Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Herrbadhuset Käringön, foto.

Herrbadhuset Käringön

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Friggebod

En friggebod är en mindre komplementbyggnad som kan användas som till exempel redskapsbod, förråd eller växthus.

Du får bygga en eller flera friggebodar intill bostadshuset utan bygglov. Friggeboden ska vara fristående, den får inte byggas ihop med en annan byggnad. Den sammanlagda ytan av alla friggebodar på tomten får inte vara större än 15,0 kvadratmeter.

Byggnader som är undantagna krav på bygglov kräver ändå dispens från strandskydd, det gäller både friggebodar och Attefallsbyggnader. 

Tänk på att särskilda regler för Friggebod gäller om fastigheten ligger inom område med naturreservat, fornlämningar eller kulturmiljöer. 

Det måste finnas ett bostadshus på tomten

Även om du inte behöver söka bygglov finns det andra regler som måste följas. En Friggebod är ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus. Det måste därför finnas ett bostadshus på tomten innan du börjar bygga en Friggebod.

Du får inte använda en Friggebod som kiosk eller verksamhet. Friggeboden får heller inte vara en självständig bostad.

Användningsområde

Friggeboden kan användas till exempel som uthus, garage, förråd, växthus, gäststuga, bastu eller båthus. Det viktiga är att den används som ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus.

Du behöver varken bygglov eller anmälan om

  • Det finns ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten.
  • Den är högst 15,0 kvadratmeter. Om du redan har en eller flera friggebodar på din tomt får de totalt vara 15,0 kvadratmeter tillsammans.
  • Högsta höjd från mark till taknock inte överstiger 3,0 meter.
  • Den uppförs fristående.
  • Den placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns mot granne.
  • Den placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns mot gata eller allmän plats.

Medgivande från grannar

Om du vill placera din friggebod närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs medgivande från dina grannar. Medgivandet bör vara skriftligt.

Får en friggebod se ut hur som helst

Friggeboden ska ha lämpligt utseende när det gäller form, färg och material.

Planbestämmelser

Rätten att uppföra en friggebod begränsas inte av några planbestämmelser i detaljplan. Det betyder att du till exempel får uppföra en friggebod även på prickmark, som normalt inte får bebyggas, och oavsett vad detaljplanen anger om hur stor area på varje tomt som får bebyggas.

Allmän väg

I närheten av en allmän väg krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att uppföra eller bygga till en friggebod som kan påverka trafiksäkerheten. Detta gäller endast utanför detaljplanelagt område.

Strandskydd

Om du bygger nära hav, sjö eller vattendrag krävs normalt strandskyddsdispens enligt miljöbalken. Kontakta oss för mer information.

Återställ
Hjälp oss bli bättre