Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Malöleden, foto.

Malöleden

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Nyhetsarkiv

I nyhetsarkivet kan du läsa alla våra nyhetsartiklar som fortfarande finns publicerade.

Du söker artiklar som publicerats under en tidsperiod. Perioden börjar vid ingången av vald startmånad och slutar vid utgången av vald slutmånad.

År och månader som visas i grå färg är inte möjliga för den aktuella perioden och därmed inte valbara.

Den artikel som publicerades senast visas först i sökresultatet.

Från

Till

Nyhetsartiklar

 • Enkät till dig inom kulturella och kreativa näringar
  Publicerat
  Fyrbodals kommunalförbund är övertygade om att de kulturella och kreativa näringarna är helt centrala för vår delregions attraktivitet, för ...
 • Inventering av strandpaddor
  Publicerat
  Under våren pågår inventering av strandpaddor på Käringön och kringliggande öar.
 • Ägarskifte och personalövertagande
  Publicerat
  Välkommen till ett webbinarium den 15 april klockan 08:00-09:00 med Coompanion och Plusbyrån där du får praktiska exempel om ägarskifte och ...
 • Starta eget företag
  Publicerat
  Nyföretagarcentrum erbjuder i samarbete med Skatteverket fyra digitala informationsträffar med olika teman för dig som ska starta företag.
 • Vaccination covid-19
  Publicerat
  Capio Vårdcentral Orust vaccinerar den som är listad där mot covid-19. Åldersgruppen som kan boka tid sänks hela tiden, så titta in ofta på ...
 • Årsredovisningen för 2020
  Publicerat
  Årsredovisningen för 2020 är klar och kommunstyrelsen godkände rapporten den 31 mars. Fullmäktige ska ta ställning till ansvarsfrihet för nä...
 • Sjögull i Grindsbyvattnet
  Publicerat
  I Grindsbyvattnet finns den invasiva flytbladsväxten sjögull. Vi provar olika metoder för att bekämpa tillväxten i sjön och behöver din hjäl...
 • Utvecklande samarbete
  Publicerat
  Under läsåret 2019 till 2020 startade Bagarevägens förskola undervisning enligt Barnkonventionen. Det handlar om barnens rätt att säga sitt ...
 • Positiv ekonomisk prognos för 2021
  Publicerat
  Vid årets första uppföljning av budgeten, visar prognosen efter två månader på stort positivt ekonomiskt resultat vid årets slut. Likt 2020 ...
 • Till elever, vårdnadshavare och personal årskurs 7-9, covid-19
  Publicerat
  Elever i årskurs 7-9 fortsätter med en kombination av när- och distansundervisning veckan efter påsklovet.
 • Föreläsning med Marcus Eldh
  Publicerat
  Den 20 april startar vårens aktiviteter i projekt Hållbar besöksnäring i Väst med en inspirerande föreläsning matad med nyttigheter och prak...
 • Hålla avstånd, covid-19
  Publicerat
  Tillsammans kan vi kan bromsa smittan. Här finns länkar till skylt- och informationsmaterial med budskap om att hålla avstånd.
 • Samråd, Svanesunds avloppsreningsverk
  Publicerat
  Välkommen att delta på samråd inför ansökan om förlängt tillstånd för Svanesunds avloppsreningsverk.
 • Eldningsförbud inom områden med detaljplan
  Publicerat
  Det är det eldningsförbud inom område med detaljplan under perioden 1 april - 30 september varje år.
 • Biblioteket hjälper dig boka vaccinationstid
  Publicerat
  Du som är född 1952 eller tidigare och är listad på Capio Vårdcentral Orust kan få hjälp att boka tid för vaccination. Ring Henåns bibliotek...
 • Kvalitetssatsning på våra förskolor
  Publicerat
  Genom fortbildning, på högskolenivå, får våra förskollärare stöd att utveckla kunskaper om undervisning utifrån förskolans styrdokument och ...
 • Digital första hjälpen hos biblioteket
  Publicerat
  På grund av covid-19 har vi inte kunnat erbjuda enklare IT-hjälp på plats i biblioteket. Men nu kan du få digital vägledning på distans.
 • Novelltävling 2021
  Publicerat
  Du som går i högstadiet på Orust kan vara med i bibliotekets novelltävling. Ämnet är fritt. Max. 4 A4-sidor. Skicka in ditt bidrag senast 30...
 • Bedrageriförsök mot äldre
  Publicerat
  Det pågår just nu flera bedrägeriförsök gentemot äldre i vår kommun.
 • Digital anbudsskola i upphandling av konferenstjänster
  Publicerat
  Vi startar nu arbetet med att upphandla konferenstjänster för kommande års konferens- och mötesbokningar. Vill du ha möjligheten att bli lev...
 • Svevia stänger av väg i Hälleviksstrand
  Publicerat
  Väg 770 i Hälleviksstrand stängs av mellan den 29 mars klockan 07:00 till den 9 april klockan 16:00 på grund av VA-arbete.
 • Nu fungerar Pressreader igen
  Publicerat
  Men GP, Bohusläningen, Svenska Dagbladet, Hallands Nyheter, Hallandsposten, Ttelia, Strömstads Tidning blir tillgängliga hemifrån först kloc...
 • Aktiviteter för anhöriga våren 2021
  Publicerat
  På grund av covid-19 har vi inte grupper för anhöriga inomhus. Men tillsammans med frivilligorganisationer och föreningar erbjuder vi altern...
 • Vandringar för anhöriga
  Publicerat
  Anhörigstödet erbjuder anhöriga både guidade vandringar och pilgrimsvandring under våren. Anmälan krävs.
 • Walk and Talk, samtal under en promenad
  Publicerat
  Nu har du som anhörig möjlighet att prova ett promenadmöte, ett Walk and Talk möte. Promenadmötet ger dig möjlighet att samtala om vad du fu...
 • Tur&Retur - ett projekt om hållbar mobilitet
  Publicerat
  Under två år har vi deltagit i pilotprojektet ”Tur&Retur – hållbara resor mellan land och stad”. Projektet har arbetat med ta fram nya hållb...
 • Väg avstängd på nordöstra Orust
  Publicerat
  Trafikverkets entreprenör Svevia kommer att stänga av väg 771 för att reparera bron, vid korsvägen nära Slussen.
 • Ansökan om stöd till korttidsarbete
  Publicerat
  Från och med måndag 29 mars kan företag söka stöd för korttidsarbete. Stödet kan sökas retroaktivt från 1 december 2020.
 • Därför förändrade vi semesterperioderna
  Publicerat
  Förändringarna kring semesterperioderna inom vård- och omsorg syftar till ett förbättrat brukar- och arbetsmiljöperspektiv. Efter sommaren 2...
 • Ändrat datum för avgiftsbeläggning av parkering i Ellös 2021
  Publicerat
  Datum för avgiftsbeläggning för parkering framflyttat till 15 maj och gäller fram till 15 september.
 • Beställning av extra slamtömning
  Publicerat
  Från och med 1 februari började den nya slamtaxan att gälla. En förändring som skett från tidigare taxa är att vid beställning av extra slam...
 • Guide för hållbart företagande
  Publicerat
  Vill du göra ditt företag mer hållbart, det vill säga behålla eller öka lönsamheten samtidigt som du tar hänsyn till miljö och sociala aspek...
 • Almi bjuder in till seminarieserie för nya företagare
  Publicerat
  Är du på väg att starta, nyligen har startat företag eller känner du dig fortfarande som en nybliven företagare?
 • Lämna förslag till Folkhälsopristagare
  Publicerat
  Folkhälsorådet delar ut ett årligt folkhälsopris. Du kan lämna förslag fram till och med den 1 maj. Priset ska vara en uppmuntran och stimul...
 • Ägarskiften i små och medelstora företag
  Publicerat
  Är det på gång ett ägarskifte av ditt företag? När företag ska skifta ägare är det mycket att hålla koll på, även om det sker inom familjen....
 • Cykelvänlig arbetsplats 2021
  Publicerat
  Nu är Cykelvänlig arbetsplats 2021 igång för att öka det hållbara resandet till och från, samt i tjänsten på arbetsplatser i Västsverige.
 • Minnesanteckningar från Näringslivsrådet 1-2021
  Publicerat
  Näringslivsrådet hade 2021 års första sammanträde den 18 februari. Här är ett sammandrag från mötet.
 • Vill du bli god man eller förvaltare?
  Publicerat
  Vi söker dig som vill bli god man eller förvaltare i Orust, Lilla Edet, Tjörn och Stenungsunds kommuner.
 • Medborgarlöfte 2021
  Publicerat
  Tillsammans med polisen arbetar vi för att du som bor i kommunen ska känna dig trygg och säker.
 • Fågelinfluensa bland tama fåglar
  Publicerat
  Du som har höns eller andra fåglar på hobbynivå ska hålla dem inhägnade och ge dem mat och vatten inomhus eller under tak. Utställningar och...
 • Tecknarskola med Peter Bergting och Monstertävling
  Publicerat
  Illustratören Peter Bergting ger dig sina bästa tips för att skapa fantastiska monster. Tecknarskolan finns på Youtube 22 februari – 21 maj....
 • Särskilt tillstånd krävs för motortrafik på Rödsvattnet
  Publicerat
  Under vinter när isarna lägger sig på våra sjöar är det många som är ute och kör med motorfordon på sjöarna.
 • Utomhuspedagogik
  Publicerat
  På Ängås skola arbetar både lärare och fritidspedagoger mycket med utomhuspedagogik. I januari hade vi en studiedag med fortbildning i utomh...
 • Vårdtagare och medarbetare vaccineras
  Publicerat
  Alla på särskilda boende (SÄBO), LSS-boende och de med hemsjukvård samt deras anhöriga har vaccinerats med dos 1. Den här veckan vaccineras ...
 • Föräldrastödsutbildning för dig med barn i åldern 3-12 år
  Publicerat
  ABC – Alla barn i centrum är ett föräldrastödsprogram som familjer med barn i åldrarna 3-12 år kan delta i. Utbildningen är utan kostnad.
 • Barnets rätt till utveckling och samverkan
  Publicerat
  Vi har lyft våra samverkansformer kring frågor som rör barnets behov till en ny nivå genom att göra en barnkonsekvensanalys. Det handlar om ...
 • Hämtschema för kommunalt avfall
  Publicerat
  Nu finns hämtschema för kommunalt avfall i vår e-tjänst VA och renhållning - Mina sidor.
 • Ändring i hämtningsintervallet för fritidsabonnemang för renhållning
  Publicerat
  Till dig som har ett fritidsabonnemang för renhållning.
 • 2021, ett år med fokus på attraktivitet och tillgänglighet
  Publicerat
  Det gamla året är nu till ända och vi ser fram mot 2021 med möjligheter och framtidstro. Efter ett år med pandemi och restriktioner hoppas v...
 • Detaljplan för Mollösund 5:351 m.fl.
  Publicerat
  Syftet med detaljplanen är att ta ett helhetsgrepp i Mollösunds centrala delar och skapa förutsättningar för en lokal utveckling av besöksnä...
 • Många kreativa Orustförslag
  Publicerat
  Det är så roligt att det kommer in många och kreativa förslag från bosatta i vår kommun.
 • Trygghetsboende för dig över 65 år i centrala Henån
  Publicerat
  I centrala Henån på Åvägen, mittemot kommunhuset planerar vi, i samarbete med Riksbyggen, för ett trygghetsboende för dig som fyllt 65 år.
 • Ekonomiskt överskott 2020
  Publicerat
  Vi har ett preliminärt resultat för 2020 som är glädjande stort, ett överskott på 46 miljoner kronor.
 • Nya rutiner för hämtning av avfall
  Publicerat
  Från den 1 februari sker hämtningen av ditt rest- och matavfall (kommunalt avfall) av Remondis AB. Fraktkedjan AB kommer fortsätta med slamt...
 • Nya abonnemangsformer och ny taxa för hushållsavfall
  Publicerat
  Från och med första februari kommer samtliga abonnemang få nya benämningar och nya priser.
 • Bygglovsprocessen ska utvecklas och effektiviseras
  Publicerat
  Vår byggenhet och miljö- och byggnadsnämnden som handlägger och beslutar om bygglov har under en längre tid fått omfattande kritik.
 • Hemtjänstens dag
  Publicerat
  Den 27 januari är det Hemtjänstens dag och vi vill hylla alla hjältar där ute på hemtjänstens dag. Ni gör ett fantastiskt jobb! Ni har alla ...
 • Vaccination mot covid-19 är utan kostnad
  Publicerat
  Det har under den senaste tiden förekommit olika typer av bedrägeriförsök mot äldre kopplade till vaccination av covid-19. Äldre har blivit ...
 • Detaljplan för del av Svanesund 2:2, kvarteret Triangeln
  Publicerat
  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra flerbostadshus och radhus samt tillhörande komplementbyggnader och parkering.
 • Markarbeten i östra hamnen, Henån
  Publicerat
  Under januari månad kommer vi att påbörja markarbeten på östra sidan av hamnen i Henån.
 • Satellitbrunnar för gödsel
  Publicerat
  Under hösten 2020 har två stora satellitbrunnar för gödsel uppförts på Orust. Projektet är ett samarbete mellan markägare, lantbrukare, LRF ...
 • Biblioteken och covid-19
  Publicerat
  Biblioteken på Orust har öppet, men med minskade öppettider, minskad service och maxantal besökare. Vi håller oss uppdaterade med utveckling...
 • Nya rutiner för fakturan som gäller hushållsavfall
  Publicerat
  Den 1 februari tar Orust kommun över ansvaret för kundregister, orderhantering och fakturering från Fraktkedjan AB. Efter det datumet är det...
 • Nytt konstverk i centrala Henån
  Publicerat
  Möte vid vatten är namnet på det konstverk som Leo Pettersson skapat och nu är på plats i trädgården vid Saras och Karins hus i centrala Hen...
 • Vattenläckor
  Publicerat
  Vi ber om ursäkt för vattenläckorna - vi förbättrar leveranssäkerheten av ditt vatten.
 • Vi lyssnar på barnen
  Publicerat
  Vi behöver fråga vad barnen säger i olika frågor och inför beslut. Nu har vi utvecklat ett arbetssätt för att göra barns röster hörda i olik...
 • Idrottshallar och gymnastiksalar är stängda
  Publicerat
  Nu skärper Regeringen restriktionerna ytterligare. Våra idrottshallar och gymnastiksalar kommer att vara stängda till den 24 januari 2021.
 • SMS om covid-19 från regeringen
  Publicerat
  Idag får alla mobiler i Sverige ett sms från Folkhälsomyndigheten och MSB på uppdrag av regeringen. Sms-utskicket görs för att så många som ...
 • Vi söker familjehem
  Publicerat
  Vill ni bli familjehem? ​Som familjehem tar ni emot barn eller ungdomar för kortare eller längre perioder, ibland hela barnets uppväxt.
 • Fortsatt arbete för att fånga upp unga i riskzon
  Publicerat
  Arbetet för att fånga upp ungdomar i Tjörn, Orust och Stenungsund som riskerar missbruk eller kriminalitet kommer att fortsätta 2021. Det lo...
 • Veckans boktips, Blomster
  Publicerat
  I denna vackra bok ger Cecila Wingård goda råd om blomsterodling.
 • Sommarvikarier och timvikarier
  Publicerat
  Sektor omsorg söker sommarvikarie och timvikarier till dag-, kväll- och nattjänstgöring i varierande sysselsättningsgrad inom Vård och omsor...
 • Detaljplan Åvägen del av Henån 1:306
  Publicerat
  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya bostäder i centrala Henån, att anlägga en ny park samt tillgodose behovet av parkering i områd...
 • Strandpaddor på Käringön, LONA-projektet
  Publicerat
  Strandpadda eller stinkpadda som är dess gamla namn, är en av Orust kommuns ansvarsarter. Dessa speciella paddor finns endast på några få pl...
 • Återmeandring av vattendrag
  Publicerat
  Under sensommaren 2020 utfördes en så kallad återmeandring vid Rålandsberg. Återmeandring är när ett rätat vattendrag, så långt som möjligt,...
 • Kultur på distans
  Publicerat
  Nu när många kulturevenemang ställs in har du ändå tillgång till mycket på nätet. Biblioteket erbjuder böcker, film och tidskrifter. Många t...
 • Orust på lista över populära destinationer
  Publicerat
  Destinationsnätverket SNDMO har presenterat sin undersökning Resa i Sverige och Orust är med på listan för första gången.
 • Företaghjälpen Fyrbodal
  Publicerat
  Rådgivning och vägledning till dig som driver företag i Corona-tider.
 • Flödesutjämning för mindre översvämning och uttorkning
  Publicerat
  Under hösten 2020 har LEVA Orust i samverkan med markägare anlagt ett specialbyggt dämme vid en sjö öster om Månsemyr.
 • Digitala inköp i hemtjänsten
  Publicerat
  Sedan två månader gör våra medarbetare digitala inköp av dagligvaror tillsammans med brukare i hemtjänsten. Det har inneburit mycket arbete ...
 • Bästa skolkommun 2020
  Publicerat
  Orust placerar sig på plats 32 av Sveriges 290 kommuner i Lärarförbundets ranking Bästa skolkommun. I Västra Götalands län rankas Orust som ...
 • Orusts Sparbanks Kulturstipendium 2020
  Publicerat
  Orusts Sparbanks kulturstipendium 2020 går till Catja Larsson. Prissumman är på 25 000 kronor.
 • Vi söker ett kontrakterat jourhem
  Publicerat
  Nu söker vi ett jourhem som kan stå till förfogande med 2-3 platser för barn och ungdomar. Som jourhem tar ni emot barn eller ungdomar i ert...
 • Planprogram för Svanesunds centrum
  Publicerat
  Förslag till nytt planprogram för Svanesunds centrum är ute för samråd under perioden 9 november till 16 december.
 • Trolla med naturen, ett konstprojekt
  Publicerat
  Med naturens gåvor, rikedomar och rum har barnen i våra förskolor fått känna sig som trollkarlar. De har själva blivit förtrollade och skapa...
 • Utökad rapporteringsskyldighet för farligt avfall
  Publicerat
  Sedan tidigare finns en skyldighet att anteckna uppgifter om farligt avfall som uppstår i din verksamhet. Den gäller fortsatt och verksamhet...
 • Ellös skola inviger matsal och rutschkanor
  Publicerat
  Idag, den 2 november, inviger Ellös skola sin nyrenoverade matsal. Rutschkanorna på skolgården har slutbesiktigats och glada barn från skola...
 • Fosfordamm vid Rålandsberg
  Publicerat
  LEVA Orust anlägger fosfordammar hos intresserade markägare, för bättre miljö och vackrare landskap. Under sensommaren 2020 anlades den förs...
 • Besök på äldreboende
  Publicerat
  Vi har ingen laglig grund för att införa besöksförbud på våra särskilda boenden för äldre. Däremot avråder vi mycket starkt från besök på vå...
 • Företagen och kommunen samarbetar i näringslivsrådet
  Publicerat
  Sedan några år tillbaka har vi ett samarbete med företagen genom näringslivsrådet.
 • Minnesanteckningar från Näringslivsrådet
  Publicerat
  Anteckningar från näringslivsrådets möte den 14 oktober. Årets tredje möte med näringslivsrådet diskuterade både aktuella ämnen och tillsatt...
 • Avstängd väg i Hälleviksstrand
  Publicerat
  Måndagen den 26 oktober kommer arbetet att byta ut gamla VA ledningar längs Landsvägen i Hälleviksstrand startas. Arbetet beräknas pågå fram...
 • Strukturkalkning av åkermark
  Publicerat
  Projektet LEVA Orust ordnar stöd för strukturkalkning för bättre skördar och miljö. På sensommaren 2020 utfördes den första strukturkalkning...
 • Ekomatsligans topp 10
  Publicerat
  Vi har klättrat från plats 15 till plats 8 i landet och vår andel ekologiska inköp är 53 procent. Det innebär att 53 procent av den mat vi s...
 • Trygghetsboende för äldre i Henån
  Publicerat
  Vi inleder ett samarbete med Riksbyggen för att utreda förutsättningar för bildande av en kooperativ hyresrättsförening och uppförande av tr...
 • Vi vill visa uppskattning med en god Orustkänsla
  Publicerat
  Under de senaste åren har vi visat våra medarbetare uppskattning med en årlig personalfest i samarbete med våra lokala entreprenörer. I år ä...
 • Besök på äldreboende, rekommendationer och önskemål covid-19
  Publicerat
  Den 1 oktober 2020 upphör besöksförbudet till våra hyresgäster i särskilda boenden för äldre. Eftersom pandemin inte är över så behöver vi f...
 • Äldreomsorglyftet ger trygghet och ökad kvalitet
  Publicerat
  Statens satsning på Äldreomsorgslyftet innebär att våra medarbetare inom äldreomsorgen kan erbjudas betald utbildning på arbetstid. Det möjl...
 • Höstvandring för anhöriga
  Publicerat
  Den 1 september anordnades en guidad vandring till Björnsundskanalen i Morlanda för anhöriga.
 • Feriepraktik 2020, intervjuer med ungdomar
  Publicerat
  Sedan 1994 ordnar Arbetsmarknadsenheten feriepraktik för skolungdomar som är folkbokförda i Orust kommun.
 • Planprogram för Ängås
  Publicerat
  Programområdet är beläget i den sydvästra delen av Svanesund. Syftet med förslaget är att utveckla idrott- och fritidsfunktioner samt förbät...
 • Trafikomläggningar i Göteborgsregionen
  Publicerat
  Trafikverket, Västtrafik och Göteborgs Stad har ett samarbete som kallas Trafik Göteborg. Där finns det mesta om trafiken i Göteborgsregione...
 • Spara vatten, var vattensmart
  Publicerat
  I genomsnitt använder en person 140 liter dricksvatten varje dygn. Genom enkla åtgärder i vardagen kan vi alla vara vattensmarta och bidra t...
 • Ny pir i Henåns hamn
  Publicerat
  Vi har invigt den nya piren i Henån. Piren är en del i de åtgärder som vi genomför för att möta stigande havsnivåer och för att utveckla Hen...
 • Hjälp till att bekämpa invasviva arter
  Publicerat
  Du kan bidra till att stoppa spridningen av invasiva främmande arter.
 • Bekämpning av sjögull i Grindsbyvattnet
  Publicerat
  I Grindsbyvattnet pågår bekämpning av den invasiva växten sjögull. Vi testar en metod med markduk på flytande ramar som ska täcka växterna.
 • Cykelpendla på Orust
  Publicerat
  Många resor kan lätt göras med cykel. För att visa hur långt du kan komma med cykel på 30 minuter har vi tagit fram cykelkartor för de störr...
 • SMS-tjänst för trafikstörning, Trafikverkets färjor
  Publicerat
  Vill du snabbt få information om trafikstörningar har Trafikverket en SMS-tjänst för dig som reser med Svanesund, Malö, Ängö och Lyrleden. D...
 • Informationcentralen för Västerhavet
  Publicerat
  Du kan vända dig till Länsstyrelsens informationscentral för Västerhavet om du ser något ovanligt eller om det har det skett något akut vid ...
 • Årets företagare på Orust 2020
  Publicerat
  Årets företagare har fått överraskande besök. Plötsligt dök representanter från Företagarna, Orust kommun och Orusts sparbank upp för att up...
 • Planprogram för Dalby
  Publicerat
  Dalby är beläget strax nordväst om Henåns centrum. Syftet är att skapa en planberedskap för bostäder i Henån i attraktiva lägen på gångavstå...
 • Miljöprojekt i Grindsbyvattnet
  Publicerat
  I två miljöprojekt ska Grindsbyvattnet hjälpas mot bättre ekologisk status. Det handlar om reduktionsfiske mot övergödning samt bekämpning a...
 • Invigning av ny väg och våg
  Publicerat
  Vi moderniserar Månsemyrs återvinningscentral för att möta framtidens krav på avfallssortering i fyra steg och vår plan är att allt ska vara...
 • Delårsuppföljning och helårsprognos för 2020
  Publicerat
  I vår delårsuppföljning för perioden januari till och med april, görs bedömningen att helårsprognosen fortfarande pekar på ett positivt ekon...
 • Välfärdsredovisning 2019
  Publicerat
  Folkhälsorådet har tagit fram en välfärdsredovisning för att beskriva hälsoläget i kommunen.
 • 2020 års Folkhälsopris
  Publicerat
  I år säger vi grattis till tre föreningar som samarbetar för en god folkhälsa. Det är Föreningen Flatön, Flatö- Malö hembygdsförening och Fl...
 • Insamling för återbruk
  Publicerat
  Vi bidrar till att förlänga livet på produkter. När du besöker en återvinningscentral har du också möjlighet att hjälpa till genom att skänk...
 • Orusts stora Evert Taube-pris 2020
  Publicerat
  Priset delas i år ut för tionde gången och det går till en textförfattare genom sin karriär utvecklat känslan för ordets mångbottnade betyde...
 • Livräddningsutrustning
  Publicerat
  Räddningstjänsten uppmanar dig som har kaj, hamn eller annan plats nära vattnet där det är vanligt att människor befinner, att utrusta den m...
 • Vattenskyddsområde Korskällan och Rödsvattnet
  Publicerat
  Det pågår ett arbete för att uppdatera de föreskrifter som gäller för våra två största vattentäkter, Rödsvattnet och Korskällan. De föreskri...
 • Biblioteket hemifrån, nu två e-böcker i veckan
  Publicerat
  Du kan låna 2 e-böcker eller e-ljudböcker per vecka. Med appen Biblio kan du läsa eller lyssna på böcker i din mobil eller surfplatta. Du ka...
 • Biblioteket hemifrån, låna strömmande film
  Publicerat
  På Cineasternas webbsida får du tillgång 2700 kvalitetsfilmer från hela världen. Du kan låna fyra filmer i månaden. Välj Bibliotek i Väst so...
 • Pengarna tillbaka vid inställda evenemang
  Publicerat
  Du får pengarna tillbaka om du har köpt en biljett till ett evenemang på Kulturhuset Kajutan som har ställts in och där pengar inte betalats...
 • Beställ Take away från biblioteket
  Publicerat
  Du kan ringa eller mejla biblioteket så plockar vi ihop böcker till dig. Sen kan du hämta kassen utanför biblioteket. Reservera gärna böcker...
 • Åtgärder för att underlätta för företagen
  Publicerat
  Vi gör en insats för att försöka underlätta för våra företag i den besvärliga situation som nu råder med anledning av coronaviruset. Ett ant...
 • Biblioteket hemifrån, lär dig språk med uTalk
  Publicerat
  Med appen uTalk kan du lära dig vilket språk du vill på vilken enhet som helst. Du loggar in med ditt bibliotekskort och pinkod.
 • Biblioteket hemifrån, läs eller lyssna på e-böcker via Världens bibliotek
  Publicerat
  Världens bibliotek är en digital tjänst med e-böcker och ljudböcker på flera olika språk. Alla som bor i Sverige kan använda tjänsten helt g...
 • Släktforskarnas Öppet Hus-träffar är inställda tillsvidare
  Publicerat
  Föreningen Orusts Släktforskares Öppet hus-träffar i släktforskarhörnan i Henåns bibliotek är inställda tillsvidare.
 • Företagsakuten
  Publicerat
  För små och medelstora företag i Fyrbodal som befinner sig i en ekonomisk utmaning finns Företagsakuten.
 • Covid-19, coronaviruset
  Publicerat
  Här hittar du uppdaterad och säkerställd information från myndigheterna om covid-19, coronaviruset. Uppdaterad 2021-04-09.
 • En av Sveriges bästa småhuskommuner
  Publicerat
  Orust placerar sig på plats 7 på Villaägarna lista över Sveriges bästa småhuskommuner, i gruppen landsbygdskommuner.
 • Nordvästsvenska initiativet diskuterar framtidens infrastruktur
  Publicerat
  En ÅVS för en ny broförbindelse, en beslutad trafiklösning för Myggenäs korsväg, möjligheter till dubbelspår på Bohusbanan och en försenad Å...
 • Rapport från strandstädningen 2019
  Publicerat
  I år har Naturvårdslaget i huvudsak hämtat upp och kört strandstädarskräp till Återvinningscentralen. Totalt handlar det om 28,7 ton insamla...
 • Vill du bli kontaktperson
  Publicerat
  Vi söker trygga personer som vill hjälpa en medmänniska med funktionsskillnad till ett mer aktivt liv. En kontaktpersonen fungerar som en vä...
 • Matematiklyftet som fortbildning
  Publicerat
  Under 2014 och 2015 deltog alla medarbetare på våra förskolor i Skolverkets fortbildning Matematiklyftet. Nu bygger vi vidare på den satsnin...
 • Utflyktstips
  Publicerat
  Vi har flera vandringsleder med skyltade kultur- och naturminnen. Vill du inte promenera så kan du ta bilen på en historisk utflykt.
 • Säkerhet vid sotning
  Publicerat
  Ditt tak ska vara utrustat med godkända säkerhetsanordningar för den som ska arbeta på ditt tak.
 • Orusts kulturpris 2019
  Publicerat
  Årets kulturpris går till Berit Thorburn, Morlanda säteri.
 • Ängsviken och Strandgården rustas upp
  Publicerat
  Snart är det byggstart för två stora fastighetsprojekt. Det är Ängsvikens särskilda boende i Henån och Strandgårdens särskilda boende i Ellö...
 • Träskulpturen Ormen Långe
  Publicerat
  Fred Leymans konstverk, Ormen långe under byggnad, har totalrenoverats så att den ska hålla i många år till. Konstverket som är i tre delar ...
 • Alla vinner när du återvinner
  Publicerat
  Ditt bidrag för ökad återvinning, oavsett om du bor här året runt eller är här delar av året, är viktigt.
 • Bojar i vattnet
  Publicerat
  En boj i vattnet kräver alltid dispens från strandskyddet och tillstånd för vattenverksamhet.
 • Vi fortsätter att klättra i Ekomatsligan
  Publicerat
  Vi har klättrat från plats 17 till plats 15 i landet och vår ekoandel är nu 47 %.
 • Vill du bli språkvän eller flyktingguide
  Publicerat
  Som språkvän och flyktingguide träffar du en nyanländ för att umgås kortare eller längre stunder, tala svenska och göra olika saker tillsamm...
 • Hitta drivet – studiemotivation och genusmönster i grundskola
  Publicerat
  Våra lärare i skolans årkurs f-9 samt utskottet för lärande samlades i Ängås skola för att ta del docent Maria Spantes redovisning av result...
 • Har du ett slambrunnslock
  Publicerat
  Tunga brunnslock innebär en onödig belastning och risk för den som tömmer brunnar. Av arbetsmiljöskäl bör lock kunna öppnas av en person och...
 • Tången 3:4 m.fl. Västra Tångens industriområde
  Publicerat
  Planområdet är beläget norr om Mollösund utmed länsväg 744.
 • Orusts stora Evert Taube-pris 2019
  Publicerat
  Priset delas i år ut för nionde gången och det går till en textförfattare som varit aktiv under en lång period. Orusts stora Evert Taubepris...
 • Säckebäck 1:2
  Publicerat
  Planområdet är beläget på södra Orust, nordost om Skåpesundsbron, strax öster om väg 160.
 • Mollösund 5:398, Fattiggården
  Publicerat
  Området Fattiggården är beläget sydväst om Tångenområdet i Mollösund.
 • Kungsviken 1:25
  Publicerat
  Planområdet om cirka 1,4 hektar är beläget vid Kungsvikens östra sida, 5 kilometer väster om Henån.
 • Hällevik 1:174
  Publicerat
  Planområdet är beläget i Hälleviksstrand, strax nordost om centrum.
 • Hällevik 1:6
  Publicerat
  Planområdet ligger i Sollid på västra Orust, mellan Hälleviksstrand och Edshultshall.
 • Planprogram Henåns centrum
  Publicerat
  Henåns är vår centralort och och vackert belägen vid Koljöfjorden.
 • Störst andel behöriga lärare i regionen
  Publicerat
  Orust är den kommun i Västra Götalands län som hade högst andel behöriga lärare i grundskolan.
 • Frihet med el-parcykel
  Publicerat
  Idag har Orusts Sparbank berikat vår äldrevård med två el-parcyklar. Nu finns det goda möjligheter för våra äldre inom hemtjänst och på våra...
 • De unga och havet
  Publicerat
  Svanesunds förskolor deltar i ett projekt med syfte att utveckla pedagogiska aktiviteter och produktion av pedagogiskt material inom området...
 • Glitter och glamour på våra äldreboende
  Publicerat
  Dragshowartisten Gretchen förgyllde en eftermiddag på våra äldreboenden i Svanesund, Henån och Ellös. Hen bjöd på glitter, glamour och välkä...
 • AHA upplevelser för boende på Fyrklövern
  Publicerat
  Konstföreningen KonstArt har ett samarbete med Fyrklöverns äldreboende i Svanesund. Tillsammans med boende och medarbetare skapar de AHA upp...
 • Vill du öppna ditt hem för ett barn eller en ungdom
  Publicerat
  Vi söker kontaktpersoner, kontaktfamiljer och familjehem.
 • Nu tar vi ut kursen för Hälleviksstrand och Edshultshall
  Publicerat
  En viktig del i det planprogram som tas fram för Hälleviksstrand är Edshultshall är medborgardialogen. Den har nu utförts i olika etapper se...
 • Läslyftet lyfter i förskolan
  Publicerat
  I våra förskolor har Läslyftet börjat ge avtryck i förskolans undervisning. Genom Läslyftet får vi ny kunskap kring hur vi läser, pratar och...
 • Vi firar utnämningen Bästa skolkommun
  Publicerat
  Vi har firat utnämningen till Sveriges andra bästa skolkommun för andra året i rad tillsammans med alla barn och elever på våra förskolor oc...
 • Läslyftet i förskolan
  Publicerat
  I slutet av augusti var det kickoff för Läslyftet i förskolan. Läslyftet är en kompetensutveckling som bygger på kollegialt lärande med stöd...
 • Timvikarie förskola och skola
  Publicerat
  Vi söker timvikarier till våra förskolor, skolor och fritidshem i Ellös, Henån, Svanesund, Tvet och Varekil.
 • Gullvivan, ett modernt äldreboende
  Publicerat
  Nu har vi invigt Gullvivans nybyggda äldreboende i Henån. I samma hus finns även vårdcentral och folktandvård.
 • Orusts stora Evert Taube-pris 2018
  Publicerat
  Priset delas ut för åttonde gången och det går till en textförfattare som varit aktiv under en lång period. 2018 års mottagare är Bo Sundstr...
 • Äldreboende som intraprenad
  Publicerat
  Fyrklöverns äldreboende i Svanesund får nu driftsformen intraprenad. Det innebär att medarbetarna tar över ansvar för ekonomi och planering.
 • Kenneth Gärdestad uppmärksammas för sin lyrik
  Publicerat
  Årets utdelning av Orusts stora Evert Taube-pris var en mäktig upplevelse. På Taubespelens andra dag klev Kenneth upp på scenen och möttes a...
 • Orusts stora Evert Taube-pris 2017
  Publicerat
  Årets mottagare av Orusts stora Evert Taubepris är en man som stolt bär Evert Taubes berättartradition vidare. 2017 års mottagare är Kenneth...
 • Teletal, telefontjänst
  Publicerat
  Teletal är en kostnadsfri tjänst för dig som känner att du behöver stöd under dina telefonsamtal. Du kan få hjälp med bland annat svåra ord ...
 • Hyr ut till nyanlända
  Publicerat
  Vi söker dig som har lägenhet, rum eller hus att hyra ut till nyanlända som vill bosätta sig i vår kommun och behöver en varaktig bostad.
 • Arbetskläder i förskolan
  Publicerat
  Äntligen har även våra medarbetare i förskolan arbetskläder.
 • Ellöselever upptäcker stora upptäcktsresande
  Publicerat
  Under fyra veckor hade åk 5 i Ellös skola inte vanliga lektioner, men de arbetade ändå med alla ämnen utom matematik i ett storylineprojekt ...
 • Programmering på schemat för år 3
  Publicerat
  Tack vare utvecklingsmedel har år 3 i Ellös skola programmering på schemat.
 • Första rena elbilen
  Publicerat
  Tisdag den 26 april levererades vår första rena elbil med 100 procent eldrift till Hemtjänsten i Henån.
 • Orusts stora Evert Taube-pris 2016
  Publicerat
  Årets mottagare av Orusts stora Evert Taubepris är en man som stolt bär Evert Taubes berättartradition vidare. 2016 års mottagare är Mauro S...
 • Strandstädarkarta för hela Bohuslän

  Publicerat
  Du kan flagga för nedskräpade stränder eller städa själv och tala om var skräpet som du samlat in kan hämtas.
 • Lanseringen av Nordvästsvenska Initiativet
  Publicerat
  Den 10 juni 2015 lanseras Nordvästsvenska Initiativet som sätter fokus på infrastruktursatsningar för fortsatt utveckling av Södra Bohuslän.
 • Orusts stora Evert Taube-pris 2015
  Publicerat
  Orusts stora Evert Taube-pris ges i år till Veronica Maggio.
 • Orusts stora Evert Taube-pris 2014
  Publicerat
  Orusts stora Evert Taube-pris ges i år till Peter LeMarc.
 • Orusts stora Evert Taube-pris 2013
  Publicerat
  För tredje året i rad delas Orusts stora Evert Taubepris ut. 2013 års pristagare är Håkan Hellström.
 • Intranätet
  Publicerat
  Du hittar snabbt länken till intranätet längst ner på startsidan i den blå sidfoten.
 • Orusts stora Evert Taube-pris 2012
  Publicerat
  Årets pristagare är Eva Dahlgren. För andra året delades Orusts stora Evert Taubepris ut i samband med Taubespelen den 15 juli.
 • Orusts stora Evert Taube-pris 2011
  Publicerat
  Första året delades Orusts stora Evert Taubepris ut i samband med Taubespelen den 17 juli och den förste att ta emot priset var Ulf Lundell.
Återställ
Hjälp oss bli bättre