Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Måseskär, foto.

Måseskär

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Slamtömning

Välskötta slamavskiljare och slutna tankar är viktigt för att avloppssystemen ska fungera och förhindra fosfor- och kväveläckage till vattendrag, hav och insjöar.

Slamtömningen av tankar och brunnar är obligatorisk.

 • Helårsbostäder har obligatorisk slamtömning en gång per år. Detta även om slamavskiljaren bara är ansluten till BDT (bad-, disk-, dusch- och tvättavlopp).
 • Fritidshus med wc har också slamtömning en gång per år.
 • Fritidshus med enbart BDT-avlopp har automatiskt slamtömning vartannat år.

Dispens kan ges om särskilda skäl finns. Du ansöker hos Miljö- och byggnadsnämnden.

Slamtömningen är schemalagd

Datum när slambilen kommer meddelas genom särskilt utskick till fastigheten omkring 14 dagar innan.

 • Januari - mars. Trekammarbrunnar Långelanda, Stala, Tegneby.
 • April - juni. Trekammarbrunnar Röra och Morlanda.
 • Juli - oktober. Slutna tankar i hela kommunen.
 • November. Trekammarbrunnar på öar utan bro eller bilfärja.
 • Oktober - december. Trekammarbrunnar, Torp och Myckleby.

Extra och akut tömning

Extratömning utföres inom fyra arbetsdagar efter beställning. Akut tömning kan ske inom tjugofyra timmar efter beställning.

Ring Kundtjänst renhållning för beställningar av extra och akuta tömningar under kontorstid.

 • 08:00-16:00 - helgfria måndag-torsdag
 • 08:00-14:00 - helgfri fredag

För beställning av akuta tömningar efter kontorstid och på helgdagar ringer du journummret.

Avisering innan ordinarie tömning

Vi erbjuder en e-posttjänst där du kan få en avisering inför din ordinarie tömning. Anmäl dig till tjänsten genom att logga in på vår självservice VA och renhållning - Mina sidor.

 • Cirka två veckor innan Fraktkedjan AB börjar tömma i ditt område skickas ett meddelande till den e-post du anmält. Aviseringen innehåller information om vilken vecka Fraktkejdan AB kommer och tömmer din tank samt hur du som fastighetsägare ska förbereda inför slamtömningen.
 • När slamtömningen är gjord skickas ett meddelande som kvittens.
 • Har slamtömningen inte kunnat göras skickas en e-post till dig som meddelar detta.

Spolning av ditt avlopp

Spolning av ditt avlopp ingår inte i Fraktkedjans uppdrag för Orust kommun. Behöver du beställa en planerad underhållsspolning eller en akut spolning av din fastighets rör och avlopp kan du kontakta Fraktkedjan AB på 0304-305 00 eller annan entreprenör efter eget tycke.

Underlätta för slambilen

 • Slamavskiljare, minireningsverk eller sluten tank ska vara lätt åtkomlig för både tömning och inspektion.
 • Locket bör vara lätt att lyfta och skottat från snö.
 • Om bilen inte kan komma närmare än 15 m till slambehållaren kostar varje meter extra slang som chauffören måste dra ut. Detta gäller också slambåten på öarna.

GPS-positionering

Varje slamtank och slamavskiljare får sin position bestämd med GPS. På så vis slipper chauffören leta efter den ibland undanskymda platsen. Samtidigt registreras tömningen med datum och klockslag.

Har du sluten tank

Se till att ventilationsröret fungerar. Risk finns annars för skador på grund av kraftigt undertryck vid slamsugningen.

Återställ
Hjälp oss bli bättre