Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Ellös gästhamn, foto.

Ellös gästhamn

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Avfall och återvinning

Det finns nästan inga sopor. Det mesta går att återvinna eller omvandla till energi genom förbränning.

Det mesta du slänger kan användas för att tillverka nya produkter eller för att producera el och värme. När du källsorterar gör du inte bara en värdefull insats för naturen. Det sparar pengar för alla.

Det är enkelt att sortera

När du sorterar så bidrar du till att vi kan återvinna det som slängs mycket bättre. Det finns fyra huvudspår, mycket förenklat.

Alla ska sortera ut matavfall

Välj mellan att ha egen kompost eller att vi hämtar din kompost. Abonnemanget HK betyder hemkompost och om du vill välja det måste du anmäla hemkompostering hos miljö- och byggnadsförvaltningen.

Vill du att matavfallet hämtas beställer du en brun tunna av Fraktkedjan AB 0304-305 00. Matavfall som hämtas ska läggas i bruna påsar, som du får av Fraktkedjan AB, och som du ska lägga i den bruna tunnan.

Förpackningar, glas, burkar och tidningar går till återvinning

Du kan lämna alla förpackningar själv på en återvinningsstation, det finns nio stycken i kommunen. Vill du att det hämtas var fjärde vecka hos dig väljer du Fraktkedjan ABs återvinningssäck (ÅV-säck) som ett tillval. Fraktkedjan AB hjälper dig att komma igång med ÅV-säcken.

Farligt avfall

På Orust har alla, som har ett hushållsabonnemang, tillgång till den röda miljöboxen för farligt avfall. Boxen hämtas tre gånger per år och det ingår i din avgift. Du behöver bara ringa Fraktkedjan AB innan du vill ha miljöboxen hämtad.

Du kan också välja att lämna ditt farliga avfall på en av våra återvinningscentraler, Månsemyr eller Timmerhult.

Farligt avfall är allt som kan läcka ut gift och allt med batteri eller elsladd. Tänk på att om du har flytande farligt avfall måste det läggas i burk eller dunk med tätslutande lock. Du måste skriva vad det är i burken/dunken också. Då blir det lättare för oss att hantera avfallet på bästa sätt.

Restavfall

När du har sorterat ut farligt avfall, matavfall och förpackningar blir det ändå lite avfall kvar. Det är till exempel bomull, tops, kletig plastfilm, bindor, blöjor och servetter. Det avfallet kallar vi för restavfall och det ska läggas i den gröna tunnan. Det som slängs i den gröna tunnan ger energi.

Grovavfall

Grovavfall är avfall som uppstår i ett normalt hushåll, men som inte får plats i den gröna tunnan. Det kan vara mattor, möbler, skrymmande plast, rester från tapetsering eller en kasserad cykel med mera. Sådant avfall kan lämnas på Månsemyr eller Timmerhult.

Byggavfall från stora renoveringar däremot, räknas inte som hushållsavfall. Mindre mängder och rivningsavfall kan vi ändå ta emot på Månsemyr från hushållen. Större mängder kostar pengar enligt fastställd taxa.

Relaterad information

Två gröna tunnor

Den obligatoriska gröna tunnan

Återställ
Hjälp oss bli bättre