Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
MUMA muralmålningar, foto.

MUMA muralmålningar

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Slamtömning

Välskötta slamavskiljare och slutna tankar är viktigt för att avloppssystemen ska fungera och förhindra fosfor- och kväveläckage till vattendrag, hav och insjöar.

Slamtömningen av tankar och brunnar är obligatorisk.

 • Helårsbostäder har obligatorisk slamtömning en gång per år. Detta även om slamavskiljaren bara är ansluten till bdt (bad-, disk-, dusch- och tvättavlopp).
 • Fritidshus med wc har också slamtömning en gång per år.
 • Fritidshus med enbart bdt-avlopp har automatiskt slamtömning vartannat år.

Dispens kan fås om särskilda skäl finns. Ansökan görs hos Sektor miljö och bygg.

Slamtömningen är schemalagd i olika områden

Datum när slambilen kommer meddelas genom särskilt utskick till fastigheten omkring 14 dagar innan.

 • Långelanda, Stala, Tegneby. 1:a kvartalet/trekammarbrunnar.
 • Röra och Morlanda. 2:a kvartalet/trekammarbrunnar.
 • Slutna tankar i hela kommunen. 3:e kvartalet inklusive oktober.
 • Trekammarbrunnar på öar utan bro eller bilfärja. November.
 • Torp och Myckleby. 4:e kvartalet/trekammarbrunnar.

Extra och akut tömning

Extratömning utföres inom sju arbetsdagar efter beställning. Akut tömning kan ske inom två arbetsdagar efter beställning.

Ring 0304-305 00, för extra eller akuta tömningar.

Det lönar sig att kontrollera slamavskiljaren och ringa om extratömning i god tid.

Underlätta för slambilen

 • Slamavskiljare, minireningsverk eller sluten tank ska vara lätt åtkomlig för både tömning och inspektion.
 • Locket bör vara lätt att lyfta och skottat från snö.
 • Om bilen inte kan komma närmare än 15 m till slambehållaren kostar varje meter extra slang som chauffören måste dra ut. Detta gäller också slambåten på öarna.

GPS-positionering

Varje slamtank och -avskiljare får sin position bestämd med GPS. På så vis slipper chauffören leta efter den ibland undanskymda platsen. Samtidigt registreras tömningen med datum och klockslag.

Vid sluten tank

Se till att ventilationsröret fungerar. Risk finns annars för skador på grund av kraftigt undertryck vid slamsugningen.

Återställ
Hjälp oss bli bättre