Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Edshultshall, foto.

Edshultshall

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Ansökan bygg, rivnings-, marklov

Är din ansökan om bygglov, rivningslov eller marklov komplett från start kan du räkna med förkortad handläggningstid.

Fråga gärna vad som gäller för din fastighet innan du ansöker om bygglov.

Miljö- och byggnadsnämnden kan komma att kräva in kompletterande uppgifter om det behövs för handläggningen, vi hör av oss i så fall.

Återställ
Ansökan om bygglov
Återställ
Ansökan om förhandsbesked
Återställ
Ansökan om marklov
Återställ
Ansökan om rivningslov
Återställ
Hjälp oss bli bättre