Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
MUMA Myckleby, Torp, foto.

MUMA Myckleby, Torp

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Grannars möjlighet att påverka

Som granne får du i vissa ärenden ta del av ansökan och tillhörande handlingar innan nämnden fattar beslut.

Det är Plan- och bygglagen som styr när grannar ska informeras. Exempel på sådana ärenden är vid avvikelser från detaljplanens bestämmelser samt i vissa fall vid nybyggnad utanför detaljplan.

Du som granne kan ge oss värdefull information om omständigheter på platsen som vi inte kan utläsa av de handlingar som sökande har skickat in. Det kan till exempel vara om det finns ledningar, servitut, avtal eller annat som kan påverkas av den ansökta åtgärden.

Du som granne har också möjlighet att beskriva hur du upplever att den ansökta åtgärden påverkar din fastighet.

Du får i normala fall två veckor på dig att lämna synpunkter.

Prata med dina grannar

Du som byggherre kan själv informera dina grannar om tilltänkta projekt och föra en dialog redan i planeringsstadiet, oavsett om det du tänkt göra kräver bygglov och startbesked eller ej.

Återställ
Hjälp oss bli bättre