Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Småholmarna, Henån, foto.

Småholmarna, Henån

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Bygga, bo och miljö

Foto över ett villaområde och båthamn intill havet.

Svanesund

Om du gillar hav och bohuskust har du kommit till rätt ställe. Närheten till havet är viktig för den som väljer Orust som bostadsort. Här hittar du både gamla fiskelägen vid havsbandet och vacker kulturbygd med jordbruksmark och skog. Vår miljö är både unik och värdefull och det är viktigt att värna om den nu och i framtiden.

 • Fortsatt arbete med vår nya översiktsplan


  Publicerat
  Vi ha genomfört en tidig digital dialog där allmänheten uppmuntrades att bidra med synpunkter kring hur det är att leva och arbeta på Orust idag samt med tankar kring Orusts utveckling fram till år 2040.
  Fortsatt arbete med vår nya översiktsplan
 • Ändring av detaljplan för Svanviks fritidshusområde


  Publicerat
  Området ligger cirka 3 kilometer sydväst om Varekil, på Orusts södra sida. Området har ursprungligen varit avsett för fritidshusbebyggelse. Planändringens primära syfte är att skapa förutsättningar för ett ökat helårsboende genom att öka byggrättens storlek inom befitnliga bostadsfastigheter.
  Ändring av detaljplan för Svanviks fritidshusområde
 • Ändring av detaljplan för Hals Stora 2:3 med flera


  Publicerat
  Området ligger strax söder om Svanesund, på Orusts sydvästra sida. Området har ursprungligen varit avsett för fritidshusbebyggelse. Planändringens primära syfte är att skapa förutsättningar för ett ökat helårsboende genom att öka byggrättens storlek inom befintliga bostadsfastigheter.
  Ändring av detaljplan för Hals Stora 2:3 med flera
 • Ändring av detaljplan för Mölneby Nedergård 3:5 med flera


  Publicerat
  Området ligger cirka en kilometer nordväst om Svanesund, på Orusts sydöstra sida. Området har ursprungligen avsett för fritidshusbebyggelse. Planändringens primära syfte är att skapa förutsättningar för ett ökat helårsboende genom att öka byggrättens storlek ubin befintliga bostadsfastigheter.
  Ändring av detaljplan för Mölneby Nedergård 3:5 med flera
 • Ändring av detaljplan för del av Svanesunds samhälle


  Publicerat
  Området är ligger strax söder om Svanesund, på Orusts sydvästra sida. Området har ursprungligen varit avsett för fritidshusbebyggelse. Planändringens primära syfte är att skapa förutsättningar för ett ökat helårsboende genom att öka byggrättens storlek inom befintliga bostadsfastigheter.
  Ändring av detaljplan för del av Svanesunds samhälle
Återställ
Hjälp oss bli bättre