Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Vräland, foto.

Vräland

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Farligt avfall

Det är viktigt att farligt avfall inte blandas med annat avfall utan lämnas in till professionella avfallsmottagare, så att det kan tas om hand på riktigt sätt.

Hushållen lämna farligt avfall till Månsemyr. Entreprenören hämtar även din röda miljöbox tre gånger om året, om du ringer Kundtjänst VA-renhållning, telefon 0304-33 40 01, innan.

För företag gäller andra regler för farligt avfall.

Vad är farligt?

Farligt avfall är allt som kan läcka ut gift. Det är saker som oljor, lösningsmedel, färgrester, lim, impregneringsmedel, propplösare och kvicksilvertermometrar. Även lågenergilampor, glödlampor, lysrör och batterier – små som stora – räknas hit.

Läkemedel och sprutor hör också till farligt avfall. Överblivet läkemedel kan du lämna på Kronans Apoteket, som vi har samarbetsavtal med. Kronans Apotek finns i

  • Ellös vårdcentral
  • Henån

Som privatperson kan du där få gratis behållare för använda kanyler och sprutor och du kan också lämna i behållaren där.

Detta gäller inte behållare med sprutor och kanyler till eller från näringsidkare, som till exempel vårdcentraler, läkare, annan näringsverksamhet, landsting, frivillighetsorganisation eller annan aktör som inte omfattas av kommunens renhållningsansvar.

En enkel grundregel

Är du osäker på om produkten är farligt avfall – lägg den i miljöboxen.

Förpacka det farliga avfallet

Tänk på att ditt farliga avfall ska vara väl förpackat. Det bästa är att ha det kvar i originalförpackningen. Om du har hällt över något i en annan förpackning, skriv då tydligt på den vad den innehåller. Trasiga, bräckliga eller läckande förpackningar innebär ökade risker för oss som tar hand om dem.

Som fastighetsägare har du ansvar för att innehållet i miljöboxen är väl förpackat så att det inte läcker. Trasiga, bräckliga eller läckande förpackningar innebär ökade risker för oss som tar hand om det.

På återvinningscentralen sorterar vi det farliga avfallet manuellt så att det hamnar i rätt transport till återvinnings- och destruktionsanläggningar.

Din miljöbox hämtas kostnadsfritt

Den röda Miljöboxen hämtas kostnadsfritt vid tre tillfällen på året. Du måste själv ringa och beställa hämtning innan på telefonnummer 0304 - 33 40 01, Kundtjänst VA-renhållning.

  • vecka 15 (mitten av april)
  • vecka 27 (början av juli)
  • vecka 42 (slutet av oktober)
Återställ
Hjälp oss bli bättre