Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Grindsbyvattnet, foto.

Grindsbyvattnet

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kamin, eldstad, skorsten

När du vill installera en eldstad och rökkanal, eller göra ändringar på en befintlig eldstad eller rökkanal, måste du först göra en anmälan till oss för att få ett startbesked. För en ny skorsten kan det krävas bygglov.

Bild på en kamin.

När du ska bygga en ny skorsten behöver du söka bygglov om den påverkar byggnadens yttre utseende.

Boverket ger exempel på vad som är väsentlig ändring av eldstad och rökkanal.

Startbesked och slutbesked

Tänk på att du måste få startbesked från oss före du påbörjar en installation eller ändring av din eldstad. Du får inte börja använda kaminen eller skorstenen förrän den är provtryckt och du har fått ett slutbesked.

Anmälan eller bygglov

Du måste göra en anmälan

  • innan du börjar installera en eldstad eller en rökkanal
  • innan du gör en väsentlig förändring av befintlig eldstad eller rökkanal, till exempel att installera braskassett i en öppen eldstad

Du behöver ett bygglov om

  • du planerar att bygga en ny skorsten eller rökkanal som påverkar byggnadens eller områdets karaktär avsevärt. Det kan vara att lägga en rökkanal utanpå fasaden. Det kan också vara att skorstenen blir väldigt stor eller hög i förhållande till byggnaden.
  • byggnaden eller området är kulturhistoriskt värdefullt.

Detta behöver du för anmälan

Du behöver ha dessa dokument klara för att kunna lämna in vid en anmälan.

  • Situationsplan på tomtkarta
  • Byggnadsritningar, som plan-, sektion och fasadritning
  • Tillverkarens specifikation av eldstaden och rökkanalen
  • Förslag på kontrollplan

Checklista för anmälan

Vi har tagit fram en checklista för att underlätta för dig. Du kan enkelt följa stegen i checklistan och bocka av varje steg när du är klar.

En situationsplan visar placering och läge för det du vill göra, sett ovanifrån. För enklare åtgärder räcker det att situationsplanen är i skala 1:400.

Du kan använda en kartunderlag från Lantmäteriet eller beställa det från oss.

Det krävs ett förslag på kontrollplan för att godkänna din bygglovsansökan. Den är även en trygghet både för dig att arbetet är korrekt utfört.

Kontrollplanen redovisar de kontroller som ska göras och vem som gör dem. Kontrollplanen ska också visa för vilka byggprodukter som kan återanvändas och vilket avfall som kan bli.

Använd tomtkartan för att göra en situationsplan.

På situationsplanen ska den eller de byggnadsdelar som berörs markeras.

Du behöver bifoga styrkande dokumentation om byggprodukternas lämplighet, till exempel en prestandadeklaration från tillverkaren.

Du kan beställa äldre ritningar på ditt hus från vårt arkiv, det kostar oftast inget. Ritningen kan du använda som grund för den nya byggnadsritningen.

Planritningen ska redovisa var eldstaden eller braskaminen samt rökkanalen placeras i ditt hus. Om rökkanalen går igenom flera våningsplan ska du redovisa planritningar för alla de våningarna.

  • Planritning av hela byggnaden i skala 1:100. Eldstadens läge ska markeras på ritningen.
  • Sektionsritning i skala 1:100. Eldstaden, rökkanalen och skorstenen ritas in.

Du behöver bara göra fasadritning om eldstaden påverkar byggnadens yttre utseende. Fasadritningens ska visa var skorstenen och rökkanalen är placerad. Ska du installera en ny skorsten behöver du även måttsätta hur hög skorstenen är.

Nu har du allt du behöver för att skicka in din anmälan.

Startbesked

Du får inte påbörja installationen eller ändringen innan du har fått ditt startbeskedet. Då kan du råka ut för en sanktionsavgift.

Provtryckning

När installationen är klar ska du kontakta en skorstensfejarmästare som gör en provtryckning. Kopia på protokollet från provtryckningen samt undertecknad kontrollplan ska skickas till miljö- och byggnadsnämnden inför slutbesked.

Slutbesked

Allt som du har angett i din anmälan ska vara slutfört innan du får ditt slutbesked.

För att få slutbesked krävs att du visar att alla krav som gäller för kontrollplan, startbesked eller beslut om kompletterande villkor är uppfyllda och att byggnadsnämnden inte anser att det finns skäl för mer tillsyn.

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre