Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Morlandadalen mot Björnsundsfjorden, foto.

Morlandadalen mot Björnsundsfjorden

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Brandvarnare

Om du har en brandvarnare som fungerar ökar chanserna att du kan ta dig ut om det börjar brinna. En brandvarnare är en billig livförsäkring. 

Hur många brandvarnare behövs?

 • Du bör ha en brandvarnare på varje våningsplan i din bostad.
 • Brandvarnarens övervakningsområde bör inte överstiga 60 m2 och avståndet mellan dem inte vara större än 12 meter.
 • Brandvarnare bör placeras i anslutning till sovrummet. Tänk på att stängda dörrar och störande ljud kan göra det omöjligt att höra en brandvarnare.
 • Brandvarnarna ska uppfylla standarden SS-EN 14604. Märkningen står på förpackningen.

Så här placerar du brandvarnaren

 • Brandvarnarna ska placeras enligt leverantörens anvisningar. 
 • Brandvarnarna placerar du i rummens tak och dess högsta punkt (vid snedtak) och helst mitt i rummen – inte på väggarna.
 • Om du har flera våningar bör en brandvarnare placeras där trappan mynnar till den övre våningen.
 • Ett fritt utrymme på minst 50 cm ska finnas runt om brandvarnarna.
 • Brandvarnarna ska inte placeras i närheten av ventilationsöppningar.
 • Placera inte brandvarnare nära köksspisen eller i badrum, garage eller hobbyrum där den kan orsaka irriterande falsklarm.
 • Glöm inte att testa brandvarnarna när du monterat upp dem.

Så här sköter du och kontrollerar brandvarnaren

 • Dammsug brandvarnarna från utsidan en gång om året.
 • Vi rekommenderar litiumbatterier som räcker upp till fem gånger längre än vanliga  alkaliska batterier – då slipper du byta varje år. Om du har vanliga batterier ska du byta dem en gång om året (till exempel på första advent).
 • Kontrollera att brandvarnarna fungerar minst en gång i kvartalet och alltid när du varit hemifrån en längre tid.
 • Byt ut brandvarnarna efter 8–10 år. De har begränsad livslängd. När batteriet börjar ta slut piper brandvarnaren med jämna mellanrum.

Lämna brandvarnarna till återvinningen

Brandvarnare hör till de produkter som ska sorteras som elektronikavfall på en återvinningsstation. Ta ur batteriet och sortera det för sig. Du kan också lämna tillbaka brandvarnaren till leverantören när du köper en ny.

Återställ
Hjälp oss bli bättre