Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Strömholmen, foto.

Strömholmen

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Jord- och schaktmassor

På Månsemyrs avfallsanläggning tar vi endast emot rena jord- och schaktmassor samt lätt förorenade massor. Innehållet måste du redovisa på en blankett.

För att vara säker på att Månsemyrs avfallsanläggning kan ta emot den mängd massor du planerar att lämna måste du kontakta anläggningen först, genom att ringa kommunens växel.

Rena jord- och schaktmassor

För rena jord- och schaktmassor krävs ingen karakterisering men du måste ändå göra en avfallsdeklaration. För att det ska vara enkelt, för dig som avfallslämnare, har vi tagit fram en blankett för enbart sådana massor, enkel deklaration för rena massor till konstruktionsmaterial och sluttäckning.

Ifylld blankett lämnas av transportören till ansvarig på Månsemyrs avfallsanläggning vid första invägningen.

Förorenad jord och schaktmassor

Det är inte alla deponier eller mottagningsanläggningar som får ta emot förorenad jord och schaktmassor.

På Månsemyr får vi endast ta emot lätt förorenade schaktmassor som inte är klassade som farligt avfall. För att vi ska kunna avgöra om massorna kan tas emot måste du, som vill lämna schaktmassor som kan misstänkas vara förorenade, ta prov på massorna och fylla i blanketten grundläggande karakterisering av avfall som ska deponeras eller användas som sluttäckningsmassor.

Du behöver dessutom prata med oss på Månsemyr först. Det är vi på anläggningen som avgör om massorna kan tas emot eller ej och det är du som lämnar dem, som garanterar att de inte är farligt avfall.

Miljölagstiftningen har lett till att förorenade jordar och andra massor i allt större utsträckning upptäcks och kräver omhändertagande i någon form, så väl i vår region som i Sverige i stort.

Farligt avfall

Har du jord eller schaktmassor som är farligt avfall finns det anläggningar som kan ta emot det. Kontakta ett företag som har hand om marksanering.

Återställ
Hjälp oss bli bättre