Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
MUMA Myckleby, Torp, foto.

MUMA Myckleby, Torp

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Slam och latrin

Slammet i din slamavskiljare, minireningsverk eller slutna tank måste tömmas regelbundet. Slamtömning är obligatorisk.

En gång om året får du en avisering på att din slamtank ska tömmas. Aviseringen kommer normalt cirka 2 veckor innan tömning.

Extra tömning av din slamtank beställer du av Kundtjänst renhållning.

Du kan få en avisering inför din ordinarie tömning av din slamtank samt en kvittens efter utförd tömning. Kryssa i att du vill ha avisering på VA och renhållning - Mina sidor och uppge din e-post.

Relaterad information

Slam

Slam är det fasta avfallet i ditt avloppsvatten och kommer framförallt från din vattentoalett. Slammet hamnar i din slamavskiljare, minireningsverk eller slutna tank, som måste tömmas regelbundet.

Slam och latrin innehåller smittämnen och bakterier. För att inte sprida föroreningar måste det tas omhand på rätt sätt. Slamtömning är obligatorisk och det är vår upphandlad entreprenör som tömmer ditt slam.

Återställ
Hjälp oss bli bättre