:2
  Publicerat
  Planområdet är beläget på södra Orust, nordost om Skåpesundsbron, strax öster om väg 160.
 • Mollösund 5:398, Fattiggården
  Publicerat
  Området Fattiggården är beläget sydväst om Tångenområdet i Mollösund.
 • Kungsviken 1:25
  Publicerat
  Planområdet om cirka 1,4 hektar är beläget vid Kungsvikens östra sida, 5 kilometer väster om Henån.
 • Hällevik 1:174
  Publicerat
  Planområdet är beläget i Hälleviksstrand, strax nordost om centrum.
 • Hällevik 1:6
  Publicerat
  Planområdet ligger i Sollid på västra Orust, mellan Hälleviksstrand och Edshultshall.
 • Planprogram Henåns centrum
  Publicerat
  Henåns är vår centralort och och vackert belägen vid Koljöfjorden.
 • Svanesunds centrum
  Publicerat
  Svanesunds geografiska läge med närheten till Stenungsund gör det till ett av Orusts strategiskt viktigaste samhällen för bostadsutbyggnad. ...
 • Störst andel behöriga lärare i regionen
  Publicerat
  Orust är den kommun i Västra Götalands län som hade högst andel behöriga lärare i grundskolan.
 • Frihet med el-parcykel
  Publicerat
  Idag har Orusts Sparbank berikat vår äldrevård med två el-parcyklar. Nu finns det goda möjligheter för våra äldre inom hemtjänst och på våra...
 • De unga och havet
  Publicerat
  Svanesunds förskolor deltar i ett projekt med syfte att utveckla pedagogiska aktiviteter och produktion av pedagogiskt material inom området...
 • Glitter och glamour på våra äldreboende
  Publicerat
  Dragshowartisten Gretchen förgyllde en eftermiddag på våra äldreboenden i Svanesund, Henån och Ellös. Hen bjöd på glitter, glamour och välkä...
 • AHA upplevelser för boende på Fyrklövern
  Publicerat
  Konstföreningen KonstArt har ett samarbete med Fyrklöverns äldreboende i Svanesund. Tillsammans med boende och medarbetare skapar de AHA upp...
 • Vill du öppna ditt hem för ett barn eller en ungdom
  Publicerat
  Vi söker kontaktpersoner, kontaktfamiljer och familjehem.
 • Nu tar vi ut kursen för Hälleviksstrand och Edshultshall
  Publicerat
  En viktig del i det planprogram som tas fram för Hälleviksstrand är Edshultshall är medborgardialogen. Den har nu utförts i olika etapper se...
 • Läslyftet lyfter i förskolan
  Publicerat
  I våra förskolor har Läslyftet börjat ge avtryck i förskolans undervisning. Genom Läslyftet får vi ny kunskap kring hur vi läser, pratar och...
 • Vi firar utnämningen Bästa skolkommun
  Publicerat
  Vi har firat utnämningen till Sveriges andra bästa skolkommun för andra året i rad tillsammans med alla barn och elever på våra förskolor oc...
 • Läslyftet i förskolan
  Publicerat
  I slutet av augusti var det kickoff för Läslyftet i förskolan. Läslyftet är en kompetensutveckling som bygger på kollegialt lärande med stöd...
 • Timvikarie förskola och skola
  Publicerat
  Vi söker timvikarier till våra förskolor, skolor och fritidshem i Ellös, Henån, Svanesund, Tvet och Varekil.
 • Daglig verksamhet arbetar med återvinning
  Publicerat
  Daglig verksamhet vid Åvägen i Henån samlar in och arbetar med återvinning av värmeljuskoppar. Nu har de lämnat in totalt 101 kilo aluminium...
 • Gullvivan, ett modernt äldreboende
  Publicerat
  Nu har vi invigt Gullvivans nybyggda äldreboende i Henån. I samma hus finns även vårdcentral och folktandvård.
 • Orusts stora Evert Taube-pris 2018
  Publicerat
  Priset delas ut för åttonde gången och det går till en textförfattare som varit aktiv under en lång period. 2018 års mottagare är Bo Sundstr...
 • Äldreboende som intraprenad
  Publicerat
  Fyrklöverns äldreboende i Svanesund får nu driftsformen intraprenad. Det innebär att medarbetarna tar över ansvar för ekonomi och planering.
 • Lyssna på 8-fjordars podcast
  Publicerat
  Hur ser det egentligen ut i fjordarna innanför Tjörn och Orust? Kan vi förbättra miljön samtidigt som vi ökar möjligheter till friluftsliv o...
 • Kenneth Gärdestad uppmärksammas för sin lyrik
  Publicerat
  Årets utdelning av Orusts stora Evert Taube-pris var en mäktig upplevelse. På Taubespelens andra dag klev Kenneth upp på scenen och möttes a...
 • Orusts stora Evert Taube-pris 2017
  Publicerat
  Årets mottagare av Orusts stora Evert Taubepris är en man som stolt bär Evert Taubes berättartradition vidare. 2017 års mottagare är Kenneth...
 • Teletal, telefontjänst
  Publicerat
  Teletal är en kostnadsfri tjänst för dig som känner att du behöver stöd under dina telefonsamtal. Du kan få hjälp med bland annat svåra ord ...
 • Hyr ut till nyanlända
  Publicerat
  Vi söker dig som har lägenhet, rum eller hus att hyra ut till nyanlända som vill bosätta sig i vår kommun och behöver en varaktig bostad.
 • Arbetskläder i förskolan
  Publicerat
  Äntligen har även våra medarbetare i förskolan arbetskläder.
 • Ellöselever upptäcker stora upptäcktsresande
  Publicerat
  Under fyra veckor hade åk 5 i Ellös skola inte vanliga lektioner, men de arbetade ändå med alla ämnen utom matematik i ett storylineprojekt ...
 • Programmering på schemat för år 3
  Publicerat
  Tack vare utvecklingsmedel har år 3 i Ellös skola programmering på schemat.
 • Första rena elbilen
  Publicerat
  Tisdag den 26 april levererades vår första rena elbil med 100 procent eldrift till Hemtjänsten i Henån.
 • Orusts stora Evert Taube-pris 2016
  Publicerat
  Årets mottagare av Orusts stora Evert Taubepris är en man som stolt bär Evert Taubes berättartradition vidare. 2016 års mottagare är Mauro S...
 • Uppskattat firande av Nationella anhörigdagen
  Publicerat
  Det kom sammanlagt över 220 personer till fyra ställen i kommunen när vi firade Nationella anhörigdagen med musikunderhållning, kaffe och tå...
 • Årskurs 8 seglar med T/S Westkust
  Publicerat
  Varje år seglar våra elever i årskurs 8 med segelskutan T/S Westkust. Klasserna är ute med skutan i 2,5 dygn med 2 övernattningar. Här är el...
 • Strandstädarkarta för hela Bohuslän

  Publicerat
  Du kan flagga för nedskräpade stränder eller städa själv och tala om var skräpet som du samlat in kan hämtas.
 • Lanseringen av Nordvästsvenska Initiativet
  Publicerat
  Den 10 juni 2015 lanseras Nordvästsvenska Initiativet som sätter fokus på infrastruktursatsningar för fortsatt utveckling av Södra Bohuslän.
 • Orusts stora Evert Taube-pris 2015
  Publicerat
  Orusts stora Evert Taube-pris ges i år till Veronica Maggio.
 • Orusts stora Evert Taube-pris 2014
  Publicerat
  Orusts stora Evert Taube-pris ges i år till Peter LeMarc.
 • Orusts stora Evert Taube-pris 2013
  Publicerat
  För tredje året i rad delas Orusts stora Evert Taubepris ut. 2013 års pristagare är Håkan Hellström.
 • Intranätet
  Publicerat
  Du hittar snabbt länken till intranätet längst ner på startsidan i den blå sidfoten.
 • Orusts stora Evert Taube-pris 2012
  Publicerat
  Årets pristtagare är Eva Dahlgren. För andra året delades Orusts stora Evert Taubepris ut i samband med Taubespelen den 15 juli.
 • Orusts stora Evert Taube-pris 2011
  Publicerat
  Första året delades Orusts stora Evert Taubepris ut i samband med Taubespelen den 17 juli och den förste att ta emot priset var Ulf Lundell.
Återställ
Hjälp oss bli bättre