Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Färjan Venus, Svanesund, foto.

Färjan Venus, Svanesund

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Påskeld och valborgsmässoeld

Påsk- och valborgsmässoeldar ska alltid anmälas till räddningstjänsten samt ha en person som är ansvarig för elden.

Foto på påskeld

Ansvarig för påsk- och valborgsmässoeld

  • Det ska alltid finnas en ansvarig person för elden.
  • Det enda som du får elda är rent trädgårdsavfall.
  • Du placerar elden så att du inte stör dina grannar.
  • Du anmäler din påsk- och valborgsmässoeld till räddningstjänsten genom formuläret nedan.

Kontrollera så det är eldning tillåten

Kontrollera alltid så det inte har ändrats till eldningsförbud innan du tänder elden. Det kan ändras snabbt. Du kan ringa Räddningschef i beredskap.

Tänk på djuren

Rishögarna är perfekta boplatser för igelkottar, fåglar och även katter. Undersök därför samlingar med ris, kvistar och annat bråte innan du börjar elda.

Valborgsmässoelden ska vara anmäld till oss senast den 30 april klockan 12:00 via vår e-tjänst Anmäl påsk- och valborgsmässoeld.

Vi tar inte emot anmälningar via telefon eller via kontaktformuläret längst upp på sidan. E-tjänsten avpubliceras klockan 12:00 på den 30 april.

Dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du skrivit in när vi handlägger ditt ärende.

Dina personuppgifter kommer inte användas för något annat än den här handläggningen.

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilken den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.

De här får ta del av dina personuppgifter

Anställda i kommunen som behöver dina personuppgifter för att hantera ditt ärende får ta del av dina personuppgifter.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part, om vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att sparas till dess att syftet med behandlingen är uppfyllt. Personuppgifterna kommer sedan att hanteras enligt de lagregler som gäller för kommunen angående så kallade dokumenthanteringsplaner och gallringsbeslut.

Allmän handling

Dina inlämnade uppgifter är en allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt Offentlighets- och sekretesslag (2009:400).

Återställ
Hjälp oss bli bättre