Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Orust är årets näst bästa skolkommun i Sverige 2017 och 2018, foto.

Orust är årets näst bästa skolkommun i Sverige 2017 och 2018

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Tomgångskörning

Tomgångskörning tillåtet under högst en minut.

Förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas i gång utomhus i högst en minut.

Detta gäller inte om fordonet befinner sig i trafikkö eller trafikförhållandena annars orsakat att fordonet stannats. Med trafikkö avses inte kö till färja.

Motorn får dock hållas i gång för att, i den mån det behövs för fordonets ändamålsenliga brukande, driva annan anordning på fordonet än sådan som avser uppvärmning.

Regler för tomgångskörning finns i Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

Återställ
Hjälp oss bli bättre