Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Edshultshall, foto.

Edshultshall

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Avfall och återvinning

Det finns nästan inga sopor. Det mesta går att återvinna eller omvandla till energi genom förbränning.

Det mesta du slänger kan användas för att tillverka nya produkter eller för att producera el och värme. När du källsorterar gör du inte bara en värdefull insats för naturen. Det sparar pengar för alla.

Det är enkelt att sortera

När du sorterar så bidrar du till att vi kan återvinna det som slängs mycket bättre. Det finns fyra huvudspår, mycket förenklat.

Alla ska sortera ut matavfall

I grundabonnemanget hämtar vi ditt matavfall eller så kan du anmäla om att du vill ha egen kompost hemma.

Du måste anmäla hemkompostering till Miljö- och byggnadsnämnden. Mer information hittar du under länken Kompostering - Orust kommun.

När vi hämta ditt matavfall lägger du det i de bruna påsarna som du får av entreprenören. Sedan lägger du påsen i den bruna tunnan.

Extra säck

Du kan alltid lämna extra säck i samband med ordinarie tömning.
Ibland kanske du behöver lämna mer än vanligt, till exempel om det är fler i ditt hushåll över sommaren. Då kan du köpa till extra säck som hämtas vid ordinarie tömning.

  • Extra säck kompost, 100 kronor per säck
  • Extra säck restprodukt, 135 kronor per säck

Vill du ha hjälp med att ändra ditt abonnemang kontaktar du Kundtjänst renhållning.

Förpackningar, glas, burkar och tidningar går till återvinning

Du kan lämna alla förpackningar själv på en återvinningsstation, det finns elva stycken i kommunen.

Farligt avfall

På Orust har alla, som har ett hushållsabonnemang, tillgång till den röda miljöboxen för farligt avfall. Boxen hämtas tre gånger per år och det ingår i din avgift. Du behöver bara ringa Kundtjänst VA-renhållning innan du vill ha miljöboxen hämtad.

Du kan också välja att lämna ditt farliga avfall på återvinningscentralen Månsemyr.

Farligt avfall är allt som kan läcka ut gift och allt med batteri eller elsladd. Tänk på att om du har flytande farligt avfall måste det läggas i burk eller dunk med tätslutande lock. Du måste skriva vad det är i burken eller dunken också. Då blir det lättare för oss att hantera avfallet på bästa sätt.

Restavfall

När du har sorterat ut farligt avfall, matavfall och förpackningar blir det ändå lite avfall kvar. Det är till exempel bomull, tops, kletig plastfilm, bindor, blöjor och servetter. Det avfallet kallar vi för restavfall och det ska läggas i den gröna tunnan. Det som slängs i den gröna tunnan ger energi.

Grovavfall

Grovavfall är avfall som uppstår i ett normalt hushåll, men som inte får plats i den gröna tunnan. Det kan vara mattor, möbler, skrymmande plast, rester från tapetsering eller en kasserad cykel med mera. Sådant avfall kan lämnas på Månsemyr.

Två gröna tunnor

Det ingår en grön tunna för restprodukter, en brun tunna för matavfall och en röd miljöbox till farligt avfall i det obligatoriska avfallsabonnemanget.

Återställ
Hjälp oss bli bättre