Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Ellös gästhamn, foto.

Ellös gästhamn

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Nyhetsarkiv

I nyhetsarkivet kan du läsa alla våra nyhetsartiklar som fortfarande finns publicerade.

Du söker artiklar som publicerats under en tidsperiod. Perioden börjar vid ingången av vald startmånad och slutar vid utgången av vald slutmånad.

År och månader som visas i grå färg är inte möjliga för den aktuella perioden och därmed inte valbara.

Den artikel som publicerades senast visas först i sökresultatet.

Från

Till

Nyhetsartiklar

 • Brandsäkerhet för eldstäder
  Publicerat
  En av de vanligaste orsakerna till brand i villor och småhus kan kopplas till eldstäder. Se därför till att installationen av din eldstad ha...
 • Nu är vi 15 477 orustbor
  Publicerat
  Vår befolkning har ökat stadigt under första halvåret med hela 102 personer, till 15 447 personer. Vi säger varmt välkommen till alla nya ko...
 • Krisberedskapsveckan 2022
  Publicerat
  Den 26 september till den 2 oktober är det dags för årets Krisberedskapsvecka. Det är en nationell aktivitet som visar hur du kan hantera di...
 • Biblioteket tipsar, Flicka, kvinna, annan
  Publicerat
  Nytt boktips hämtat från den brittiska teatervärlden. Eva på Henåns bibliotek tipsar om Bernardine Evaristos Flicka, kvinna, annan, som är d...
 • Upplevelser och paketering
  Publicerat
  Du som driver företag inom besöksnäringen inbjuds att vara med i en satsning om att paketera utomhusupplevelser, till exempel vandring och c...
 • Modevisning för anhöriga
  Publicerat
  Vi vill uppmärksamma anhöriga genom att ordna modevisning och visa enkla skönhetstips för att användas vardag och fest.
 • Språkombud
  Publicerat
  Den 16 september diplomerades 20 medarbetare inom vård- och omsorg till språkombud. De diplomerade språkombuden har under sin utbildning arb...
 • Ett stort tack till dig som jobbat i sommar
  Publicerat
  Vi vill rikta ett stort tack till alla semestervikarier och till vår ordinarie personal som jobbat inom omsorgen i sommar, ni är grymma.
 • Utbildning i Singaporematte
  Publicerat
  Alla undervisande matematiklärare på våra grundskolor och vår gymnasieskola deltar i en distansutbildning i Singaporematte. På våra fyra gru...
 • Nya projekt, LEVA Orust
  Publicerat
  LEVA Orust och kommunens markägare fortsätter att förbättra den lokala vattenmiljön. Årets grävarbeten är i full gång. Samtidigt samlar vi k...
 • Biblioteket tipsar, Svärdet och spiran
  Publicerat
  Efter sommaruppehåll smyger vi igång med boktipsen igen. Den här veckan tipsar Linnea på Svanesunds bibliotek om Ken Folletts storslagna 110...
 • Vill du bli god man eller förvaltare?
  Publicerat
  Vi söker dig som vill bli god man eller förvaltare i Orust, Lilla Edet, Tjörn och Stenungsunds kommuner.
 • Ansök om Orusts Sparbanks kulturstipendium
  Publicerat
  Stipendiet kan sökas av enskilda kommuninvånare från Orust, ungdomar såväl som vuxna, som önskar stöd för kulturell verksamhet.
 • Lämna förslag till Orusts kulturpristagare 2022
  Publicerat
  Du kan lämna förslag till årets kulturpristagare till och med den 1 oktober 2022.
 • Skolskjutstider
  Publicerat
  Tiderna för bussen är ungefärliga. Därför behöver eleven vara vid hållplatsen minst 7 minuter innan den beräknade tiden på morgonen.
 • Slåtter av äng
  Publicerat
  Nu har vi börjat slå en strandnära äng i västra delen av Henån. Ängen ska slås en gång per år, slåttern ska ske sent på säsongen så att blom...
 • Slutlig rösträkning och slutligt valresultat
  Publicerat
  Måndagen efter valdagen, i år den 12 september, påbörjar länsstyrelserna den slutliga rösträkningen. Då bedömer och räknar länsstyrelsen rös...
 • Medborgarlöfte Orust 2023-2024
  Publicerat
  Nu är det dags att förnya våra medborgarlöften och vi är tacksamma om du vill svara på några frågor. Dina upplevelser kommer sedan att bli e...
 • Walk and Talk, samtal under en promenad
  Publicerat
  Nu har du som anhörig möjlighet att prova ett promenadmöte, ett Walk and Talk möte. Promenadmötet ger dig möjlighet att samtala om vad du fu...
 • Kompetenssatsning för förskolepersonal
  Publicerat
  Vi genomför en stor kompetenssatsning för förskolepersonal under läsåret 2022-2023.
 • Insamling till ukrainska flyktingar
  Publicerat
  I våras bad vi om hjälp efter att vi fått information att det kommer många flyktingar till vår kommun och vi behövde inreda evakueringsboend...
 • Projektet Bön-Lundens industriområde håller på att slutföras
  Publicerat
  Arbetet med att avsluta projektet kommer att begränsa framkomligheten på Varvsvägen och Bönsvägen.
 • Baby- och barnrytmik med Kulturskolan
  Publicerat
  Välkommen till baby- och barnrytmik för alla mellan 0-4 år som Kulturskolan anordnar vid fem tillfällen under hösten.
 • Ny skolskjutsorganisation
  Publicerat
  Till läsårsstarten 2022-23 har det startats upp en ny organisation kring skolskjutsar.
 • Vi spränger för nytt reningsverk i Ellös
  Publicerat
  Under denna vecka så startar sprängning för utbyggnaden av Ellös avloppsreningsverk.
 • Odlingslott i Henån
  Publicerat
  Nu är du välkommen att ansöka om arrende för odlingslott i anslutning till Lill-Eriks väg i Henån.
 • Senioranpassat utegym i trä till Henån
  Publicerat
  Snart påbörjas byggnationen av ett senioranpassat utegym i Henån.
 • Orustförslaget, e-förslag
  Publicerat
  Har du ett förslag på något du vill förändra eller förbättra? Då är vår e-tjänst Orustförslaget – e-förslag din chans att påverka politiken.
 • Mötesplats för äldre
  Publicerat
  Nu har vi startat mötesplats för äldre i Ellös, Henån och Svanesund.
 • Ändring av detaljplan för Svanvik fritidshusområde
  Publicerat
  Området ligger cirka 3 kilometer sydväst om Varekil på Orust södra sida. Området har ursprungligen varit avsett för fritidshusbebyggelse. Pl...
 • Ändring av detaljplan för Mölneby Nedergård 3:5 med flera
  Publicerat
  Området ligger cirka en kilometer nordväst om Svanesund på Orust sydöstra sida. Området har ursprungligen varit avsett för fritidshusbebygge...
 • Ändring av detaljplan för Hals Stora 2:3 med flera
  Publicerat
  Området ligger söder om Svanesund på Orust sydöstra sida. Området har ursprungligen varit avsett för fritidshusbebyggelse. Planändringens pr...
 • Ändring av detaljplan för Hals Lilla 1:2 och Hals Stora 2:2 med flera
  Publicerat
  Området ligger strax söder om Svanesund på Orust sydöstra sida. Området har ursprungligen varit avsett för fritidshusbebyggelse. Planändring...
 • Ändring av detaljplan för Svanesunds samhälle
  Publicerat
  Området ligger strax söder om Svanesund på Orust sydöstra sida. Området har ursprungligt varit avsett för fritidshusbebyggelse. Planändringe...
 • Matlagning med Marita, anhörigstöd
  Publicerat
  Upplever du att det är ensamt att äta och laga mat eller att du inte har idéer eller kunskap för att laga egen mat. Då är detta något för di...
 • Anhöriggrupp – digital träffpunkt
  Publicerat
  Den 28 september kan du som är anhörig testa att delta i digitalt videomöte. Det blir trevligt att göra det tillsammans.
 • Roadtrip på Orust med anhörigstödet
  Publicerat
  Den 4 oktober, med start klockan 10:00 från Henån, besöker vi alla kungastenarna som finns på Orust.
 • Hjärngymnastik med Britt, anhörigstöd
  Publicerat
  Du är välkommen till denna cirkel som är vid 4 tillfällen. Syftet med denna cirkel är att ge kunskap och inspiration om varför det är viktig...
 • Nationella anhörigdagen den 6 oktober
  Publicerat
  Vi vill uppmärksamma och värdesätta dig som anhörig lite extra denna dag. Detta för att du varje dag gör en otrolig och viktig insats för di...
 • Modevisning för anhöriga
  Publicerat
  Vi vill uppmärksamma anhöriga genom att ordna modevisning och visa enkla skönhetstips för att användas vardag och fest.
 • Skaparglädje med lera, anhörigstödet
  Publicerat
  Nu vill vi bjuda in dig till att testa på detta sköna material. Du får handledning av Karin Jonsson som både är diakoniassistent och keramik...
 • Kognitionsträning hemma
  Publicerat
  För dig som fått talsvårigheter eller synfältsbortfall i samband med stroke eller annan hjärnskada.
 • Självhjälpsgrupp
  Publicerat
  Denna självhjälpsgrupp är riktad till dig som är anhörig till någon med beroendeproblematik, psykisk sjukdom eller långvarig sjukdom.
 • Anhörigcirkel, När livet har tagit en ny vändning
  Publicerat
  Att få en demenssjukdom är en stor omvälvning både för den drabbade och för den anhöriga. I denna cirkel träffar du andra i liknande situati...
 • Ekonomiskt stöd till omställning
  Publicerat
  Vill du som arbetar i besöksnäringen investera och få ökad hållbarhet, ekologisk, social och ekonomisk utveckling i din verksamhet? Då är de...
 • Generationspark till Svanesund
  Publicerat
  En generationsöverskridande mötesplats håller på att tas fram på den gamla skoltomten i Svanesund.
 • Föräldrastödsutbildning ABC, Alla barn i centrum
  Publicerat
  Vill du ha mer lek och mindre tjat? Föräldrastödsutbildningen Alla Barn i Centrum ABC, är gruppträffar med diskussion och information om för...
 • Konstutställning, Susanne Kvist
  Publicerat
  Susanne Kvist ställer ut i Kulturhuset Kajutan. Vernissage lördag 20 augusti klockan 11:00-14:00. Välkomna.
 • Afasigrupp
  Publicerat
  Känner du någon som har svårt att hitta rätt ord? Någon som säger nej, när hen menar ja? Eller har du själv nedsatt språkförmåga? Då är du v...
 • Hastighetsbegränsning inom Svanesund
  Publicerat
  Från och med 30 juni 2022 är hastighetsbegränsningen i Svanesunds tättbebygda område 40 kilometer i timman.
 • Krisstöd för jordbruk och fiske
  Publicerat
  Regeringen har beslutat om ett krisstöd för dig som haft ekonomisk påverkan på din verksamhet till följd av det försämrade omvärldsläget. De...
 • Anropstrafik med Servicebuss
  Publicerat
  Den 16 juni tog Connect Bus över ansvaret för Närbussen från Västtrafik. I samband med det bytte bussen namn till Servicebuss och resan är n...
 • Utställning, Fördjupad översiktsplan för havet
  Publicerat
  Tillsammans med Tjörns kommun har vi tagit fram ett förslag på fördjupad översiktsplan för havet i Tjörns och Orust kommuner. Planförslaget ...
 • Nytt IT-system för förskola, fritids och skola
  Publicerat
  Sedan den 1 juli hanterar vi ärenden som gäller skola, förskola och fritids i ett nytt IT-system.
 • Markanvisning för Östra Dalby
  Publicerat
  Vi bjuder in till markanvisning för bostadsbebyggelse i Dalby i Henån.
 • Vi söker kontaktfamiljer och kontaktpersoner
  Publicerat
  Vi har ett stort behov av dig som har möjlighet att hjälpa barn eller ungdomar, i uppdrag som kontaktfamilj eller kontaktperson. Vi är i beh...
 • Breddläger sommaren 2022
  Publicerat
  Nu är årets två breddlägerveckor över och runt hundra 11- åringar från öns sju skolor har träffats och fått vara med på läger.
 • Våtmark vid Muserödtegen
  Publicerat
  Under senvintern 2020 kontaktade fastighetsägarna Pär och Pernilla vår samordnare för projektet Vatten Värt att Värna.
 • Vandringsled vid Slussen
  Publicerat
  Nu är den nya vandringsleden runt Runnsvattnet klar. Leden är 2,8 kilometer lång och går runt våtmarksområdet Runns vatten vid Slussen.
 • Förlängd anbudstid för markanvisning för hotellverksamhet, Lavön 2:90
  Publicerat
  Vi har förlängt anbudstiden till den 30 september och bjuder in till markanvisning för hotellbebyggelse i Tuvesvik. Här ges ett unikt tillfä...
 • Odlingslott i Svanesund
  Publicerat
  Nu kan du ansöka om arrende för odlingslotter i närheten av Aspvägen i Svanesund.
 • Mycket goda skolresultat för årskurs 9
  Publicerat
  Våra elever har sammantaget höga betyg och stor andel elever når kunskapskraven i alla ämnen. Andelen som kan söka vidare till ett nationell...
 • Årets turistföretag är utsett
  Publicerat
  Vi gratulerar Stocken Camping till utmärkelsen årets turistföretag på Orust.
 • PRAO – Var med och stötta framtidens medarbetare
  Publicerat
  Prao, praktisk arbetsorientering är en möjlighet för dig som företagare att på ett konkret sätt arbeta med den långsiktiga kompetensförsörjn...
 • Checklista för att starta vattenbruk
  Publicerat
  Vill du starta ett vattenbruk och odla fisk, kräftor, räkor, musslor, ostron eller alger? Verksamt.se har en ny digital tjänst som hjälper d...
 • Årets företagare på Orust 2022
  Publicerat
  Årets Företagare Orust 2022 är Anita och Freddy Alm, Stocken Camping AB. Årets Unga Företagare 2022 är Timmy Kjellberg, Kjellbergson Byggnad...
 • Frukostmöte med trygghetsfrågor
  Publicerat
  Vad kan vi göra ännu bättre tillsammans var frågan som Carl Besslinger, vår nya kommunpolis, ställde på företagarfrukosten.
 • Biblioteket tipsar, Hon som älskade havet
  Publicerat
  Nytt, härligt boktips från Hedvig vid Henåns bibliotek, som tipsar om Ebba Lindqvists diktsamling Hon som älskade havet.
 • Det händer i anhörigstödet
  Publicerat
  Vårens aktiviteter i anhörigstödet har varit mycket uppskattade.
 • Närbussen byter namn till Servicebuss
  Publicerat
  Den 16 juni tar Connect Bus över ansvaret för Närbussen från Västtrafik. I samband med det byter bussen namn till Servicebuss och resan blir...
 • Ny gång och cykelväg i Varekil
  Publicerat
  Den 1 juni invigdes den nya grusade gång- och cykelvägen som kopplar ihop Svanvik med väg 160 och Varekil. Den har blivit möjlig genom att O...
 • Planprogram för Hälleviksstrand och Edshultshall
  Publicerat
  Programsamrådet omfattar Hälleviksstrands och Edshultshalls samhällsområden samt omgivande naturmark. Fokus i planprogrammet är bevarande av...
 • Sveriges ekologiska spjutspets 2022
  Publicerat
  Vi har nu nått upp till 60 % ekologiska matinköp och är utnämnda till spjutspetskommun av Ekomatsligan. I år var det H.K.H. prins Carl Phili...
 • Krafttag mot den invasiva jättebalsaminen
  Publicerat
  Den är vacker men ställer till stora problem för andra arter. Dessutom är den med på EU:s lista över invasiva arter som alla medlemsländer s...
 • Biblioteket tipsar, Stenens väktare
  Publicerat
  Veckans boktips kommer från Linnea på Svanesunds bibliotek. Hon har läst boken Stenens väktare, som är den första boken av fem i David Eddin...
 • Biblioteket tipsar, Totalitarismens ursprung
  Publicerat
  Den här veckan tipsar vi om Hannah Arendts skrämmande aktuella analys av politik och samhälle, Totalitarismens ursprung, som Rikard på Henån...
 • Detaljplan för Svanesund centrum norra
  Publicerat
  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya bostäder och en ny förskola i ett centralt läge nära service och kollektivtrafik och samtidigt...
 • Möte med besöksnäringen
  Publicerat
  I slutet på förra veckan hade Södra Bohuslän Turism och vi bjudit in besöksnäringen på Orust till en frukost på Orust Golfklubb. Vi lyssna p...
 • Biblioteket tipsar, The Dressmaker
  Publicerat
  Veckans tips är denna gång en film. Linnea på Svanesunds bibliotek har sett filmen The Dressmaker. En australisk dramakomedi i regi av Jocel...
 • Förvaring av brandfarlig vara i hemmet
  Publicerat
  Förvara så liten mängd brandfarliga varor som möjligt i din bostad. Om du hanterar och förvarar brandfarliga varor i hemmet är det viktigt a...
 • Familjecentralens hembesök
  Publicerat
  Som ett led i familjecentralens samverkan startade vi i december 2021 satsningen på utökade hembesök när familjer fått sitt första barn.
 • Rådgivning till dig som vill sälja eller överlåta företaget
  Publicerat
  Coompanion arbetar med kooperativ utveckling. Under 2022 erbjuder Coompanion rådgivning till dig som funderar på att sälja eller överlåta di...
 • Nu kan du skrota din gamla båt gratis
  Publicerat
  Nu finns möjligheten att kostnadsfritt lämna båtvrak till skrotning. Båtar upp till tre ton kan lämnas på någon av de tjugofem olika platser...
 • Biblioteket tipsar, Djuret
  Publicerat
  Sofia på Ellös bibliotek tipsar om Lisa Taddeos vuxenroman Djuret.
 • LONA-bidrag till handlingsplan för invasiva växter
  Publicerat
  Vi har fått bidrag från Lokala naturvårdssatsningen, LONA, för en handlingsplan för invasiva växter. Projektet startar i år och kommer att p...
 • LONA-bidrag till pollineringsprojekt
  Publicerat
  Vi har fått bidrag från lokala naturvårdssatsningen, LONA, för att göra insatser för att gynna vilda pollinatörer. Projektet startar i år oc...
 • Flytt av strandpaddeägg från Måseskär till Käringön
  Publicerat
  Arbetet med strandpaddorna på Käringön fortsätter. Vi har nu beviljats artskyddsdispens för att flytta ägg från strandpaddor från Måseskär t...
 • Biblioteket tipsar, Fat Dance
  Publicerat
  Tone, ny barnbibliotekarie i Henån, tipsar om Malin Eriksson Sjögärds Fat Dance - en bra och jätteviktig bok som passar från 9 år och uppåt.
 • En film om havets oanade resurser
  Publicerat
  Vi vill tipsa om en kortfilm som handlar om att hitta nya sätt att nyttja maritima resurser – sätt som gynnar haven, den cirkulära bioekonom...
 • Årsredovisningen för 2021
  Publicerat
  Årsredovisningen för 2021 är klar och kommunstyrelsen godkände rapporten den 30 mars. Fullmäktige ska ta ställning till ansvarsfrihet för nä...
 • Detaljplan för Svanesund centrum, södra
  Publicerat
  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya bostäder samt att tillskapa nya kvaliteter, såsom förbättrade publika platser och ett aktivt c...
 • Biblioteket för Ukraina
  Publicerat
  Flera förlag och organisationer har gjort e-böcker på ukrainska tillgängliga gratis att ladda ned och använda.
 • Biblioteket tipsar, The Courier
  Publicerat
  För ovanlighetens skull inget boktips den här veckan utan istället en spännande film, The Courier, som Veronica sett och vars handling känns...
 • Kommunstyrelsen samlades för en omvärldsdag
  Publicerat
  I slutet av mars samlades kommunstyrelsen och kommunens ledande tjänstepersoner i soliga och vackra Hälleviksstrand.
 • Flyktingmottagandet på Orust
  Publicerat
  Just nu använder Migrationsverket boendeplatser de handlat upp i egen regi. De evakueringsboende som vi har förberett kommer att stå beredda...
 • Bibliotekets boktips, Hård mark
  Publicerat
  Den här veckan tipsar Johannes om en sällsamt vacker skildring av en pojkes uppväxt på vår ö.
 • Festlig överlämning på Strandgården
  Publicerat
  Äntligen var det dags för Lasse Kronér och Glädjeresan Stenungsund-Tjörn-Orust att besöka Strandgården äldreboende i Ellös. Stämningen var p...
 • Eldningsförbud inom områden med detaljplan
  Publicerat
  Det är det eldningsförbud inom område med detaljplan under perioden 1 april - 30 september varje år.
 • E-tjänst för bygglov, marklov och rivningslov
  Publicerat
  Vi nu lanserat en e-tjänst som du använder när du vill bygga nytt, bygga om, bygga till, riva eller göra en markförändring. I e-tjänsten kan...
 • Vi hissar Ukrainas flagga
  Publicerat
  Vi vill visa vår solidaritet med Ukraina och stå upp för deras rätt till självständighet. På kommunens flaggstänger hissar vi därför Ukraina...
 • Med anledning av kriget i Ukraina
  Publicerat
  Vi följer med sorg händelseutvecklingen i Ukraina. Samtidigt ser vi över vår egen beredskap och förbereder för olika scenarier i samverkan m...
 • Funderar du på att sälja ditt företag?
  Publicerat
  Under 2022 fortsätter Almi att erbjuda företag program för ägarskifte. Ägarskiftesprogrammet riktar sig till företagare som funderar på att ...
 • Hyr ut till nyanlända
  Publicerat
  Vi söker dig som har lägenhet, rum eller hus att hyra ut till nyanlända som vill bosätta sig i vår kommun och behöver en varaktig bostad.
 • Förlängd anbudstid för markanvisning för del av Huseby 1:102
  Publicerat
  Vi förlänger anbudstiden till den 1 oktober 2022. Inriktningen för denna markanvisning är att bostäderna ska genomföras i form av en byggeme...
 • 15 ton vitfisk har fiskats upp
  Publicerat
  LEVA Orust har med hjälp av fiskare från 8+fjordar utfört så kallat reduktionsfiske i den övergödda sjön Grindsbyvattnet.
 • Spökfiskeprojekt
  Publicerat
  Vi har fått en miljon kronor av Jordbruksverket till ett spökfiskeprojekt som ska pågå till februari 2023.
 • Kontaktperson eller stödfamilj
  Publicerat
  Är du intresserad av ett uppdrag som kontaktperson eller stödfamilj för barn, ungdomar eller vuxna med funktionsnedsättning?
 • Examen för 11 undersköterskor
  Publicerat
  Idag säger vi ett stort grattis till våra 11 nya undersköterskor. Istället för otryggheten i att vara vikarie, har de erbjudits tillsvidarea...
 • Orustföretag uppmärksammas
  Publicerat
  Det är flera Orustföretag som på senaste tiden uppmärksammats på olika sätt.
 • Biblioteken och covid-19
  Publicerat
  Från och med den 1 april klassas covid-19 inte längre som allmän- och samhällsfarlig sjukdom. Samtidigt avskaffas den tillfälliga pandemilag...
 • Medborgarlöftet 2022
  Publicerat
  Tillsammans med polisen arbetar vi för att du som bor i kommunen ska känna dig trygg och säker.
 • Strandpaddor på Käringön
  Publicerat
  Nu har höstens arbeten med att restaurera miljöer för strandpaddan på Käringön färdigställts.
 • Turistnäringen träffades i Hälleviksstrand
  Publicerat
  Fredag den 19 november bjöd Södra Bohuslän Turism AB och vi in till ett nätverksmöte för turistföretagen.
 • Kompetensutveckling för barnskötare
  Publicerat
  Nu är det dags för fortbildning om den nya läroplan och aktuell forskning i förskolan för våra barnskötare.
 • Ljusmanifestation för barns rättigheter
  Publicerat
  Den 19 november var det den Internationella barndagen och ett år sedan barnkonventionen blev svensk lag. Det firade vi med att delta i manif...
 • Ändring av detaljplan för fastighet Röra-Äng 1:35
  Publicerat
  Syftet med planändringen är att öka byggrätten på fastigheten Röra-Äng 1:35 och möjliggöra en utbyggnad för bostadsändamål på ett av de befi...
 • Strandstädningen pågår hela vintern
  Publicerat
  Vi fortsätter med obruten entusiasm att strandstäda hela vintern. Den 10 november plockade vi årets tusende säck med marint strandskräp.
 • Detaljplan för Mollösunds östra hamnområde
  Publicerat
  Detaljplanen syftar till att säkerställa bevarandet av den äldre bebyggelsen i planområdet samt att ge befintliga verksamheter planstöd och ...
 • Detaljplan för Mollösunds västra hamnområde
  Publicerat
  Syftet med detaljplanen är att ta ett helhetsgrepp kring utvecklingen i Mollösunds centrala delar och skapa förutsättningar för en lokal utv...
 • Så får vi fler pojkar att lyckas i skolan
  Publicerat
  Det går att förändra en antipluggkultur bland pojkar säger forskaren Fredrik Zimmerman. Nu erbjuder vi alla vårdnadshavare en föreläsning me...
 • Barnomsorg och barnets perspektiv
  Publicerat
  Våra nya regler för barnsomsorg tar hänsyn till ny lagstiftning som gäller barnets perspektiv och barns bästa vid beslut om barnomsorg.
 • Orusts stora Evert Taube-pris 2021
  Publicerat
  Tomas Andersson Wij, en singer songwriter i Evert Taubes anda som med ett vackert nyanserat och melodiskt språk utvecklat den berättande lyr...
 • Planerade tömningar för slam 2022
  Publicerat
  Efter önskemål från våra slamkunder har vi tillsammans med Fraktkedjan AB förhandlat fram ett koncept där du kan beställa planerade tömninga...
 • Välbesökt frukostmöte för företagare
  Publicerat
  Nu har vi startat med frukostmöten för företagare igen. På det första frukostmötet efter restriktionerna har hävts var temat passande; Själv...
 • Evenemang på Orust
  Publicerat
  Evenemangskalendern är ett samarbete med Södra Bohuslän Turism och Västsvenska turistrådet.
 • Äldreomsorgslyftet, ett lyft för vår äldreomsorg
  Publicerat
  ​Lyssna podcasten från SKR Sveriges kommuner och regioner som berättar om vad statens satsning Äldreomsorgslyftet har betytt för för vår äld...
 • Våtmarker
  Publicerat
  Under sensommaren 2021 anlades en grävd våtmark vid Rålandsberg.
 • Detaljplan Varekil 1:187
  Publicerat
  Syftet med detaljplanen är att skapa centrumutveckling med detaljhandel, kontorslokaler, småindustrier samt sportanläggning.
 • Planprogram för Dalby godkänt
  Publicerat
  I kommunfullmäktige den 21 september godkändes planprogrammet för Dalby.
 • Avfasning av dikeskanter
  Publicerat
  Under sensommaren 2021 utfördes an avfasning av dikeskanter vid Ammedalen söder om Vräland.
 • Anlagd damm i Reorseröd
  Publicerat
  I Reorseröd norr om Svanesund har en mindre våtmark anlagts under sommaren.
 • 2021 års Folkhälsopris
  Publicerat
  I år säger vi grattis till en förening som arbetar för en god folkhälsa. Det är Förening Nösund som är 2021 års folkhälsopristagare.
 • Ändring av detaljplan för fastighet Krossekärr 2:2
  Publicerat
  Syftet med planändringen är att göra en ändring av gällande plan för att möjliggöra bostadsbebyggelse för bland annat hyreslägenheter på mar...
 • Återmeandring i Vräland
  Publicerat
  I en dalgång vid Brattorp, lite norr om Vräland, mellan två jordbruksfält har ett rakt dike förvandlats till ett meandrande vattendrag med t...
 • Astrid Gillenius konstverk Kraft
  Publicerat
  Den 13 juli invigdes Astrid Gillenius konstverk Kraft av kommunalrådet Catharina Bråkenhielm.
 • Ändring av detaljplan för fastighet Svanesund 3:40
  Publicerat
  Syftet med planändringen är att ge byggrätt åt ett nytt bostadshus på fastigheten Svanesund 3:40, samt möjliggöra avstyckning för det nya bo...
 • Planprogram för Henåns centrum
  Publicerat
  Kommunfullmäktige har godkänt planprogram för Henåns centrum. Planprogrammet är inte juridiskt bindande men sätter ramarna för efterföljande...
 • Ett steg närmare ny bro i Svanesund
  Publicerat
  En överenskommelse om en åtgärdsvalsstudie för förbindelsen mellan Orust och fastlandet är nu undertecknad med Västra Götalandsregionen och ...
 • Ekomatsligans topp 10
  Publicerat
  Nu har vi klättrat ytterligare en placering i ekomatsligan och ligger nu på plats 7 i landet. Vår andel ekologiska inköp är 57% ekologiskt o...
 • Detaljplan för Kila 1:73 m.fl.
  Publicerat
  Detaljplanen syftar till att skapa förutsättningar för fortsatt utveckling av turismen på Flatön och att stärka attraktionskraften kring fri...
 • Detaljplan för Högeliden 1:23 m.fl., Åsavägen 2
  Publicerat
  Planområdet är beläget i Henån samhällsområde
 • Detaljplan för del av Varekil 1:172 m.fl., Lundby verksamhetsområde
  Publicerat
  Detaljplaneområdet ligger nordost om Varekils centrum, på båda sidor om väg 160.
 • Detaljplan för Henån centrum södra
  Publicerat
  Planområdet är beläget i centrala Henån som utgör kommunens huvudort. Planområdet utgörs av södra delen av Henåns centrum och ligger söder o...
 • På utflykt med anhörigstödet
  Publicerat
  Under våren erbjuder anhörigstödet alternativa möjligheter att träffas för anhöriga under säkra former. Vid tre tillfällen har det varit gui...
 • Bläddra, app minoritetsspråk
  Publicerat
  Bläddra är en app för mobil och surfplatta med e-böcker på minoritetsspråken romani chib och samiska. Appen är gratis och innehåller littera...
 • Orust har högst andel behöriga lärare i länet
  Publicerat
  Orust är den kommun i Västra Götalands län som har högst andel behöriga lärare i grundskolan under läsåret 2020/21. Det visar nya siffror fr...
 • Nationellt stipendium till enhetschef
  Publicerat
  Vi säger ett stort grattis till Ann-Christine Eriksson som ha fått årets stipendium för gott ledarskap inom demensvård från Föreningen Gott ...
 • Barn planerar för en hållbar framtid
  Publicerat
  Barnen på Sesterviksvägens förskolas avdelning Kristallen arbetar med naturen och hållbara miljöfrågor.
 • Utvecklande samarbete
  Publicerat
  Under läsåret 2019 till 2020 startade Bagarevägens förskola undervisning enligt Barnkonventionen. Det handlar om barnens rätt att säga sitt ...
 • Kvalitetssatsning på våra förskolor
  Publicerat
  Genom fortbildning, på högskolenivå, får våra förskollärare stöd att utveckla kunskaper om undervisning utifrån förskolans styrdokument och ...
 • Pressreader
  Publicerat
  Via Pressreader kan du läsa tidskrifter digitalt. GP, Bohusläningen, Svenska Dagbladet, Hallands Nyheter, Hallandsposten, ttela, Strömstads ...
 • Tur&Retur - ett projekt om hållbar mobilitet
  Publicerat
  Under två år har vi deltagit i pilotprojektet ”Tur&Retur – hållbara resor mellan land och stad”. Projektet har arbetat med ta fram nya hållb...
 • Minnesanteckningar från Näringslivsrådet 1-2021
  Publicerat
  Näringslivsrådet hade 2021 års första sammanträde den 18 februari. Här är ett sammandrag från mötet.
 • Satellitbrunnar för gödsel
  Publicerat
  Under hösten 2020 har två stora satellitbrunnar för gödsel uppförts på Orust. Projektet är ett samarbete mellan markägare, lantbrukare, LRF ...
 • Möte vid vatten, konstverk i centrala Henån
  Publicerat
  Möte vid vatten är namnet på det konstverk som Leo Pettersson skapat och nu är på plats i trädgården vid Saras och Karins hus i centrala Hen...
 • Vattenläckor
  Publicerat
  Vi ber om ursäkt för vattenläckorna - vi förbättrar leveranssäkerheten av ditt vatten.
 • Vi lyssnar på barnen
  Publicerat
  Vi behöver fråga vad barnen säger i olika frågor och inför beslut. Nu har vi utvecklat ett arbetssätt för att göra barns röster hörda i olik...
 • Bibliotekets boktips, Betraktaren
  Publicerat
  Den här veckan tipsar vi om en riktigt spännande, psykologisk deckare av en av Norges nya succéförfattare i genren, Helene Flood.
 • Detaljplan Åvägen del av Henån 1:306
  Publicerat
  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya bostäder i centrala Henån, att anlägga en ny park samt tillgodose behovet av parkering i områd...
 • Strandpaddor på Käringön, LONA-projektet
  Publicerat
  Strandpadda eller stinkpadda som är dess gamla namn, är en av Orust kommuns ansvarsarter. Dessa speciella paddor finns endast på några få pl...
 • Återmeandring av vattendrag
  Publicerat
  Under sensommaren 2020 utfördes en så kallad återmeandring vid Rålandsberg. Återmeandring är när ett rätat vattendrag, så långt som möjligt,...
 • Flödesutjämning för mindre översvämning och uttorkning
  Publicerat
  Under hösten 2020 har LEVA Orust i samverkan med markägare anlagt ett specialbyggt dämme vid en sjö öster om Månsemyr.
 • Fosfordamm vid Rålandsberg
  Publicerat
  LEVA Orust anlägger fosfordammar hos intresserade markägare, för bättre miljö och vackrare landskap. Under sensommaren 2020 anlades den förs...
 • Företagen och kommunen samarbetar i näringslivsrådet
  Publicerat
  Sedan några år tillbaka har vi ett samarbete med företagen genom näringslivsrådet.
 • Minnesanteckningar från Näringslivsrådet
  Publicerat
  Anteckningar från näringslivsrådets möte den 14 oktober. Årets tredje möte med näringslivsrådet diskuterade både aktuella ämnen och tillsatt...
 • Strukturkalkning av åkermark
  Publicerat
  Projektet LEVA Orust ordnar stöd för strukturkalkning för bättre skördar och miljö. På sensommaren 2020 utfördes den första strukturkalkning...
 • Planprogram för Ängås
  Publicerat
  Programområdet är beläget i den sydvästra delen av Svanesund. Syftet med förslaget är att utveckla idrott- och fritidsfunktioner samt förbät...
 • Ny pir i Henåns hamn
  Publicerat
  Vi har invigt den nya piren i Henån. Piren är en del i de åtgärder som vi genomför för att möta stigande havsnivåer och för att utveckla Hen...
 • Hjälp till att bekämpa invasiva arter
  Publicerat
  Du kan bidra till att stoppa spridningen av invasiva främmande arter.
 • Cykelpendla på Orust
  Publicerat
  Många resor kan lätt göras med cykel. För att visa hur långt du kan komma med cykel på 30 minuter har vi tagit fram cykelkartor för de störr...
 • SMS-tjänst för trafikstörning, Trafikverkets färjor
  Publicerat
  Vill du snabbt få information om trafikstörningar har Trafikverket en SMS-tjänst för dig som reser med Svanesund, Malö, Ängö och Lyrleden. D...
 • Informationscentralen för Västerhavet
  Publicerat
  Du kan vända dig till Länsstyrelsens informationscentral för Västerhavet om du ser något ovanligt eller om det har det skett något akut vid ...
 • Miljöprojekt i Grindsbyvattnet
  Publicerat
  I två miljöprojekt ska Grindsbyvattnet hjälpas mot bättre ekologisk status. Det handlar om reduktionsfiske mot övergödning samt bekämpning a...
 • Invigning av ny väg och våg
  Publicerat
  Vi moderniserar Månsemyrs återvinningscentral för att möta framtidens krav på avfallssortering i fyra steg och vår plan är att allt ska vara...
 • Orusts stora Evert Taube-pris 2020
  Publicerat
  Priset delas i år ut för tionde gången och det går till en textförfattare genom sin karriär utvecklat känslan för ordets mångbottnade betyde...
 • Åtgärder för att underlätta för företagen
  Publicerat
  Vi gör en insats för att försöka underlätta för våra företag i den besvärliga situation som nu råder med anledning av coronaviruset. Ett ant...
 • Biblioteket hemifrån, läs eller lyssna på e-böcker via Världens bibliotek
  Publicerat
  Världens bibliotek är en digital tjänst med e-böcker och ljudböcker på flera olika språk. Alla som bor i Sverige kan använda tjänsten helt g...
 • Träskulpturen Ormen Långe
  Publicerat
  Fred Leymans konstverk, Ormen långe under byggnad, har totalrenoverats så att den ska hålla i många år till. Konstverket som är i tre delar ...
 • Vill du bli språkvän eller flyktingguide
  Publicerat
  Som språkvän och flyktingguide träffar du en nyanländ för att umgås kortare eller längre stunder, tala svenska och göra olika saker tillsamm...
 • Har du ett slambrunnslock
  Publicerat
  Tunga brunnslock innebär en onödig belastning och risk för den som tömmer brunnar. Av arbetsmiljöskäl bör lock kunna öppnas av en person och...
 • Orusts stora Evert Taube-pris 2019
  Publicerat
  Priset delas i år ut för nionde gången och det går till en textförfattare som varit aktiv under en lång period. Orusts stora Evert Taubepris...
 • Säckebäck 1:2
  Publicerat
  Planområdet är beläget på södra Orust, nordost om Skåpesundsbron, strax öster om väg 160.
 • Frihet med el-parcykel
  Publicerat
  Idag har Orusts Sparbank berikat vår äldrevård med två el-parcyklar. Nu finns det goda möjligheter för våra äldre inom hemtjänst och på våra...
 • Glitter och glamour på våra äldreboende
  Publicerat
  Dragshowartisten Gretchen förgyllde en eftermiddag på våra äldreboenden i Svanesund, Henån och Ellös. Hen bjöd på glitter, glamour och välkä...
 • Orusts stora Evert Taube-pris 2018
  Publicerat
  Priset delas ut för åttonde gången och det går till en textförfattare som varit aktiv under en lång period. 2018 års mottagare är Bo Sundstr...
 • Kenneth Gärdestad uppmärksammas för sin lyrik
  Publicerat
  Årets utdelning av Orusts stora Evert Taube-pris var en mäktig upplevelse. På Taubespelens andra dag klev Kenneth upp på scenen och möttes a...
 • Orusts stora Evert Taube-pris 2017
  Publicerat
  Årets mottagare av Orusts stora Evert Taubepris är en man som stolt bär Evert Taubes berättartradition vidare. 2017 års mottagare är Kenneth...
 • Arbetskläder i förskolan
  Publicerat
  Äntligen har även våra medarbetare i förskolan arbetskläder.
 • Ellöselever upptäcker stora upptäcktsresande
  Publicerat
  Under fyra veckor hade åk 5 i Ellös skola inte vanliga lektioner, men de arbetade ändå med alla ämnen utom matematik i ett storylineprojekt ...
 • Första rena elbilen
  Publicerat
  Tisdag den 26 april levererades vår första rena elbil med 100 procent eldrift till Hemtjänsten i Henån.
 • Orusts stora Evert Taube-pris 2016
  Publicerat
  Årets mottagare av Orusts stora Evert Taubepris är en man som stolt bär Evert Taubes berättartradition vidare. 2016 års mottagare är Mauro S...
 • Strandstädarkarta för hela Bohuslän

  Publicerat
  Du kan flagga för nedskräpade stränder eller städa själv och tala om var skräpet som du samlat in kan hämtas.
 • Lanseringen av Nordvästsvenska Initiativet
  Publicerat
  Den 10 juni 2015 lanseras Nordvästsvenska Initiativet som sätter fokus på infrastruktursatsningar för fortsatt utveckling av Södra Bohuslän.
 • Orusts stora Evert Taube-pris 2015
  Publicerat
  Orusts stora Evert Taube-pris ges i år till Veronica Maggio.
 • Orusts stora Evert Taube-pris 2014
  Publicerat
  Orusts stora Evert Taube-pris ges i år till Peter LeMarc.
 • Orusts stora Evert Taube-pris 2013
  Publicerat
  För tredje året i rad delas Orusts stora Evert Taube-pris ut. 2013 års pristagare är Håkan Hellström.
 • Intranätet
  Publicerat
  Du hittar snabbt länken till intranätet längst ner på startsidan i den blå sidfoten.
 • Orusts stora Evert Taube-pris 2012
  Publicerat
  Årets pristagare är Eva Dahlgren. För andra året delades Orusts stora Evert Taube-pris ut i samband med Taubespelen den 15 juli.
 • Orusts stora Evert Taube-pris 2011
  Publicerat
  Första året delades Orusts stora Evert Taube-pris ut i samband med Taubespelen den 17 juli och den förste att ta emot priset var Ulf Lundell...
Återställ
Hjälp oss bli bättre