Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Konstgräsplan, Henåns skola, foto.

Konstgräsplan, Henåns skola

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Ansök om bygg, rivnings, marklov

Är din ansökan om bygglov, rivningslov eller marklov komplett från start kan du räkna med förkortad handläggningstid.

Fråga gärna vad som gäller för din fastighet innan du ansöker om bygglov.

Om du vill bygga nära hav, sjö eller vattendrag krävs normalt strandskyddsdispens enligt miljöbalken. Särskilda regler gäller även i område med naturreservat eller där det finns fornlämningar och i kulturmiljöer.

Miljö- och byggnadsnämnden kan komma att kräva in kompletterande uppgifter om det behövs för handläggningen, vi hör av oss i så fall.

Bygg-, rivnings- och markåtgärder kan delas in i tre kategorier

  • åtgärder som kräver bygglov, rivningslov eller marklov
  • åtgärder som kräver anmälan
  • åtgärder som varken kräver lov eller anmälan

Starbesked och slutbesked

  1. Du får påbörja ditt projekt tidigast fyra veckor efter du har fått ditt startbesked och ingen har överklagat beslutet.
  2. Du får inte börja använda en byggnad innan du har fått ett slutbesked.
Återställ
Ansökan om bygglov
Återställ
Ansökan om marklov
Återställ
Ansökan om rivningslov
Återställ
Hjälp oss bli bättre