Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Konstgräsplan, Henåns skola, foto.

Konstgräsplan, Henåns skola

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Tomgångskörning

Tomgångskörning tillåtet under högst en minut.

Förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas i gång utomhus i högst en minut.

Detta gäller inte om fordonet befinner sig i trafikkö eller trafikförhållandena annars orsakat att fordonet stannats. Med trafikkö avses inte kö till färja.

Motorn får dock hållas i gång för att, i den mån det behövs för fordonets ändamålsenliga brukande, driva annan anordning på fordonet än sådan som avser uppvärmning.

Regler för tomgångskörning finns i Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

Återställ
Hjälp oss bli bättre