Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
MUMA muralmålningar, foto.

MUMA muralmålningar

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Nyhetsarkiv

I nyhetsarkivet kan du läsa alla våra nyhetsartiklar som fortfarande finns publicerade.

Du söker artiklar som publicerats under en tidsperiod. Perioden börjar vid ingången av vald startmånad och slutar vid utgången av vald slutmånad.

År och månader som visas i grå färg är inte möjliga för den aktuella perioden och därmed inte valbara.

Den artikel som publicerades senast visas först i sökresultatet.

Från

Till

Nyhetsartiklar

 • Välbesökt frukostmöte för företagare
  Publicerat
  Nu har vi startat med frukostmöten för företagare igen. På det första frukostmötet efter restriktionerna har hävts var temat passande; Själv...
 • Evenemang på Orust
  Publicerat
  Evenemangskalendern är ett samarbete med Södra Bohuslän Turism och Västsvenska turistrådet.
 • Äldreomsorgslyftet, ett lyft för vår äldreomsorg
  Publicerat
  ​Lyssna podcasten från SKR Sveriges kommuner och regioner som berättar om vad statens satsning Äldreomsorgslyftet har betytt för för vår äld...
 • Våtmarker
  Publicerat
  Under sensommaren 2021 anlades en grävd våtmark vid Rålandsberg.
 • Detaljplan Varekil 1:187
  Publicerat
  Syftet med detaljplanen är att skapa centrumutveckling med detaljhandel, kontorslokaler, småindustrier samt sportanläggning.
 • Planprogram för Dalby godkänt
  Publicerat
  I kommunfullmäktige den 21 september godkändes planprogrammet för Dalby.
 • Avfasning av dikeskanter
  Publicerat
  Under sensommaren 2021 utfördes an avfasning av dikeskanter vid Ammedalen söder om Vräland.
Återställ
Hjälp oss bli bättre