Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Segelskutan Westkust, foto.

Segelskutan Westkust

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Elda utomhus

Eldning ska alltid ske med stor försiktighet. Det enda som du får elda är rent trädgårdsavfall, alla annan eldning av avfall är förbjuden och straffbart. Följ våra regler och tips för säker eldning. 

Det är alltid du som tänder brasan som är ansvarig för elden. Du får bara elda när att det inte råder eldningsförbud eller när dina grannar inte besväras av röken. Väderförhållanden, bränslets egenskaper och omgivningen kan hastigt förändra eldens beteende. Du kan ringa Räddningschef i beredskap och kontrollera om det är eldning tillåten.

För att undvika onödiga utryckningar från räddningstjänsten ska du alltid stå väl synligt vid elden och aldrig elda i mörker.

Eldningsförbud och brandriskprognoser

Det är Räddningschefen eller Länsstyrelsen som beslutar om eldningsförbud i kommunen när det är för torrt i markerna. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gör i samarbete med SMHI brandriskprognoser under säsongen med start första mars varje år.

Allemansrätten

Allemansrätten ger dig ingen rätt att göra upp eld, bara en möjlighet att elda under säkra förhållanden.

Eldningsförbud inom område med detaljplan

Under perioden 1 april till 30 september är eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall alltid förbjudet inom område med detaljplan.

Påskbrasa, alternativt valborgsmässoeld är undantaget förbudet men ska alltid anmälas till räddningstjänsten.

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre