Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Malöleden, foto.

Malöleden

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kart och mättjänster

Vid ansökan om bygglov ska du lämna in ett kartunderlag som visar vad som är tänkt att byggas samt var på tomten byggnaden ska placeras. Utstakning och lägeskontroll används för att byggnaden ska få rätt placering.

Vilken typ av kartunderlag du behöver beror på vilken typ av bygglov din ansökan gäller. Kartan används som underlag för bygglovet.

För nybyggnadskarta, utstakning och lägeskontroll kan du även använda ett företag med behörighet för mätning och kartering.

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta behövs vid all ny- och tillbyggnad inom detaljplanerat område där ny mark tas i anspråk. Detta gäller även för murar och plank.

Nybyggnadskarta kan krävas för att bygga utanför detaljplanerat område.

På nybyggnadskartan ritar du in det du tänkt bygga och måttsätter vinkelrät till fastighetsgränser.

Utstakning

Utstakning innebär att vår mätningsingenjör besöker fastigheten för att markera var byggnaden ska stå enligt ditt bygglov.

Vi kan i dagsläget utföra grovutstakning. Vill du ha finutstakning hänvisar vi till entreprenörer på privata marknaden. Finutstakning är inget krav från oss.

Lägeskontroll

Lägeskontroll är en mätning där du ser om byggnaden är rätt placerad.

Lägeskontroll är bäst att göra när formen till grunden är färdig, innan du börjar gjuta plattan.

Primärkarta

I de flesta av våra tätorter finns primärkarta. Det är en mer detaljerad karta för enklare bygglov eller projekteringsunderlag.

Exempel på taxa

Nybyggnadskarta innanför detaljplanerat område

För villatomt upp till 5 000 kvadratmeter.
Enligt 2022 års taxa: 8 696 kronor.

Nybyggnadskarta utanför detaljplanerat område

För villatomt upp till 5 000 kvadratmeter.
Enligt 2022 års taxa: 6 522 kronor.

Grovutstakning av huvudbyggnad (4 hörn)

Enligt 2022 års taxa: 4 892 kronor, moms 25% tillkommer.

Lägeskontroll av huvudbyggnad

Upp till 199 kvadratmeter, 4 hörn.
Enligt 2022 års taxa: 4 348 kronor, moms 25% tillkommer.

Lägeskontroll av komplementbyggnad

Upp till 199 kvadratmeter, 4 hörn.
Enligt 2022 års taxa: 2 718 kronor, moms 25% tillkommer.

Beställning av karta och mättjänster
Jag vill beställa * (obligatorisk)

Vid beställning av utstakning eller lägeskontrollVid beställning av nybyggnadskarta eller primärkartaÖnskat filformat på karta

Önskat filformat på karta
Dina kontaktuppgifterJag godkänner vi lagrar dina uppgifter
Genom att du klickar på Skicka godkänner du att vi lagrar dina uppgifter.

Dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Miljö och byggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du skrivit in när vi handlägger ditt ärende.
Dina personuppgifter kommer inte användas för något annat än den här handläggningen. Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Vem får ta del av dina personuppgifter?
De anställda i kommunen som behöver ta del av dina personuppgifter för att utföra sina arbetsuppgifter såsom hantera ditt ärende får ta del av dina personuppgifter.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part, om vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Hur länge sparas dina personuppgifter?
Dina personuppgifter kommer att sparas av kommunen till dess att syftet med behandlingen är uppfyllt. Personuppgifterna kommer sedan att hanteras enligt de lagregler som gäller för dokumenthanteringsplaner och gallringsbeslut.

Allmän handling

Dina inlämnade uppgifter är en allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt Offentlighets- och sekretesslag (2009:400).

Återställ
Hjälp oss bli bättre