Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Boxvik, foto.

Boxvik

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Nyhetsarkiv

I nyhetsarkivet kan du läsa alla våra nyhetsartiklar som fortfarande finns publicerade.

Du söker artiklar som publicerats under en tidsperiod. Perioden börjar vid ingången av vald startmånad och slutar vid utgången av vald slutmånad.

År och månader som visas i grå färg är inte möjliga för den aktuella perioden och därmed inte valbara.

Den artikel som publicerades senast visas först i sökresultatet.

Från

Till

Nyhetsartiklar

 • Kooperativ hyresrättsförening för trygghetsboende
  Publicerat
  BOrust blir namnet på den kooperativa hyresrättsföreningen för trygghetsboenden på Orust.
 • Konstutställning, Agneta Holm, Malin Werner Holm, Monika Janson
  Publicerat
  Vernissage i Kulturhuset Kajutan, Henån lördag 30 oktober klockan 11:00-14:00. Utställningen pågår fram till 17 november.
 • Äldreomsorglyftet ger trygghet och ökad kvalitet
  Publicerat
  Statens satsning på Äldreomsorgslyftet innebär att våra medarbetare inom äldreomsorgen kan erbjudas betald utbildning på arbetstid. Det möjl...
 • Moped, A-traktor och fyrhjuling
  Publicerat
  Vilka regler gäller för moped, A-traktor och fyrhjuling? En digital föreläsning där polisen informerar om motorburen ungdoms rättigheter och...
 • Försäljning av inventarier
  Publicerat
  Vi håller på att tömma före detta båtbyggarskolans lokaler och säljer alla lösa inventarier. Nu har vi fyllt på med nya objekt till försäljn...
 • Varekils bibliotek först ut med meröppet
  Publicerat
  Varekils, Svanesunds och Ellös bibliotek uppgraderas till att bli meröppna. Det innebär att du kan besöka biblioteket under vissa tider när ...
 • Offentliga måltidens dag
  Publicerat
  Den 21 oktober uppmärksammar vi Offentliga måltidens dag tillsammans med många andra kommuner i Sverige.
 • Äldreomsorgslyftet, ett lyft för vår äldreomsorg
  Publicerat
  ​Lyssna podcasten från SKR Sveriges kommuner och regioner som berättar om vad statens satsning Äldreomsorgslyftet har betytt för för vår äld...
 • Krilja - föredrag och konsert om romerna
  Publicerat
  Kombinerat föredrag och konsert om romerna, deras historia och rika musiktradition. Föredraget ledsagas av vacker och passionerad levande ro...
 • Nationella anhörigdagen 2021
  Publicerat
  Den 6 oktober uppmärksammade vi den nationella anhörigdagen tillsammans med Tanums kommuns anhörigstöd. Ett trevligt samarbete som skapade m...
 • Fortsatt arbete med vår nya översiktsplan
  Publicerat
  Även om perioden för den digitala medborgardialogen nu har passerat så välkomnar vi fortsatt dig som vill lämna tankar och idéer om öns utve...
 • Höstlovsprogram 2021
  Publicerat
  Under höstlovet finns flera spännande aktiviteter för barn och unga på Orust. Ta tillfället i akt och gör något roligt.
 • Ändring av detaljplan för Svanviks fritidshusområde
  Publicerat
  Området ligger cirka 3 kilometer sydväst om Varekil, på Orusts södra sida. Området har ursprungligen varit avsett för fritidshusbebyggelse. ...
 • Ändring av detaljplan för Hals Stora 2:3 med flera
  Publicerat
  Området ligger strax söder om Svanesund, på Orusts sydvästra sida. Området har ursprungligen varit avsett för fritidshusbebyggelse. Planändr...
 • Ändring av detaljplan för Mölneby Nedergård 3:5 med flera
  Publicerat
  Området ligger cirka en kilometer nordväst om Svanesund, på Orusts sydöstra sida. Området har ursprungligen avsett för fritidshusbebyggelse....
 • Ändring av detaljplan för del av Svanesunds samhälle
  Publicerat
  Området är ligger strax söder om Svanesund, på Orusts sydvästra sida. Området har ursprungligen varit avsett för fritidshusbebyggelse. Planä...
 • Ändring av detaljplan för Hals Lilla 1:2 och Hals Stora 2:2 med flera
  Publicerat
  Området är ligger strax söder om Svanesund, på Orusts sydvästra sida. Området har ursprungligen varit avsett för fritidshusbebyggelse. Planä...
 • Vägen genom Hälleviksstrand avstängd för genomfart
  Publicerat
  Vägen genom Hälleviksstrand kommer att vara avstängd för genomfart under perioden 25 oktober 2021 till 30 april 2022.
 • Arbetet med ledningsförnyelse i Ellös går vidare
  Publicerat
  Nu är det dags att gräva på Hantverkaregatan i Ellös. Grävningsarbetet kommer att pågå dagtid mellan vecka 41-51.
 • Våtmarker
  Publicerat
  Under sensommaren 2021 anlades en grävd våtmark vid Rålandsberg.
 • Frukostmöte för företagare
  Publicerat
  Fredag den 29 oktober är det frukostmöte för företagare. Temat är jordbruk och lokalproducerat. Frukostmötet börjar med en visning av Tegneb...
 • Orusts föreningsvecka 2021
  Publicerat
  Nu är det äntligen dags Orusts föreningsvecka igen. Den 8-11 november bjuds du på fyra spännande och intressanta föreläsningar. Föreläsninga...
 • Vi söker timvikarier
  Publicerat
  Vi söker undersköterskor, vårdbiträden och stödassistenter som vill arbeta på vår vackra ö. Vi har behov av flera timvikarier som kan arbeta...
 • Detaljplan Varekil 1:187
  Publicerat
  Syftet med detaljplanen är att skapa centrumutveckling med detaljhandel, kontorslokaler, småindustrier samt sportanläggning.
 • Planprogram för Dalby godkänt
  Publicerat
  I kommunfullmäktige den 21 september godkändes planprogrammet för Dalby.
 • Detaljplan för Svanesund centrum norra
  Publicerat
  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya bostäder och en ny förskola i ett centralt läge nära service och kollektivtrafik och samtidigt...
 • Fortsatt positiv ekonomisk prognos för 2021
  Publicerat
  Efter årets tredje uppföljning av ekonomin och verksamheten, visar prognosen fortsatt på stort positivt resultat vid årets slut. Likt 2020 g...
 • Utbilda din verksamhet för framtiden
  Publicerat
  Nu har du som är företagare på Orust möjlighet att utbilda din verksamhet för framtiden.
 • Föräldrastödsutbildning ABC
  Publicerat
  Föräldrautbildningen ABC, Alla Barn i Centrum, är kostnadsfri för dig som har barn i åldern 3-12 år. Utbildningen pågår under cirka 2 månade...
 • Avfasning av dikeskanter
  Publicerat
  Under sensommaren 2021 utfördes an avfasning av dikeskanter vid Ammedalen söder om Vräland.
 • Ellös bibliotek stängt vecka 43-46
  Publicerat
  Under vecka 43-46 kommer Ellös bibliotek att genomgå en omfattande renovering. Biblioteket håller därför stängt under denna period.
 • Ta emot en praoelev och bidra till samhällsnyttan!
  Publicerat
  Prao, praktisk arbetsorientering är en möjlighet för dig som företagare att på ett konkret sätt arbeta med den långsiktiga kompetensförsörjn...
 • Anlagd damm i Reorseröd
  Publicerat
  I Reorseröd norr om Svanesund har en mindre våtmark anlagts under sommaren.
 • 2021 års Folkhälsopris
  Publicerat
  I år säger vi grattis till en förening som arbetar för en god folkhälsa. Det är Förening Nösund som är 2021 års folkhälsopristagare.
 • Förbud mot bekämpningsmedel i trädgårdar
  Publicerat
  Regeringen har beslutat om förbud mot användning av flera vanliga bekämpningsmedel. Förbudet träder i kraft den 1 oktober.
 • Låg arbetslöshet i kommunen
  Publicerat
  Orust hade den lägsta ungdomsarbetslösheten i hela riket i augusti med 2,5 %, en minskning med 2,9 % jämfört med augusti 2020.
 • Ändring av detaljplan för fastighet Krossekärr 2:2
  Publicerat
  Syftet med planändringen är att göra en ändring av gällande plan för att möjliggöra bostadsbebyggelse för bland annat hyreslägenheter på mar...
 • Måndagspeppen, för besöksnäringsföretag
  Publicerat
  Som företagare inom besöksnäringen får du möjlighet till gratis energiboost varje måndag klockan 09:00 genom Fyrbodals nya satsning Måndagsp...
 • Solsafari
  Publicerat
  Vill du lära dig mer om solel? Under hösten 2021 kommer det finnas två tillfällen där du får möjlighet att lära dig mer om solel.
 • Köpa och ta över ett företag
  Publicerat
  Hur går det till att köpa ett befintligt företag och vad är viktigast att tänka på i processen? Välkommen på webbinarium med Coompanion och A...
 • Melissa Horn besökte Orust
  Publicerat
  Den 20 augusti besökte Melissa Horn Orust för att ta emot Orusts stora Evert Taube-pris 2020.
 • Nya aviseringsveckor för slamtömning
  Publicerat
  Under sommaren har Fraktkedjan AB sett över planerade veckor för aviserad slamtömning i höst. Vill du ha ett uppdaterat personligt tömningss...
 • Öka skyddet mot cyberattacker
  Publicerat
  I samarbete mellan Västra Götalandsregionen erbjuds företagen på Orust att förbättra sitt arbete med informationssäkerhet.
 • Feriepraktik 2021, intervjuer med ungdomar
  Publicerat
  Arbetsmarknadsenheten ordnar varje år sedan 1994 feriepraktik för skolungdomar som är folkbokförda i Orust kommun.
 • Aktiviteter för anhöriga hösten 2021
  Publicerat
  Tillsammans med frivilligorganisationer och föreningar erbjuder anhörigstödet flera olika möjligheter för dig som stöttar en anhörig att trä...
 • Tankar inför framtiden
  Publicerat
  Du som är förälder till ett vuxet barn med funktionsvariation är välkommen att delta i en cirkel vid 8-10 tillfällen.
 • Självhjälpsgrupp
  Publicerat
  Denna självhjälpsgrupp är riktad till dig som är anhörig till någon med beroendeproblematik, psykisk sjukdom eller långvarig sjukdom.
 • Tillsammans vill vi veta
  Publicerat
  Har du nyligen fått en diagnos med minnessvaghet, kognitivsvikt eller behöver du mer kunskap om hur det är att leva med en hjärnskada till e...
 • Anhöriggrupp demens
  Publicerat
  Vårdar du en närstående hemma som har fått en demenssjukdom?
 • Balans och harmoni med ChiBall®
  Publicerat
  Du som anhörig är välkommen att vara med på en välbalanserad harmonisk gymnastik. Efteråt avnjuter vi en god kvällsfika i lugn och ro.
 • Afasigrupp
  Publicerat
  Känner du någon som har svårt att hitta rätt ord? Någon som säger nej, när hen menar ja? Eller har du själv nedsatt språkförmåga? Då är du v...
 • Anhöriggrupp till föräldrar
  Publicerat
  En grupp för dig som är förälder till barn som har en utsatt situation. Det kan handla om att barnet/ungdom har en funktionsvariation, är di...
 • Ledningsförnyelse i Ellös samhälle
  Publicerat
  Nu forsätter vårt arbete med att byta ut gamla vattenledningar i Ellös samhälle. Arbetet påbörjas vecka 33 och pågår året ut.
 • Walk and Talk, samtal under en promenad
  Publicerat
  Nu har du som anhörig möjlighet att prova ett promenadmöte, ett Walk and Talk möte. Promenadmötet ger dig möjlighet att samtala om vad du fu...
 • Budgetförslagen i korthet
  Publicerat
  På sammanträdet den 9 september är det dags för kommunfullmäktige att anta inriktningsbudget för 2022 med plan för 2023 och 2024. Här är en ...
 • Återmeandring i Vräland
  Publicerat
  I en dalgång vid Brattorp, lite norr om Vräland, mellan två jordbruksfält har ett rakt dike förvandlats till ett meandrande vattendrag med t...
 • Astrid Gillenius konstverk Kraft
  Publicerat
  Den 13 juli invigdes Astrid Gillenius konstverk Kraft av kommunalrådet Catharina Bråkenhielm.
 • Starta företag
  Publicerat
  Fundera du på att starta ett företag? Då är Nyföretagarcentrum Väst en bra plats att börja på.
 • Sänkta arbetsgivaravgifter för de minsta företagen
  Publicerat
  Riksdagen har den 20 maj 2021 beslutat att om en tidsbegränsad utvidgning av växa-stödet som träder i kraft 1 juli 2021.
 • Ny e-posttjänst för slamtömning
  Publicerat
  Vi erbjuder en e-posttjänst där du kan få en avisering inför din ordinarie tömning av din slamtank samt en kvittens efter utförd tömning.
 • Ändring av detaljplan för fastighet Röra-Äng 1:35
  Publicerat
  Planområdet är beläget i centrala Henån som utgör kommunens huvudort.
 • Ändring av detaljplan för fastighet Svanesund 3:40
  Publicerat
  Planområdet är beläget i Svanesunds samhälle.
 • Planprogram för Henåns centrum
  Publicerat
  Kommunfullmäktige har godkänt planprogram för Henåns centrum. Planprogrammet är inte juridiskt bindande men sätter ramarna för efterföljande...
 • Årets företagare på Orust 2021
  Publicerat
  För andra året i rad blev årets företagare uppvaktade på hemmaplan. Plötsligt dök representanter från Företagarna, Orust kommun och Orusts s...
 • Utflykt med anhörigstödet juni 2021
  Publicerat
  Vi har haft flera uppskattade utflykter med anhörigstödet under våren. Senaste vandrade vi vid Björnsundskanalen och tittade på kameler vid ...
 • Årets turismföretag Orust 2020
  Publicerat
  Vi säger ett stort Grattis till Nösundsgården som är Årets Turismföretag på Orust.
 • Varning för företag som vill rengöra din ventilation
  Publicerat
  Efter att invånare i vårt område råkat ut för påstridiga telefonförsäljare som erbjuder sina tjänster inom ventilation, vill vi nu gå ut med...
 • Krossa Corona
  Publicerat
  En musikvideo skapad av Ängås skola F-3 och Orust kulturskola. Eleverna har kommit på hur de ska krossa coronaviruset.
 • Budget för 2022 med plan för 2023 och 2024
  Publicerat
  Den politiska ledningen, Socialdemokraterna, Moderaterna, Folkviljan Orust och Liberalerna har tagit fram en budget för 2022 med plan för 20...
 • Ett steg närmare ny bro i Svanesund
  Publicerat
  En överenskommelse om en åtgärdsvalsstudie för förbindelsen mellan Orust och fastlandet är nu undertecknad med Västra Götalandsregionen och ...
 • Ekomatsligans topp 10
  Publicerat
  Nu har vi klättrat ytterligare en placering i ekomatsligan och ligger nu på plats 7 i landet. Vår andel ekologiska inköp är 57% ekologiskt o...
 • Detaljplan för Kila 1:73 m.fl.
  Publicerat
  Planområdet är beläget på den södra delen av Flatön. På platsen ligger idag bland annat Handelsman Flink
 • Detaljplan för Högeliden 1:23 m.fl., Åsavägen 2
  Publicerat
  Planområdet är beläget i Henån samhällsområde
 • Planprogram för Hälleviksstrand och Edshultshall
  Publicerat
  Programområdet omfattar Hälleviksstrands och Edshultshalls samhällsområden samt omgivande skärgård och naturmark. fokus på planprogrammet är...
 • Detaljplan för del av Varekil 1:172 m.fl., Lundby verksamhetsområde
  Publicerat
  Detaljplaneområdet ligger norr om Varekil, på både västra och östra sidan om väg 160.
 • Detaljplan för Henån centrum södra
  Publicerat
  Planområdet är beläget i centrala Henån som utgör kommunens huvudort. Planområdet utgörs av södra delen av Henåns centrum och ligger söder o...
 • Öppettider och telefonnummer för bygglovsfrågor
  Publicerat
  Nu satsar vi för att korta handläggningstider när det gäller bygglov och utökar tillgängligheten.
 • Livräddningsutrustning
  Publicerat
  Räddningstjänsten uppmanar dig som har kaj, hamn eller annan plats nära vattnet där det är vanligt att människor befinner, att utrusta den m...
 • Kontaktfamilj och kontaktperson sökes
  Publicerat
  Just nu söker vi dig som har möjlighet att hjälpa en eller flera barn eller ungdomar som kontaktfamilj eller kontaktperson.
 • Detaljplan för Svanesund centrum norra
  Publicerat
  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya bostäder och en ny förskola i ett centralt läge nära service och kollektivtrafik och samtidigt...
 • På utflykt med anhörigstödet
  Publicerat
  Under våren erbjuder anhörigstödet alternativa möjligheter att träffas för anhöriga under säkra former. Vid tre tillfällen har det varit gui...
 • Varför tömning av slam från enskilt avlopp kostar som det gör
  Publicerat
  Kraven i den nya upphandlingen samt den generella prishöjningen i samhället har gjort att priser från entreprenör har stigit från det förra ...
 • Bläddra, app minoritetsspråk
  Publicerat
  Bläddra är en app för mobil och surfplatta med e-böcker på minoritetsspråken romani chib och samiska. Appen är gratis och innehåller littera...
 • Företag erbjuds behovsanalyser för kompetensutveckling
  Publicerat
  Vi kan via Fyrbodals kommunalförbund erbjuda dig som är företagare i Orust kommun en kartläggning av ditt kompetensförsörjningsbehov och där...
 • Orust har högst andel behöriga lärare i länet
  Publicerat
  Orust är den kommun i Västra Götalands län som har högst andel behöriga lärare i grundskolan under läsåret 2020/21. Det visar nya siffror fr...
 • Nationellt stipendium till enhetschef
  Publicerat
  Vi säger ett stort grattis till Ann-Christine Eriksson som ha fått årets stipendium för gott ledarskap inom demensvård från Föreningen Gott ...
 • Barn planerar för en hållbar framtid
  Publicerat
  Barnen på Sesterviksvägens förskolas avdelning Kristallen arbetar med naturen och hållbara miljöfrågor.
 • Utvecklande samarbete
  Publicerat
  Under läsåret 2019 till 2020 startade Bagarevägens förskola undervisning enligt Barnkonventionen. Det handlar om barnens rätt att säga sitt ...
 • Eldningsförbud inom områden med detaljplan
  Publicerat
  Det är det eldningsförbud inom område med detaljplan under perioden 1 april - 30 september varje år.
 • Kvalitetssatsning på våra förskolor
  Publicerat
  Genom fortbildning, på högskolenivå, får våra förskollärare stöd att utveckla kunskaper om undervisning utifrån förskolans styrdokument och ...
 • Pressreader
  Publicerat
  Via Pressreader kan du läsa tidskrifter digitalt. GP, Bohusläningen, Svenska Dagbladet, Hallands Nyheter, Hallandsposten, Ttelia, Strömstads...
 • Tur&Retur - ett projekt om hållbar mobilitet
  Publicerat
  Under två år har vi deltagit i pilotprojektet ”Tur&Retur – hållbara resor mellan land och stad”. Projektet har arbetat med ta fram nya hållb...
 • Därför förändrade vi semesterperioderna
  Publicerat
  Förändringarna kring semesterperioderna inom vård- och omsorg syftar till ett förbättrat brukar- och arbetsmiljöperspektiv. Efter sommaren 2...
 • Ägarskiften i små och medelstora företag
  Publicerat
  Är det på gång ett ägarskifte av ditt företag? När företag ska skifta ägare är det mycket att hålla koll på, även om det sker inom familjen....
 • Cykelvänlig arbetsplats 2021
  Publicerat
  Nu är Cykelvänlig arbetsplats 2021 igång för att öka det hållbara resandet till och från, samt i tjänsten på arbetsplatser i Västsverige.
 • Minnesanteckningar från Näringslivsrådet 1-2021
  Publicerat
  Näringslivsrådet hade 2021 års första sammanträde den 18 februari. Här är ett sammandrag från mötet.
 • Medborgarlöfte 2021
  Publicerat
  Tillsammans med polisen arbetar vi för att du som bor i kommunen ska känna dig trygg och säker.
 • Särskilt tillstånd krävs för motortrafik på Rödsvattnet
  Publicerat
  Under vinter när isarna lägger sig på våra sjöar är det många som är ute och kör med motorfordon på sjöarna.
 • Utomhuspedagogik
  Publicerat
  På Ängås skola arbetar både lärare och fritidspedagoger mycket med utomhuspedagogik. I januari hade vi en studiedag med fortbildning i utomh...
 • Föräldrastödsutbildning för dig med barn i åldern 3-12 år
  Publicerat
  ABC – Alla barn i centrum är ett föräldrastödsprogram som familjer med barn i åldrarna 3-12 år kan delta i. Utbildningen är utan kostnad.
 • Hämtschema för kommunalt avfall
  Publicerat
  Ditt personliga hämtschema för kommunalt avfall i vår e-tjänst VA och renhållning - Mina sidor.
 • Ändring i hämtningsintervallet för fritidsabonnemang för renhållning
  Publicerat
  Till dig som har ett fritidsabonnemang för renhållning.
 • Detaljplan för Mollösund 5:351 m.fl.
  Publicerat
  Syftet med detaljplanen är att ta ett helhetsgrepp i Mollösunds centrala delar och skapa förutsättningar för en lokal utveckling av besöksnä...
 • Hemtjänstens dag
  Publicerat
  Den 27 januari är det Hemtjänstens dag och vi vill hylla alla hjältar där ute på hemtjänstens dag. Ni gör ett fantastiskt jobb! Ni har alla ...
 • Detaljplan för del av Svanesund 2:2, kvarteret Triangeln
  Publicerat
  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra flerbostadshus och radhus samt tillhörande komplementbyggnader och parkering.
 • Satellitbrunnar för gödsel
  Publicerat
  Under hösten 2020 har två stora satellitbrunnar för gödsel uppförts på Orust. Projektet är ett samarbete mellan markägare, lantbrukare, LRF ...
 • Biblioteken och covid-19
  Publicerat
  Från och med den 29 september gäller nya rekommendationer kring covid-19. För bibliotekens del innebär det en återgång till ordinarie verksa...
 • Nytt konstverk i centrala Henån
  Publicerat
  Möte vid vatten är namnet på det konstverk som Leo Pettersson skapat och nu är på plats i trädgården vid Saras och Karins hus i centrala Hen...
 • Vattenläckor
  Publicerat
  Vi ber om ursäkt för vattenläckorna - vi förbättrar leveranssäkerheten av ditt vatten.
 • Vi lyssnar på barnen
  Publicerat
  Vi behöver fråga vad barnen säger i olika frågor och inför beslut. Nu har vi utvecklat ett arbetssätt för att göra barns röster hörda i olik...
 • Vi söker familjehem
  Publicerat
  Vill ni bli familjehem? ​Som familjehem tar ni emot barn eller ungdomar för kortare eller längre perioder, ibland hela barnets uppväxt.
 • Fortsatt arbete för att fånga upp unga i riskzon
  Publicerat
  Arbetet för att fånga upp ungdomar i Tjörn, Orust och Stenungsund som riskerar missbruk eller kriminalitet kommer att fortsätta 2021. Det lo...
 • Bibliotekets boktips, Testamente
  Publicerat
  Den här veckan tipsar biblioteket om Nina Wähäs hyllade släktroman Testamente
 • Detaljplan Åvägen del av Henån 1:306
  Publicerat
  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya bostäder i centrala Henån, att anlägga en ny park samt tillgodose behovet av parkering i områd...
 • Strandpaddor på Käringön, LONA-projektet
  Publicerat
  Strandpadda eller stinkpadda som är dess gamla namn, är en av Orust kommuns ansvarsarter. Dessa speciella paddor finns endast på några få pl...
 • Återmeandring av vattendrag
  Publicerat
  Under sensommaren 2020 utfördes en så kallad återmeandring vid Rålandsberg. Återmeandring är när ett rätat vattendrag, så långt som möjligt,...
 • Flödesutjämning för mindre översvämning och uttorkning
  Publicerat
  Under hösten 2020 har LEVA Orust i samverkan med markägare anlagt ett specialbyggt dämme vid en sjö öster om Månsemyr.
 • Digitala inköp i hemtjänsten
  Publicerat
  Sedan två månader gör våra medarbetare digitala inköp av dagligvaror tillsammans med brukare i hemtjänsten. Det har inneburit mycket arbete ...
 • Bästa skolkommun 2020
  Publicerat
  Orust placerar sig på plats 32 av Sveriges 290 kommuner i Lärarförbundets ranking Bästa skolkommun. I Västra Götalands län rankas Orust som ...
 • Planprogram för Svanesunds centrum
  Publicerat
  Förslag till nytt planprogram för Svanesunds centrum är ute för samråd under perioden 9 november till 16 december.
 • Trolla med naturen, ett konstprojekt
  Publicerat
  Med naturens gåvor, rikedomar och rum har barnen i våra förskolor fått känna sig som trollkarlar. De har själva blivit förtrollade och skapa...
 • Fosfordamm vid Rålandsberg
  Publicerat
  LEVA Orust anlägger fosfordammar hos intresserade markägare, för bättre miljö och vackrare landskap. Under sensommaren 2020 anlades den förs...
 • Företagen och kommunen samarbetar i näringslivsrådet
  Publicerat
  Sedan några år tillbaka har vi ett samarbete med företagen genom näringslivsrådet.
 • Minnesanteckningar från Näringslivsrådet
  Publicerat
  Anteckningar från näringslivsrådets möte den 14 oktober. Årets tredje möte med näringslivsrådet diskuterade både aktuella ämnen och tillsatt...
 • Strukturkalkning av åkermark
  Publicerat
  Projektet LEVA Orust ordnar stöd för strukturkalkning för bättre skördar och miljö. På sensommaren 2020 utfördes den första strukturkalkning...
 • Planprogram för Ängås
  Publicerat
  Programområdet är beläget i den sydvästra delen av Svanesund. Syftet med förslaget är att utveckla idrott- och fritidsfunktioner samt förbät...
 • Trafikomläggningar i Göteborgsregionen
  Publicerat
  Trafikverket, Västtrafik och Göteborgs Stad har ett samarbete som kallas Trafik Göteborg.
 • Spara vatten, var vattensmart
  Publicerat
  I genomsnitt använder en person 140 liter dricksvatten varje dygn. Genom enkla åtgärder i vardagen kan vi alla vara vattensmarta och bidra t...
 • Ny pir i Henåns hamn
  Publicerat
  Vi har invigt den nya piren i Henån. Piren är en del i de åtgärder som vi genomför för att möta stigande havsnivåer och för att utveckla Hen...
 • Hjälp till att bekämpa invasviva arter
  Publicerat
  Du kan bidra till att stoppa spridningen av invasiva främmande arter.
 • Cykelpendla på Orust
  Publicerat
  Många resor kan lätt göras med cykel. För att visa hur långt du kan komma med cykel på 30 minuter har vi tagit fram cykelkartor för de störr...
 • SMS-tjänst för trafikstörning, Trafikverkets färjor
  Publicerat
  Vill du snabbt få information om trafikstörningar har Trafikverket en SMS-tjänst för dig som reser med Svanesund, Malö, Ängö och Lyrleden. D...
 • Informationcentralen för Västerhavet
  Publicerat
  Du kan vända dig till Länsstyrelsens informationscentral för Västerhavet om du ser något ovanligt eller om det har det skett något akut vid ...
 • Miljöprojekt i Grindsbyvattnet
  Publicerat
  I två miljöprojekt ska Grindsbyvattnet hjälpas mot bättre ekologisk status. Det handlar om reduktionsfiske mot övergödning samt bekämpning a...
 • Invigning av ny väg och våg
  Publicerat
  Vi moderniserar Månsemyrs återvinningscentral för att möta framtidens krav på avfallssortering i fyra steg och vår plan är att allt ska vara...
 • Insamling för återbruk
  Publicerat
  Vi bidrar till att förlänga livet på produkter. När du besöker en återvinningscentral har du också möjlighet att hjälpa till genom att skänk...
 • Orusts stora Evert Taube-pris 2020
  Publicerat
  Priset delas i år ut för tionde gången och det går till en textförfattare genom sin karriär utvecklat känslan för ordets mångbottnade betyde...
 • Biblioteket hemifrån, nu två e-böcker i veckan
  Publicerat
  Du kan låna 2 e-böcker eller e-ljudböcker per vecka. Med appen Biblio kan du läsa eller lyssna på böcker i din mobil eller surfplatta. Du ka...
 • Biblioteket hemifrån, låna strömmande film
  Publicerat
  På Cineasternas webbsida får du tillgång 2700 kvalitetsfilmer från hela världen. Du kan låna fyra filmer i månaden. Välj Bibliotek i Väst so...
 • Beställ Take away från biblioteket
  Publicerat
  Du kan ringa eller mejla biblioteket så plockar vi ihop böcker till dig. Sen kan du hämta kassen utanför biblioteket. Reservera gärna böcker...
 • Åtgärder för att underlätta för företagen
  Publicerat
  Vi gör en insats för att försöka underlätta för våra företag i den besvärliga situation som nu råder med anledning av coronaviruset. Ett ant...
 • Biblioteket hemifrån, lär dig språk med uTalk
  Publicerat
  Med appen uTalk kan du lära dig vilket språk du vill på vilken enhet som helst. Du loggar in med ditt bibliotekskort och pinkod.
 • Biblioteket hemifrån, läs eller lyssna på e-böcker via Världens bibliotek
  Publicerat
  Världens bibliotek är en digital tjänst med e-böcker och ljudböcker på flera olika språk. Alla som bor i Sverige kan använda tjänsten helt g...
 • Covid-19, coronaviruset
  Publicerat
  Här hittar du uppdaterad och säkerställd information från myndigheterna om covid-19, coronaviruset. Uppdaterad 2021-10-11.
 • Nordvästsvenska initiativet diskuterar framtidens infrastruktur
  Publicerat
  En ÅVS för en ny broförbindelse, en beslutad trafiklösning för Myggenäs korsväg, möjligheter till dubbelspår på Bohusbanan och en försenad Å...
 • Vill du bli kontaktperson
  Publicerat
  Vi söker trygga personer som vill hjälpa en medmänniska med funktionsskillnad till ett mer aktivt liv. En kontaktpersonen fungerar som en vä...
 • Utflyktstips
  Publicerat
  Vi har flera vandringsleder med skyltade kultur- och naturminnen. Vill du inte promenera så kan du ta bilen på en historisk utflykt.
 • Träskulpturen Ormen Långe
  Publicerat
  Fred Leymans konstverk, Ormen långe under byggnad, har totalrenoverats så att den ska hålla i många år till. Konstverket som är i tre delar ...
 • Bojar i vattnet
  Publicerat
  En boj i vattnet kräver alltid dispens från strandskyddet och tillstånd för vattenverksamhet.
 • Vill du bli språkvän eller flyktingguide
  Publicerat
  Som språkvän och flyktingguide träffar du en nyanländ för att umgås kortare eller längre stunder, tala svenska och göra olika saker tillsamm...
 • Hitta drivet – studiemotivation och genusmönster i grundskola
  Publicerat
  Våra lärare i skolans årkurs f-9 samt utskottet för lärande samlades i Ängås skola för att ta del docent Maria Spantes redovisning av result...
 • Har du ett slambrunnslock
  Publicerat
  Tunga brunnslock innebär en onödig belastning och risk för den som tömmer brunnar. Av arbetsmiljöskäl bör lock kunna öppnas av en person och...
 • Tången 3:4 m.fl. Västra Tångens industriområde
  Publicerat
  Planområdet är beläget norr om Mollösund utmed länsväg 744.
 • Orusts stora Evert Taube-pris 2019
  Publicerat
  Priset delas i år ut för nionde gången och det går till en textförfattare som varit aktiv under en lång period. Orusts stora Evert Taubepris...
 • Säckebäck 1:2
  Publicerat
  Planområdet är beläget på södra Orust, nordost om Skåpesundsbron, strax öster om väg 160.
 • Mollösund 5:398, Fattiggården
  Publicerat
  Området Fattiggården är beläget sydväst om Tångenområdet i Mollösund.
 • Kungsviken 1:25
  Publicerat
  Planområdet om cirka 1,4 hektar är beläget vid Kungsvikens östra sida, 5 kilometer väster om Henån.
 • Hällevik 1:174
  Publicerat
  Planområdet är beläget i Hälleviksstrand, strax nordost om centrum.
 • Hällevik 1:6
  Publicerat
  Planområdet ligger i Sollid på västra Orust, mellan Hälleviksstrand och Edshultshall.
 • Störst andel behöriga lärare i regionen
  Publicerat
  Orust är den kommun i Västra Götalands län som hade högst andel behöriga lärare i grundskolan.
 • Frihet med el-parcykel
  Publicerat
  Idag har Orusts Sparbank berikat vår äldrevård med två el-parcyklar. Nu finns det goda möjligheter för våra äldre inom hemtjänst och på våra...
 • De unga och havet
  Publicerat
  Svanesunds förskolor deltar i ett projekt med syfte att utveckla pedagogiska aktiviteter och produktion av pedagogiskt material inom området...
 • Glitter och glamour på våra äldreboende
  Publicerat
  Dragshowartisten Gretchen förgyllde en eftermiddag på våra äldreboenden i Svanesund, Henån och Ellös. Hen bjöd på glitter, glamour och välkä...
 • AHA upplevelser för boende på Fyrklövern
  Publicerat
  Konstföreningen KonstArt har ett samarbete med Fyrklöverns äldreboende i Svanesund. Tillsammans med boende och medarbetare skapar de AHA upp...
 • Vill du öppna ditt hem för ett barn eller en ungdom
  Publicerat
  Vi söker kontaktpersoner, kontaktfamiljer och familjehem.
 • Vi firar utnämningen Bästa skolkommun
  Publicerat
  Vi har firat utnämningen till Sveriges andra bästa skolkommun för andra året i rad tillsammans med alla barn och elever på våra förskolor oc...
 • Timvikarie förskola och skola
  Publicerat
  Vi söker timvikarier till våra förskolor, skolor och fritidshem i Ellös, Henån, Svanesund, Tvet och Varekil.
 • Gullvivan, ett modernt äldreboende
  Publicerat
  Nu har vi invigt Gullvivans nybyggda äldreboende i Henån. I samma hus finns även vårdcentral och folktandvård.
 • Orusts stora Evert Taube-pris 2018
  Publicerat
  Priset delas ut för åttonde gången och det går till en textförfattare som varit aktiv under en lång period. 2018 års mottagare är Bo Sundstr...
 • Äldreboende som intraprenad
  Publicerat
  Fyrklöverns äldreboende i Svanesund får nu driftsformen intraprenad. Det innebär att medarbetarna tar över ansvar för ekonomi och planering.
 • Kenneth Gärdestad uppmärksammas för sin lyrik
  Publicerat
  Årets utdelning av Orusts stora Evert Taube-pris var en mäktig upplevelse. På Taubespelens andra dag klev Kenneth upp på scenen och möttes a...
 • Orusts stora Evert Taube-pris 2017
  Publicerat
  Årets mottagare av Orusts stora Evert Taubepris är en man som stolt bär Evert Taubes berättartradition vidare. 2017 års mottagare är Kenneth...
 • Teletal, telefontjänst
  Publicerat
  Teletal är en kostnadsfri tjänst för dig som känner att du behöver stöd under dina telefonsamtal. Du kan få hjälp med bland annat svåra ord ...
 • Hyr ut till nyanlända
  Publicerat
  Vi söker dig som har lägenhet, rum eller hus att hyra ut till nyanlända som vill bosätta sig i vår kommun och behöver en varaktig bostad.
 • Arbetskläder i förskolan
  Publicerat
  Äntligen har även våra medarbetare i förskolan arbetskläder.
 • Ellöselever upptäcker stora upptäcktsresande
  Publicerat
  Under fyra veckor hade åk 5 i Ellös skola inte vanliga lektioner, men de arbetade ändå med alla ämnen utom matematik i ett storylineprojekt ...
 • Första rena elbilen
  Publicerat
  Tisdag den 26 april levererades vår första rena elbil med 100 procent eldrift till Hemtjänsten i Henån.
 • Orusts stora Evert Taube-pris 2016
  Publicerat
  Årets mottagare av Orusts stora Evert Taubepris är en man som stolt bär Evert Taubes berättartradition vidare. 2016 års mottagare är Mauro S...
 • Strandstädarkarta för hela Bohuslän

  Publicerat
  Du kan flagga för nedskräpade stränder eller städa själv och tala om var skräpet som du samlat in kan hämtas.
 • Lanseringen av Nordvästsvenska Initiativet
  Publicerat
  Den 10 juni 2015 lanseras Nordvästsvenska Initiativet som sätter fokus på infrastruktursatsningar för fortsatt utveckling av Södra Bohuslän.
 • Orusts stora Evert Taube-pris 2015
  Publicerat
  Orusts stora Evert Taube-pris ges i år till Veronica Maggio.
 • Orusts stora Evert Taube-pris 2014
  Publicerat
  Orusts stora Evert Taube-pris ges i år till Peter LeMarc.
 • Orusts stora Evert Taube-pris 2013
  Publicerat
  För tredje året i rad delas Orusts stora Evert Taubepris ut. 2013 års pristagare är Håkan Hellström.
 • Intranätet
  Publicerat
  Du hittar snabbt länken till intranätet längst ner på startsidan i den blå sidfoten.
 • Orusts stora Evert Taube-pris 2012
  Publicerat
  Årets pristagare är Eva Dahlgren. För andra året delades Orusts stora Evert Taubepris ut i samband med Taubespelen den 15 juli.
 • Orusts stora Evert Taube-pris 2011
  Publicerat
  Första året delades Orusts stora Evert Taubepris ut i samband med Taubespelen den 17 juli och den förste att ta emot priset var Ulf Lundell.
Återställ
Hjälp oss bli bättre